logo Go to Home Page

Xenon

Hvězda vzácných plynů

Xenon (Xe) je jedním z nejvzácnějších vzácných plynů, má však řadu uplatnění, díky kterým je mimořádně cenný. Pokud jste viděli jasné bílé světlo vyzařující z auta, zažili jste při práci xenon. Xenonové výbojky jsou schopné poskytovat velmi vysoké světlo lumeny a zároveň mimořádně energeticky úsporné, proto mají široké uplatnění v oboru vysoce výkonného osvětlení.
Stáhnout xenonovou brožuru

Výroba xenonového plynu

Air Products poskytuje xenon od 60. let minulého století pro družicové programy, vesmírnou dopravu, pohonnou látku pro vesmírnou loď a druhořadý plyn. Dodáváme i na trhy v oboru polovodičů, osvětlení a zdravotnictví.

Air Products rozumí čistotě. Xenon používaný v polovodičových procesech musí být velmi čistý, protože veškeré nečistoty kontaminují silikonový substrát nebo reagují s chemickými látkami z procesu, jako je fluor, za vzniku jedovatého a vysoce korozivního fluorovodíku (HF).

V leteckém průmyslu je kvůli citlivé povaze elektrod nutné mít v xenonu velmi nízký obsah kyslíku a vody, aby nedošlo k jeho spálení. Air Products Vysoce čistý xenon je speciálně navržen pro detektory gama a rentgenové spektroskopie, které se používají k provádění základního výzkumu vesmíru a temné hmoty.

Aplikace

Výroba polovodičů a paměťových čipů
Air Products Vysoce čistý xenon je ideální jako atmosféra, plazma a jako zdroj iontového paprsku pro leptání a vylučování.
Aerospace and iontové motory
Vysoce čistý xenon je důležitý pro zajištění dlouhé životnosti elektrod.
Osvětlení
Vysoce čistý xenon je důležitý pro zajištění vynikajícího jasu a dlouhé životnosti vláken.
Temná záležitost výzkumu
Xenon s velmi vysokou čistotou je speciálně navržen pro spektroskopické detektory gama záření a rentgenů pro temnou hmotu.
Anestezie a CT
Zdravotnický xenon s velmi vysokou čistotou se používá v anestezii, protože je velmi bezpečný pro neurologický systém.

Vzácné plyny

Vzácné plyny, také známé jako vzácné plyny, jsou nejvíce inertní a nereaktivní prvky, které jsou člověku známé. Vyskytují se ve velmi nízkých koncentracích v životním prostředí a vyrábějí je jednotky pro odlučování vzduchu (ASU). Odborníci pro ně díky svým jedinečným chemickým vlastnostem našli velmi nové a zajímavé aplikace.

ZJISTĚTE VÍCE

Xenon pro výrobu polovodičových a paměťových čipů

Xenon se používá k leptání a depozici mikročipů ve výrobě polovodičů, a to ve formě atmosféry, plazmy a jako zdroj iontového paprsku pro procesy leptání a depozice. Xenon používaný v tomto procesu musí být velmi čistý, protože veškeré nečistoty mohou způsobit kontaminaci silikonového substrátu nebo reakci s procesními chemikáliemi, jako je fluor, za vzniku jedovatého a vysoce korozivního fluorovodíku (HF). Jako globální vůdce v oblasti služeb pro elektronický průmysl se xenon Air Products 'vyrábí v našem nejmodernějším závodě na výrobu elektroniky pro lepší zajištění kvality. Lze jej používat v excimerových laserových zařízeních, laserových tlumicích plynech, leptání DRAM a obrazovek v NAND a plazmatu.

ZJISTĚTE VÍCE

Integrovaná dodávka plynů

Od velkých zařízení na oddělování vzduchu až po ultračisté plyny 6,0 třídy společnost Air Products nabízí flexibilní možnosti dodávek, které splní všechny vaše potřeby.

PROZKOUMEJTE SLUŽBY