logo Go to Home Page

Kyslík

Víceúčelový plyn pro průmysl zpracování kovů a materiálů

Kyslík se používá v celé řadě aplikací zpracování kovů a materiálů včetně drážkování, termického nástřiku a svařování.

Lze jej použít ke zlepšení spalování při vysokorychlostním kyslíko-palivovém provozu (HVOF) a při sprchování plamenem. Používá se také pro drážkování, kdy je materiál nejprve zahříván na teplotu vznícení a poté spálen proudem kyslíku. Při svařování lze při spalování palivového plynu využívat kyslík a zajistit rychlé místní ohřev.

Nabízíme stlačený a kapalný kyslík v celé řadě čistot a koncentrací.

Naše zkušené aplikační týmy z celého světa mohou díky znalostem oboru a aplikací zajistit dodávku stlačeného nebo kapalného kyslíku a technologické řešení pro splnění vašich jedinečných potřeb.

Kyslík pro zpracování kovů a materiálů

Kyslík lze použít v celé řadě aplikací napříč výrobou kovů a materiálů:

  • Termické nástřiky
  • Kyslíko-pájení
  • Drážkování
  • Svařování

poskytovat výhody, například:

  • Zlepšení kvality dílu
  • Zvýšení efektivity a výnosů
  • Snížení šrotu

Zeptejte se odborníka

John Dwyer

Aplikační inženýr Microbulk, Severní Amerika

“Používám lahve s vysokým tlakem a mám starost o bezpečnost. Existuje lepší možnost?”
Tradičně jsou vysokotlaké plynové lahve režimem dodávky pro uživatele v sortimentu nízkých až středních objemů. To znamená, že společnosti jsou zranitelné vůči bezpečnostním rizikům spojeným s přemisťováním lahví a vystavením vysokému tlaku. Konsolidace na centralizovaný systém Microbulk eliminuje nutnost manipulace s lahvemi a snižuje riziko jejich promíchání. Mezi další výhody patří nižší vystavení vysokotlakým nádobám a nižší dopravní zácpy při méně častých dodávkách dodavateli. Air Products vyvinul možnost dodávky mikrobrušů Cryoease® jako ekonomickou a spolehlivou alternativu k vysokotlakým lahvím pro dodávku dusíku, argonu, kyslíku a oxidu uhličitého. Kromě efektivních a flexibilních skladovacích systémů jsou k dispozici inovativní řešení potrubí, která přispívají k hladkému přechodu od lahví k mikrozásobníku.

Možnosti dodávek

Air Products vám pomůže určit nejekonomičtější možnost dodání pro vaši konkrétní aplikaci a geografické umístění. Průmyslové plyny se obvykle dodávají v plynné nebo kapalné formě prostřednictvím různých systémů dodávek.

Lahve

Jedná se o tradiční řešení nízkoobjemových dodávek plynu. Lahve lze dodávat v celé řadě velikostí, tlaků a čistot plynů. Platí pro širokou škálu plynů a plynných směsí. Pro větší objemy máme k dispozici rozdělovače lahví.

Řešení CryoEase®

Možnost pro odběratele nižších objemů, kdy je plyn dodáván do malých zásobníků přímo u zákazníka namísto tlakových lahví a Dewarových nádob.

CryoEase® Microbulk – nákladově efektivní alternativa lahví

Microbulk je moderní koncept, kdy je plyn dodáván plněním na místě oproti tradičnímu postupu pro menší objemy, kdy je plyn dodáván výměnou za prázdné lahve a Dewarovy nádoby. Systém Microbulk je dodáván se speciálně navrženými cisternovými vozidly s integrovanými ovládacími prvky a možnostmi flexibilní skladovací nádrže. Konečné použití lze zajistit ve formě čistých plynů, kryogenních kapalin nebo plynných směsí prostřednictvím mísiče instalovaného ve vašem závodě.

I v případě, že spotřebujete měsíčně pouhých deset lahví stejného plynu, mohou být mikrododávky v Cryoease® efektivním řešením.

Spojte se s našimi technickými odborníky.

Dovolte nám, abychom vám pomohli optimalizovat využití kyslíku pro zlepšení kvality, zvýšení efektivity a výtěžnosti.

KONTAKTUJTE NÁS

SDS Library

Our Safety Data Sheet (SDS) library allows you to search and find the SDS you need--in the language you select.

SDS LIBRARY

CENTRUM PODKLADŮ

GAS CONVERTER