Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Služby výpočetního modelování

Přinášíme nejmodernější modelovací řešení pro výzkum a technické problémy

Jaké jsou výhody našich služeb počítačového modelování?

0883-chemicals
Výpočetní chemie

Vysoce výkonné výpočetní systémy pro předpovídání vlastností materiálů, technických vlastností, bezpečnostních charakteristik a nákladů

1008-desktop
Výpočetní dynamika kapalin

Analýzy pro koncepční studie návrhů, podrobný vývoj produktů, rozšiřování, řešení potíží a dodatečnou montáž

0950-medical
Kinetika a modelování reaktorů

Základy reakcí a interakcí s přepravními procesy v reaktoru, klíč k návrhu procesů

ap0136-science-research-analysis
Procesní modelování a optimalizace

Optimalizovat a dosáhnout žádoucích výkonnostních cílů, jako jsou náklady, efektivita procesu a vlastnosti materiálu

0850-calcuator
Statistické vědy

Statistiky a techniky modelování, analýzy a optimalizace všech fází provozu závodu

0990-presentation
Dolování dat

Využití při optimalizaci provozu závodu za účelem usnadnění rozhodování v oblasti obchodních prognóz, prodeje a marketingu

ap0007-equipment
Aplikovaná matematika a numerické metody

Rozvíjet matematiku a vědecké počítače pro řešení problémů, v nichž řešení neexistují nebo nejsou ve vhodné formě