Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Otázky týkající se vody a odpadních vod

Jak mi Air Products pomůže v mém rybím hospodářství? plus minus

Společně s plyny a vybavením speciálně vyvinutým pro úpravu vody mají odborníci Air Products hluboké znalosti a zkušenosti v oboru, které získali v průběhu let práce v tomto sektoru, aby plně porozuměli vašim požadavkům a poskytli vhodné řešení. Naši odborníci v daném sektoru jsou k dispozici, aby prodiskutovali, jak mohou naše plyny, zařízení a odborné znalosti zajistit spolehlivá řešení a jaký by jim mohl být přínos pro každou rybí farmu.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

V závislosti na druhu ryb a charakteristikách farmy mohou Air Products specialisté na vodu stanovit požadavky a nejlepší způsob vstřikování a řízení koncentrace rozpuštěného kyslíku. Každý druh ryb a konfigurace farmy se liší a pro zajištění optimálního řešení je třeba specifickou studii. Na základě mnohaletých zkušeností v oboru dokáže společnost Air Products specifikovat nejvhodnější řešení od provzdušňovačů s čistým kyslíkem po sondy a snímače rozpuštěného kyslíku. Společnost Air Products může navíc navrhnout panel pro vstřikování kyslíku pro optimální správu celého systému v závislosti na počtu provzdušňovačů.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Kyslík, ozón a oxid uhličitý jsou hlavní plyny dodávané společností Air Products a běžně používané v procesech akvakultury. Čistý kyslík se běžně používá pro udržení dobré úrovně kyslíku pro hospodářská zvířata. Může zvýšit produktivitu a snížit úmrtnost. Kromě toho je zajištěno, že hospodářská zvířata jsou vždy udržována v nejlepším stavu, a to snížením stresu. Když se voda opakovaně používá, může se také použít ozón, který ji dezinfikuje a zabrání vzniku chorob. Oxid uhličitý se také používá při následné transformaci potravinářských výrobků.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Zajistit dostatek kyslíku do řeky pro pokrytí potřeb ekosystému po proudu. Cílem je zachování živých ryb zvýšením vody o kyslík, který je pro jejich život potřebný.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa
Je čistý kyslík ve srovnání se vzduchem dražší? plus minus

Vzduchové generátory ozonu představují obrovský odběratel energie. Je také nezbytné upravit proud vzduchu před jeho vstupem do generátoru ozónu, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti a organických znečišťujících látek do systému. Tento požadavek na předběžnou úpravu spojený s potřebami s vysokou energií vyžaduje provoz a údržbu systému na bázi vzduchu nákladným. Použitím čistého kyslíku lze snížit náklady na energii až trojnásobně, přičemž se eliminuje potřeba nákladného předběžného čištění vzduchem. Díky tomu jsou náklady na systém čistého kyslíku nákladem na vzduchový systém a současně nabízejí řadu technických výhod během provozu.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

K tomu, aby se kyslík proměnil v ozón, je třeba prasknout a reformovat molekuly kyslíku. Toto nabírá energii ve formě elektrického buzení kyslíku, který rozebírá molekuly kyslíku. Toho se obvykle dosahuje pomocí generátorů ozónu s vysokým napětím (korónový výboj). Po roztažení se většina molekul změní na stabilní formu kyslíku. Nicméně část kyslíku se při tomto procesu přemění na ozón. Tento proces vyžaduje hodně energie, aby se praskla molekula a dosáhlo nízko koncentrovaného průtoku ozónu. Při použití vzduchu generátory spotřebují mnohem více energie než čistý kyslík, protože obsahují inertní plyny, jako je dusík. Čisté postupy kyslíku jsou efektivnější díky koncentraci kyslíku. Paralelně s tím může být koncentrace ozonu zvýšena ze 3–4% ve vzduchu a na 12–14% pomocí kyslíku díky trojnásobné spotřebě energie. Vysoký koncentrát ozonu je koncentrovanější, pokud možná i efektivnější z hlediska přenosu hmoty pro další použití.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Proces mineralizace nebo opětovné mineralizace vody je metoda úpravy minerality pitné vody na úrovni doporučené pro zdraví spotřebitele. Doporučenou metodou je kombinace injekce vápníku a oxidu uhličitého k dosažení nezbytné úrovně minerality. Tento proces se používá tam, kde podzemní vody nemají dostatečnou koncentraci minerálů, nebo jako dodatečná úprava v procesech odsolování.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa
Jaké plyny se při zpracování pitné vody obvykle používají? plus minus

Ozón a oxid uhličitý jsou dva hlavní plyny, které dodává Air Products a které se běžně používají při procesech zpracování pitné vody. Ozón se používá k odstranění chuti a zápachu, odstranění mikrokontaminantů nebo dezinfekci. Oxid uhličitý se používá hlavně k úpravě pH nebo mineralizaci vody.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Souběžně s plyny a vybavením, které Air Products poskytuje pro vodní sektor, mají naši specializované vodní inženýři také bohaté zkušenosti v oboru. Rozumíme vašim problémům a dokážeme vytvořit spolehlivé řešení na základě našich segmentových znalostí a know-how získaných během mnohaleté praxe ve vodních procesech. Jsou k dispozici pověření pracovníci, kteří budou schopni prodiskutovat a určit, jak by naše plyny a technická zařízení mohla poskytnout spolehlivá řešení a jak by mohla být používána při konkrétních konstrukcích vodovodů.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Air Products dodává kapalný kyslík nebo oxid uhličitý do mnoha závodů na pitnou vodu v celé Evropě. Na základě našich znalostí a zkušeností v procesech úpravy vody a výzvách, kterým musíme čelit, můžeme dodat vhodný produkt nebo řešení pro splnění veškerých požadavků. Znalosti o našem segmentu můžeme rovněž použít k navržení nejlepších řešení pro optimalizaci stávajících závodů.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

V důsledku nízké vlhkosti a obsahu uhlovodíků jsou čisté technické plyny přirozeně kompatibilní s provozem generátoru ozónu. Není nutné používat žádné jiné čištění než jednoduchou filtraci a tento parametr je přirozenou zárukou správného provozu spojeného s nízkou údržbou a delší životností generátoru.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa
Dokáže čisté vzduchové aerace nahradit čistým kyslíkem? plus minus

Air Products technologie umožňuje zvýšit provoz čistým kyslíkem bez zastavení aktuální provzdušňování. Koncepci, kterou používáme, je pokrýt nedostatek kyslíku, ke kterému dochází během období špičky, nebo abychom eliminovali jakýkoli nedostatek v provzdušňování vzduchem, a to při zachování aktivace provzdušňování vzduchem. V některých případech zcela nahradí vzduchové systémy čistým kyslíkem, když budou jasně identifikovány výhody, jako jsou úspory nákladů a zvýšení produktivity, nebo pokud nelze vyloučit interakci mezi provzdušňovačem na bázi čistého kyslíku a provzdušňovačem na bázi vzduchu. Pro každé řešení je Air Products zaměřen na technologie a odborné znalosti systémů a zaměřuje se na úsporu nákladů tím, že porozumí každému systému a nabídne nejlepší řešení, pokud jde o náklady a efektivitu.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Air Products vyvinul různé specializované technologie, které lze integrovat do stávající čistírny odpadních vod s cílem zlepšit úpravu nebo zvýšit účinnost. Hlavně založené na dodávkách kyslíku a oxidu uhličitého, které jsou součástí základních plynů dodávaných společností Air Products, mohou naše technologie vyřešit jakýkoli problém související s přetížením závodu, nedostatečnou účinností, problémy s obtížemi, úniky tvrdých CHSK a mikrokontaminačních materiálů a bezpečnostní otázky silných kyselin. manipulace. Jsou k dispozici specializovaní odborníci, kteří budou studovat jakýkoli případ.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Kromě plynů a zařízení, které jsme vyvinuli speciálně pro úpravu vody Air Products, mají „specialisté na vodní hospodářství“ dlouholeté odborné znalosti, aby mohli vyvinout spolehlivé, účinné a bezpečné řešení. K dispozici je náš specializovaný tým pro vodu, který prodiskutuje a určí, zda by mohl být čistý kyslík spolehlivým řešením a jak by mohl být provozován při konkrétním návrhu dané vodní elektrárny.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Cyklus dusíku ve vodních elektrárnách sestává z období nitrifikace, po nichž následuje denitrifikace. Tento proces je řízen dodávkou dostatečného množství kyslíku během nitrifikační fáze (období oxygenace) pro přeměnu čpavku na dusičnany, který se během denitrifikační fáze (období bez kyslíku) přeměňuje na plynný dusík. Rovnováhu mezi fází nitrifikace a denitrifikace je nutné řídit přesně. Efektivní způsob, jak pokrýt celý cyklus nitrifikace a denitrifikace v omezeném časovém období, je zvýšit období nitrifikace zrychlením kinetiky reakce pomocí čistého kyslíku, která poskytne více času na denitrifikační období, aby dosáhlo očekávané úrovně dusíku. Čisté zvýšení nitrifikace kyslíkem je spolehlivé řešení, které nevyžaduje žádné investice.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Cyklus dusíku ve vodních elektrárnách sestává z období nitrifikace, po nichž následuje denitrifikace. Tento proces je řízen dodávkou dostatečného množství kyslíku během nitrifikační fáze (období oxygenace) pro přeměnu čpavku na dusičnany, který se během denitrifikační fáze (období bez kyslíku) přeměňuje na plynný dusík. Rovnováhu mezi fází nitrifikace a denitrifikace je nutné řídit přesně. Efektivní způsob, jak pokrýt celý cyklus nitrifikace a denitrifikace v omezeném časovém období, je zvýšit období nitrifikace zrychlením kinetiky reakce pomocí čistého kyslíku, která poskytne více času na denitrifikační období, aby dosáhlo očekávané úrovně dusíku. Čisté zvýšení nitrifikace kyslíkem je spolehlivé řešení, které nevyžaduje žádné investice.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Vzduchové provzdušňovače jsou samozřejmě hlavním zdrojem kyslíku v konvenčním systému čištění. Přestože je vzduch volný, omezuje účinnost přenosu kvůli obrovskému množství energie potřebné k řešení rozpuštění plynu pro výrobu rozpuštěného kyslíku. V konfiguraci čistého kyslíku díky koncentraci plynu a dostupnému tlaku je přenos hmoty efektivnější, což vede k tomu, že čistá kyslíková zařízení sníží spotřebu energie až pětkrát, ve srovnání se systémy na bázi vzduchu. Tato úspora energie uzavírá náklady mezi oběma technologiemi díky řešení čistého kyslíku, které je podobné nákladům na bázi vzduchu. Umožňuje využívat výhod technických výhod nabízených pro zlepšení provozní efektivity.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Vzhledem k tomu, že je možné dávkovat čistý kyslík v dostatečném množství, omezení nesouvisí se znečištěním, pokud jde o množství, ale spíše s hydraulickou kapacitou závodu. Jsou k dispozici odborníci, kteří stanoví limity případ od případu.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Stovky čistíren odpadních vod, průmyslových i komunálních a různých velikostí, jsou v současnosti obohaceny čistým kyslíkem. Toto řešení bylo implementováno případ od případu, kdy každé bylo řešeno konkrétní řešení pomocí flexibilního a spolehlivého řešení. Používání čistého kyslíku může pomoci celkovému provozu závodu na úpravu vody včetně lepšího usazování, menšího počtu nekonečných vláken, rychlejšího čištění a zvýšení účinnosti. Výsledkem je závod, který je méně citlivý na proměnlivost přítoků a přináší reálné zlepšení celkové spolehlivosti procesu. Snižuje dobu potřebnou na údržbu a provozní cyklus a mění citlivý systém na robustní. Snížením provozních nákladů se snížením spotřeby energie potřebné pro provzdušňování dosáhne 20% původních nákladů.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Kyslík: tato složka přináší účinnost procesu v každém procesu úpravy vody na bázi biologického a aerobního čištění. Dodává se v souladu s požadavky procesu, aby byla zaručena stabilita a spolehlivost celého zpracování.

Ozón: tato složka se používá tam, kde konvenční biologické úpravy dosáhly svých limitů kvůli tvrdé CHSK nebo nízké biologické rozložitelnosti. Jako chemický prekurzor je ozón jedním z nejsilnějších oxidačních činidel, které se snadno vyrábí a aplikuje.

Oxid uhličitý: tento produkt je dobře přizpůsoben pro neutralizaci pH v případech, kdy proces vyžaduje použití měkké kyseliny nebo pokud použití silných kyselin představuje bezpečnostní problém.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Kyslík se jako hlavní součást aerobního biologického procesu musí dodávat v množství vhodném pro biomasu kdykoli a za jakýchkoli okolností, které je přiměřené potřebám procesu. Jakýkoli nedostatek je zásadní pro biomasu a kvalitu zpracování. Čisté zvýšení kyslíku je spolehlivým řešením problémů způsobených nedostatkem kyslíku nebo nízkou flexibilitou provzdušňovacího systému na místě. Obecně lze říci, že čistý kyslík může řešit případné neshody (COD, BOD, TSS, NTK)…), vláknité směsi v biologických nádržích, pěnu, aerosoly, obtěžování zápachem, zvýšení znečištění, proměnlivost znečištění a maximální hodnoty. Kromě vzduchu poskytuje čistý kyslík také flexibilitu, kterou potřebují vodárenské společnosti, aby zvládly kritické procesy a dosáhly účinnosti čištění.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

V aerobním biologickém procesu je znečištění ošetřeno bakterií, která potřebuje kyslík k životu a růstu. Klíčovým parametrem pro zefektivnění tohoto procesu je dodávat přesnou úroveň kyslíku potřebnou pro zatížení znečištěním. Jakýkoli nedostatek kyslíku ovlivňuje rovnováhu procesu a může snížit účinnost a způsobit spojování vláken. Existují i jiné chemické produkty, které lze použít k překonání potíží způsobených nedostatkem kyslíku (potlačení zápachu, vláknitá směs a pěna ...). Správnou praxí je však v první instanci těmto problémům předcházet dodáváním správné biomasy. dávky základních prvků, které potřebuje k tomu, aby mohla žít a pracovat v optimálních podmínkách. Řešení problému u jeho zdroje způsobí, že řešení bude spolehlivější než práce na důsledcích problému.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa

Čistý kyslík využívá vyšší koncentrace ozonu, čímž zajišťuje vyšší rozpustnost a rychlejší reakce. Čisté kyslíkové ozonizátory produkují koncentrace ozonu v rozsahu 10–14% hmotnostních.

Vyšší koncentrace ozonu znamenají vyšší účinnost zpracování.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Komerční technologie vodní řešení, Evropa