Výhledová prohlášení

Výhledová prohlášení obsažená na těchto webových stránkách vycházejí ze současných očekávání týkajících se důležitých rizikových faktorů. Skutečné výsledky se mohou výrazně lišit od výsledků očekávaných. Výhledová prohlášení a se mohou výrazně lišit od skutečných výsledků. K faktorům, které toto mohou zapříčinit, patří mimo jiné: celkové ekonomické a obchodní podmínky; poptávka po zboží a službách Air Products; konkurenční faktory v odvětvích, v nichž je společnost zapojena; schopnost získat zpět zvýšené náklady na energii a suroviny prostřednictvím naceňování produktů; změny vládních předpisů; úspěšnost zavedení programů na snižování nákladů; časový dopad a další nejistoty ohledně budoucích akvizic, odprodejů nebo kombinací v rámci příslušných průmyslových odvětví; výkyvy v úrokových sazbách a v cizích měnách; dopad daňových a jiných předpisů a nařízení v jurisdikcích, ve kterých Air Products a její partnerské společnosti působí; a načasování a míra, v jaké lze využít daňové úlevy.