Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Časté dotazy týkající se lahví

Jak mám skladovat tlakové lahve? plus minus

Tlakové lahve mohou mít mnoho různých tvarů a velikostí a při nesprávném skladování mohou způsobit zranění či škody na majetku.T A dále by se z bezpečnostních důvodů neměly vedle sebe uchovávat určité látky (zejména kyslík a acetylen).

Přečtěte si, prosím, pokyny pro bezpečné skladování tlakových lahví. Potřebujete-li radu či další informace, obraťte se na Air Products.

Kdykoli přepravujete lahve, dodržujte tyto jednoduché, ale důležité pokyny:

 • Ujistěte se, že je ventil uzavřený
 • Odpojte všechny regulátory a znovu zkontrolujte, zda je uzavřený ventil
 • Při zvedání vždy buďte opatrní – lahve jsou těžké

Přečtěte si prosím náš bezpečnostní list „Obecná manipulace s lahvemi“.

Jak mohu bezpečně přepravovat lahve? plus minus

Lahve jsou velmi těžké a jedou rychlostí jako vozidlo. Na rozdíl od vozidla však nejsou vybavena brzdou a pokud nejsou dostatečně zajištěna, mohou při brzdění postupovat dopředu a způsobit vážná poškození.

Je třeba dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel:

 • Nekuřácký prostor
 • Zkontrolujte, zda jsou ventily lahve řádně uzavřeny
 • Pokud je lahev navržena s uzávěrem lahve, pak ji instalujte
 • Větrejte vozidlo a nechte otevřená okna. Nepřepravujte láhev v kufru auta
 • Demontáž vybavení, jako jsou regulátory, hadice a hořáky
 • Ujistěte se, že jsou všechny lahve řádně zajištěny a zda se během jízdy nepohybují
 • Jděte přímo do cíle
 • Při příjezdu na místo určení nebo při delším zastavení okamžitě vykládejte a skladujte lahve na větraném místě.

Další informace o nakládání, vykládání, shromažďování a přepravě plynových lahví naleznete v průvodci “ Bezpečná přeprava plynu “poskytuje Evropská asociace průmyslových plynů (EIGA).

Od 1. ledna 2007 musí být řidič jakéhokoli typu vozidla, a to nejen vozidla s hmotností nad 3,5 tuny, která má přepravovat nebezpečné zboží překračující prahové limity, držitelem osvědčení o odborném školení nebo licence ADR jako to je lépe známé.

Pokud chcete využít výjimky z některých požadavků předpisů ADR (například povinnost mít oranžové tabulky, reflexní vesty a klíny pro klíny), musíte rozumět pravidlu 1000 bodů a omezeným prahovým hodnotám množství. Úplné předpisy ADR platí pouze v případě, že vaše zatížení lahví překročí tuto mezní hodnotu.

Stáhněte si prosím našeho průvodce na adrese ADR a pravidlo 1000 bodů .

Jaké vybavení mám nosit při manipulaci s lahvemi? plus minus

Při manipulaci s lahvemi důrazně doporučujeme nosit

 • ochranné brýle
 • ochranná obuv
 • Běžné pracovní rukavice

Pro řezání a svařování je třeba použít

 • Svářečských rukavic
 • Svářečskou helmu a ochranné brýle
 • Kožené rukávy
 • Kožená zástěra
 • A další standardní ochranné pomůcky v souladu s příslušným vyhodnocením rizik úkolu

Safety Boot

Proč bych se měl vyvarovat nanášení mastnoty nebo oleje na tlakovou lahev? plus minus

Ropa a mazivo jsou látky, které jsou v plynárenském průmyslu přísně zakázány, protože mohou reagovat při styku s některými plyny, jako je kyslík. Kyslík a další oxidační plyny mohou při kontaktu s oleji nebo mazivem prudce reagovat a způsobit požár nebo výbuch. Proto není povoleno mazat lahve/svazky, aby se zabránilo vysoce rizikovým potenciálním nehodám.

Zaměstnanci společnosti Air Products jsou školení o nekompatibilitě oleje, maziva a dalších látek s plyny, které vyrábíme.

 • Zavřete ventil lahve
 • Pokud se únik zastavil
  • Vyřaďte lahev z provozu a jasně ji označte
  • Kontaktujte nás a sjednejte sběr lahví
 • Pokud lahev stále uniká
  • Větrejte místnost otevřením dveří a oken
  • Vyhněte se zdrojům vznícení, jako jsou elektricky ovládané ventilátory jiné než EX
  • Evakuujte prostor v blízkosti lahve
  • Kontaktujte hasičský sbor a kontaktujte nás

Při manipulaci s lahvemi při požáru je třeba:

 • Zvedněte poplach a evakuujte prostor.
 • Obraťte se na záchranné služby
 • Kde je to možné, informujte je o počtu, typu a umístění lahví.
 • Pokud je to možné, chlaďte lahve z bezpečné vzdálenosti.
 • Poradit Air Products na 08085 02 02 02

Nepřistupujte k lahvím způsobeným požárem, dokud nouzové služby neoznámí, že je bezpečné tak učinit.

Kompletní bezpečnost – lahve v brožuře Požár

Lahve v požárním bezpečnostním letáku

Jak zjistím, který svařovací plyn je pro mé potřeby nejlepší? plus minus

Chcete-li najít optimální směs plynů pro váš svařovací proces, použijte náš nástroj pro výběr plynů na stránce Svařování a řezání .

Použijte náš nástroj pro výběr plynu Freshline® MAP na webu MAP a určete ideální směs plynů pro váš potravinářský výrobek.

Použijte naši kalkulačku Balloonium® na stránce Večírky nebo akce abyste zjistili, která tlaková lahev je pro vaše potřeby vhodná.