Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Speciální plyny – časté otázky

Jsou všechny plyny třídy 6.0 stejné? plus minus

Ne, nejsou, a dívat se pouze na hlavní čistotu plynu může být velmi zavádějící. Plyn, který je označen jako třída 6,0, znamená, že je celkem maximálně 1 ppm celkových nečistot, ale neřekne nám, co jsou tyto nečistoty. Konkrétní znalost téměř všech nečistot a v jakých koncentracích je kritická v téměř všech analytických technikách. Může to být rozdíl mezi vysoce přesnými analytickými měřeními a poškozením drahých součástí přístroje.

I když lze celkovou čistotu plynu vyjádřit stejně, specifikace nečistot se mohou u jednotlivých dodavatelů velmi lišit.

Pokud nevíte, které nečistoty jsou důležité, je vám k dispozici naše komunita odborníků, která vám poradí, jak nejlépe specifikovat plyn pro konkrétní analytickou techniku.

Velmi často ano. Ale i když je běžné indikovat kvalitu plynu z hlediska celkové čistoty nebo stupně čistoty, častěji nebo méně optimálním analytickým vybavením vede spíše přítomnost nebo koncentrace specifických nečistot. Může se jednat o poškození drahých součástí přístroje, vyšší limity detekce nebo vyšší analytickou neurčitost.

Přítomnost kyslíku nebo vlhkosti v plynech s velmi vysokou čistotou může velmi často poškodit analytické přístroje a ovlivnit kvalitu měření. To je důvod, proč Air Products BIP® technologie, která tyto kritické nečistoty odstraňuje z vysoce čistého plynu, se běžně považuje za referenční hodnotu.

Každá analytická metoda je jiná. Kyslík a vlhkost mohou být často škodlivé nečistoty, což vysvětluje popularitu Air Products BIP® technologie. U ostatních technologií uhlovodíky, CO, CO 2 nebo jiné plyny mohou mít negativní dopad na výkon přístroje. Většina výrobců analytických přístrojů poskytne pokyny ke specifikacím plynů potřebných pro nejlepší výkon. Některé dokonce zdůrazňují kritické nečistoty, kterým je třeba se vyhnout, ale mnohé ne. Pokud nevíte, nebo potřebujete poradit, náš tým odborníků je vám k dispozici.

Vždy se dívejte za hranice celkové čistoty nebo třídy plynů a věnujte zvláštní pozornost specifikacím nečistot všech vysoce čistých plynů. Jakmile vyberete plyn s optimální specifikací, můžete získat ještě větší hodnotu přemýšlením o hospodárnosti, efektivitě a udržitelnosti. Kromě dodávek vysoce čistých plynů s bezkonkurenčními specifikacemi kritických nečistot, jako je kyslík a vlhkost, BIP® Tato technologie přináší řadu dalších důležitých výhod, například více využitelného plynu na lahev a eliminaci externích systémů čištění, které jsou nákladné a nepohodlné při jejich údržbě.

Které klíčové faktory je třeba dávat pozor při nákupu kalibrační plynné směsi? plus minus

Sledovatelnost

Sledovatelnost měření vyžaduje nepřerušený řetězec porovnání s uvedenými odkazy, z nichž každý má stanovenou neurčitost. Cílem je zajistit národní a mezinárodní srovnatelnost. Všechny kalibrační směsi plynů nabízené společností Air Products jsou sledovatelné podle mezinárodních norem.

Sledovatelné kalibrace našim zákazníkům automaticky poskytují prostředky pro získání konzistentních dat v delším časovém horizontu, a to i při náhradě jedné směsi za jinou. Zároveň to umožňuje úplnou porovnatelnost získaných dat z podobných měření prováděných po celém světě.

Přesnost

Přesnost a neurčitost definují kvalitu měření a umožňují uživateli kalibrační plynné směsi vyhodnotit spolehlivost uvedené hodnoty.

Air Products je v popředí přípravy plynné směsi již mnoho let a neúnavně pracuje na zlepšování přesnosti uvedených měření. Spojením našich odborných znalostí s moderními měřicími přístroji s velmi vysokou přesností, nejmodernějšími technologiemi plnění napříč všemi našimi závody na výrobu speciálních plynů po celém světě a rozsáhlou knihovnou referenčních materiálů od národních institutů pro měření jsme schopni zajistit naší přesnost zákazníků po celém světě.

Jedině na Air Products, standardní neurčitost měření pro všechny naše certifikované plynné směsi se počítá pro každou složku směsi individuálně a pro mnoho složek nabízíme nejistoty na trhu s přesností ± 0,05%. Je to jasná známka nejvyšší přesnosti a Air Products vedoucí pozice v této oblasti.

Přesnost pomáhá našim zákazníkům být konkurenceschopnější, zajistit shodu s předpisy, zvýšit jejich ziskovost a rovněž jim umožňuje dosáhnout technické dokonalosti v celé řadě průmyslových odvětví a aplikací.

Stabilita

Stabilita plynné směsi je míra udávající, jak dlouho lze směs bezpečně používat po její počáteční certifikaci výrobcem.

Air Products Vedoucí pozice v oblasti stability směsí je založena na celé řadě faktorů. Pro každou výrobu každé směsi zvažujeme optimální výběr lahve a ventilu, nejlepší povrchovou úpravu a techniky přípravy lahve a výběr plynů s mimořádně vysokou čistotou. V kombinaci s našimi pokročilými metodami plnění a analytickými technikami dokáže společnost Air Products vytvořit mimořádně stabilní směsi, které zůstanou v úzkých specifikacích po dobu až 10 let.

Experis® úpravy tlakových lahví odrážejí desetiletí výzkumu a vývoje a umožnily Air Products opakovaně demonstrovat vedoucí stabilitu na trhu celé řady směsí. Dokonce i směsi s vysoce reakčními složkami s koncentrací měřenou v částech na miliardu (ppb) jsou nabízeny s trvanlivostí až 3 roky. Společnost Air Products se navíc stala spolehlivým dodavatelem ošetřených lahví pro národní laboratoře a přední metrologické instituty plynů s potvrzením od institucí po celém světě. Tímto způsobem je Air Products skutečnou jedničkou v posunu výsledků v oblasti stability plynných směsí.

Tento inovativní přístup zaměřený na zákazníka umožňuje našim zákazníkům snížit náklady na skladové zásoby ve srovnání s kratšími ekvivalenty trvanlivosti, minimalizovat nepříjemnosti spojené s výměnou lahví a zjednodušit splnění požadavků legislativy nebo kvality v nejrůznějších odvětvích. Air Products plynná směs poskytuje větší klid na duši, že pro nadcházející roky bude mít přísné specifikace.

Směs akreditovaná podle normy ISO 17025 je běžně používaný termín pro popis směsi kalibračních plynů, který byl certifikován v rámci rozsahu akreditace ISO 17025. Air Products může dodávat akreditované plynné směsi pro sledování emisí do ovzduší, měření výfukových plynů vozidel a pro trhy analýzy zemního plynu.

Naše trvanlivost kalibrační směsi Air Products je naší zárukou, že směs zůstane ve specifikaci po delší dobu. Životnost je uvedena na štítcích lahví a v našich certifikátech analýzy. Delší trvanlivost může zákazníkům umožnit snížení nákladů snížením frekvence opětovných objednávek.

Air Products vyvinul řadu patentovaných technologií pro zpracování tlakových lahví pro různé složení plynných směsí, jejichž výsledkem je prokázaná stabilita směsi i pro technicky velmi náročné směsi. Řada předních světových metrologických institutů pro poskytování Experis Air Products spoléhá na® upravené lahve s plynem pro účely přípravy primárních referenčních materiálů.

Kolik rázových testů lze na svém přístroji provést s použitím jedné nádoby? plus minus

Výrobce přístroje obvykle doporučuje optimální průtok plynu potřebný k testování zařízení ve svých provozních postupech. Výběr vhodného regulátoru pevného průtoku maximalizuje počet možných testů.

Tento proces lze dále optimalizovat pomocí regulátoru poptávky a průtoku u přístrojů vybavených vnitřními čerpadly. (Tyto jednotky omezují průtok plynu na průtok vyžadovaný přístrojem a nedochází k plýtvání plynem.)

V našich největších nádobách je přibližně 110 plynných litrů, takže přístroj s dobou odezvy 10 sekund s pevným průtokem plynu 1,0 l/min, lze při použití tohoto typu nádob několikrát testovat.

Ne – je to jednoduché. Podívejte se na toto video a zjistěte, jak snadné je provést rázový test přenosného detektoru plynu pomocí jednorázové nádoby Air Products.

Kalibrace je činnost, při které se ve srovnání s normou kontroluje přesnost zařízení. Může také zahrnovat úpravu přístroje tak, aby byl v souladu s normou.

Rázové testování je aplikace testovacího plynu na zařízení, pouze aby se ověřila funkčnost jeho snímačů a alarmů, například kontrola toho, zda funguje nebo ne.

Pokud uvážíme, že výstup typického snímače v čistém vzduchu je nula, je stejný jako výstup nefunkčního snímače. Vystavení přístroje a snímačů testovacímu plynu je tedy jediným způsobem, jak zjistit, že reagují na nebezpečný plyn přítomný v atmosféře. Toto je rázové testování.

Nejnovější nástroj pro recyklaci nádoby Air Products byl speciálně navržen pro snadné použití, což umožňuje snížit tlak z použitých jednorázových nádob a zajistit jejich bezpečnou recyklaci.

V Evropské unii mohou být beztlakové nádoby recyklovány normálním tokem odpadu jako ostatní produkty. V zemích mimo Evropskou unii je třeba se poradit s příslušným místním úřadem.

Náš mobilní recyklační systém s nízkým točivým momentem je navržen pro spolupráci s ventily Air Products s označením ISO 11118. (To lze vyrazit na ramenou ventilu.) Pro jiné typy ventilů Air Products a nádoby v aerosolu lze použít pevnou pozici, univerzální recyklační zařízení.