Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Časté otázky k svařování a řezání

Jak mohu zvýšit rychlost svařování při svařování metodou TIG? plus minus
 • Zvyšte svařovací proud. Nejenže to umožňuje zvýšit rychlost svařování, ale často také zvyšuje penetraci.
 • Zvýšením proudu se zvětšuje velikost tavné lázně, takže obrobek může být nutné orientovat do polohy PA nebo PB.
 • Určité procesní plyny pro svařování lze také použít k dalšímu zvýšení rychlosti svařování – viz Selektor svařovacího plynu.

 • Za předpokladu, že je třeba zachovat stejnou velikost svaru, zvýšit rychlost podávání drátu (WFS) nebo svařovací proud. Nejenže to umožňuje zvýšit rychlost svařování, ale rovněž zvyšuje rychlost usazování a často zvyšuje penetraci.
 • Zvýšením proudu se zvětšuje velikost tavné lázně, takže obrobek může být nutné orientovat do polohy PA nebo PB.
 • Určité procesní plyny pro svařování lze také použít k dalšímu zvýšení rychlosti svařování – viz Selektor svařovacího plynu.

Náš Alumaxx® Plus plyn zvyšuje rychlost a také kvalitu. Například během 20 sekund můžete svařovat metodou TIG 50 mm v porovnání s 30 mm u čistého argonu.

Ferromaxx® Plus je jedinečný plyn, jehož výsledkem je vyšší rychlost svařování až o 17 %. Nejenže svařujete rychleji, ale zkracuje se také doba instalace.

Co je norma EN 1090 a ISO 3834? plus minus
 • EN 1090 je evropská norma, která reguluje výrobu a montáž ocelových a hliníkových konstrukcí a je uznána ve směrnici pro stavební výrobky 2011 (CPR).
 • Od 1. července 2014 se podle směrnice pro stavební výrobky (CPR) stalo označení CE pro konstrukční ocel podle normy EN 1090-1 povinné u výrobků vyráběných a prodávaných na stavebním trhu EU.
 • Norma EN 1090 se skládá ze tří částí:
  1. EN 1090-1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních součástí (označení CE)
  2. EN 1090-2: Technické požadavky na provádění ocelových konstrukcí
  3. EN 1090-3: Technické požadavky na provádění hliníkových konstrukcí
 • Tam, kde je svařování součástí procesu, je vyžadován systém řízení kvality svařování, který musí splňovat normu EN ISO 3834. Společnost by měla pověřit odpovědného koordinátora sváření kontrolu tohoto systému řízení kvality svařování.
 • Pokud máte certifikát EN 1090 pro třídu provedení (EXC) 2 nebo nižší, lze použít zprávy o postupu svařování. Air Products poskytují tyto standardní záznamy o kvalifikaci postupu svařování (WPQR) pro různé svařovací aplikace.

Jedná se o ekvivalentní standardy, které vytvářejí různé organizace s použitím jiné terminologie. Pokud plyn vyhovuje jedné normě, vyhovuje i druhé.

 • V závislosti na aplikaci svařování můžete vyvinout specifikaci postupu svařování (WPS) ze standardních záznamů o kvalifikaci postupu svařování (WPQR).
 • Pokud potřebujete vyvinout vlastní WPQR, může být užitečným výchozím bodem standardní verze.
 • Air Products poskytuje standardní záznamy kvalifikace postupu svařování (WPQR) pro různé svařovací aplikace.

Ano. Podívejte se na Air Products lahev Integra®, která je k dispozici pro svařování, řezání a pájení.

Jak lze minimalizovat oxidaci povrchu svaru? plus minus
 • Ujistěte se, že ochranný plyn je dostatečný pro ochranu tavné lázně a přilehlé svařovací oblasti.
 • Při svařování reaktivních materiálů, jako je titan nebo zirkon, nebo při práci s vysokými proudy nebo velkými tavnými lázněmi
 • Použijte Air Products 'Maxx® řady plynů pro zajištění optimálního výkonu.

MIG/MAG Flow Guide

Stainless Steel

Aluminum

 • Zvyšte napětí oblouku nebo jeho délku.
 • Svařujte metodou forehand (push).
 • Použijte Air Products 'Maxx® řady plynů pro zajištění optimálního výkonu

Rozstřikování způsobuje mnoho faktorů. Vytváří se při svařování metodou MIG/MAG, kdy se kapičky roztaveného kovu vypustí z tavné lázně. K možným příčinám patří:

 • Nesprávné parametry svařování. je třeba optimalizovat napětí oblouku, rychlost podávání drátu, svařovací proud, vytrvalost, průtok plynu a úhel hořáku.
 • Nedostatečný výběr procesních plynů pro svařování například při svařování metodou MAG, argonu a CO2 směsi vytvářejí více rozstřiku než argon/CO2/O2 plynné směsi, například Ferromaxx® 7 nebo Ferromaxx® 15 plynů.
 • Špatný povrch materiálu podkladu. Lícové plochy spojů a oblast svaru musí být čisté a bez znečištění, jako je olej, nátěr, vodní kámen a rez
 • Používání svařovacího vybavení ve špatném provozním stavu.
 • Velikost koutového svaru je definována tloušťkou hrdla (a) nebo délkou ramena (z).
 • V případě zhotovené konstrukce to musí vypočítat kvalifikovaný technik konstrukce a uvést na výkresu.
 • Kromě AWS D1.1 mezinárodní normy obecně neposkytují pokyny ohledně minimálních velikostí koutových svarů.
 • Jako hrubé vodítko by tloušťka hrdla měla být mezi 50 % a 70 % tloušťky základního kovu.
 • Ideální vztah mezi tloušťkou hrdla a délkou ramene je uveden v následujícím vzorci a je uveden v tabulce níže: z = √2 * a.

Fillet weld size

a-size

(mm)
z-size

(mm)
Svařovaný povrch

(mm2)
 2 2.8 4.0
 2.5 3.5 6.3
 3 4.2 9.0
 3.5 4.9 12.3
 4 5.7 16.0
 5 7.1 25.0
 6 8.5 36.0

Inomaxx® Plus zvyšuje rychlost svařování až o 17 % a zajišťuje hladší svařování. Proč si rezervovat demonstraci a tuto směs sami vyzkoušet?

Značný zápach pochází z ozónu. Použitím plynu Inomaxx® TIG se snižuje obsah ozonu z 0,013 ppm na pouze 0,001 ppm, což je úžasné snížení o více než 90 %.

Naše tlakové lahve Integra® jsou vybaveny integrovanými optimalizátory průtoku – tato skvělá přesná technologie zařízení zajišťuje optimální přednastavený průtok pro svařovací proces.

Na adrese Air Products mají týmy odborníků na lasery přístup k datům podrobně popisujícím potřebné čistoty, tlaky a průtoky nejpopulárnějších laserů.

Každý z těchto plynů má své výhody a jedinečné vlastnosti. Vytvořili jsme přiloženou tabulku, která ukazuje tyto výhody.

Kritéria pro výběr topného plynu

Faktor pro volbu

    Acetylén    

    Apachi    

    Propan    

Čas pro snížení řezu       ••        •        •
Rychlost řezání       ••        •        •
       
•••= nejlepší volba• = také vhodné

 

Ferromaxx® Procesní plyn F pro svařování je speciálně vyvinut pro svařování plechů do velikosti 10 mm. Zkracuje dobu čištění po svařování a velmi nízkou úroveň rozstřiku.

Inomaxx® 2 je vynikající univerzální nástroj pro svařování nerezové oceli. Je vhodný pro všechny tloušťky materiálu a rovněž poskytuje vynikající kvalitu svaru a lesklou povrchovou úpravu svaru.

Inomaxx® 2 je vynikající univerzální nástroj pro svařování nerezové oceli. Je vhodný pro všechny tloušťky materiálu a rovněž poskytuje vynikající kvalitu svaru a lesklou povrchovou úpravu svaru.

K dispozici je nejlepší plyn pro každý proces. Přepravujeme řadu demonstračních plynů a naše Maxx® plyny nabízí řešení pro 98 % aplikací.

Alumaxx® Plus poskytuje vynikající výsledky s hliníkem, jeho slitinami a uhlíkovou ocelí. a Inomaxx® TIG je náš nejlepší plyn ze třídy pro austenitickou nerezovou ocel.

Náš Ferromaxx® U byl vyvinut jako univerzální zařízení pro svařování uhlíkových ocelí metodou MAG. Je univerzální a vhodný pro variace v nastavení parametrů svaru.