logo Go to Home Page

Výpočetní modelování dynamiky kapalin (CFD) pro výrobu kovů

Vyhodnotit a prozkoumat způsoby, jak zvýšit produktivitu a snížit náklady

V dnešním konkurenčním prostředí výrobci kovů hledají způsoby, jak zvýšit výtěžnost a zisky, zlepšit kvalitu produktu a dosáhnout celkové optimalizace procesu. Přístup pokusů a omylů k provozním změnám vystavuje výrobní proces značným rizikům a možnostem možných chyb.

Air Products Osvědčené možnosti modelování vám umožňují vyhodnotit a prozkoumat způsoby, jak zvýšit produktivitu a snížit náklady bez tohoto rizika. Naše modelovací studie vám poskytnou rychlé, ověřené výsledky a doporučení pro širokou škálu operací tavení, rafinování a zpracování při výrobě kovů.

CFD modelování může být účinným nástrojem k vyhodnocení a optimalizaci vašeho procesu. Mezi některé příklady patří:

  • Identifikace chladných míst v peci a vyhodnocení účinků různých technologií hořáků a jejich umístění
  • Identifikace horkých míst, kde mohou být umístěna senzory pro sledování opotřebení žáruvzdorného materiálu
  • Simulace různých provozních scénářů za účelem určení optimální kombinace změn procesu pomocí technologií kyslíko-palivového, obohacení kyslíkem nebo vstřikování plynu

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Výpočetní modelování pomohlo určit nejvhodnější technologii hořáku, optimální polohu hořáku a režimy hoření pro implementaci kyslíko-palivového systému ve spojení s regeneračními vzducho-palivovými hořáky zákazníka pro výrazné zvýšení výroby.

Použijte CFD modelování k vyhodnocení způsobů zvýšení produktivity a snížení nákladů.

Nechte naše odborníky na CFD předvést, jak může modelování vašich procesů pomoci vytvořit optimální řešení na míru pro vaše jedinečné potřeby.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!