logo Go to Home Page

Výhledová prohlášení

Výhledová prohlášení obsažená na těchto webových stránkách vycházejí ze současných očekávání týkajících se důležitých rizikových faktorů. Skutečné výsledky se mohou výrazně lišit od výsledků očekávaných. Výhledová prohlášení a se mohou výrazně lišit od skutečných výsledků. K faktorům, které toto mohou zapříčinit, patří mimo jiné: celkové ekonomické a obchodní podmínky; poptávka po zboží a službách Air Products; konkurenční faktory v odvětvích, v nichž je společnost zapojena; schopnost získat zpět zvýšené náklady na energii a suroviny prostřednictvím naceňování produktů; změny vládních předpisů; úspěšnost zavedení programů na snižování nákladů; časový dopad a další nejistoty ohledně budoucích akvizic, odprodejů nebo kombinací v rámci příslušných průmyslových odvětví; výkyvy v úrokových sazbách a v cizích měnách; dopad daňových a jiných předpisů a nařízení v jurisdikcích, ve kterých Air Products a její partnerské společnosti působí; a načasování a míra, v jaké lze využít daňové úlevy.