logo Go to Home Page

PRISM Výroba kyslíku v místě spotřeby a podpora závodu

Robustní řešení. Špičková průmyslová integrace.

Robustní dodávky kyslíku pro náročné uživatele. Air Products byl průkopníkem koncepce výroby kyslíku v místě spotřeby již před 75 lety a dnes pokračuje v integraci našich závodů na výrobu kyslíku do provozu průmyslových a komunálních uživatelů, jako je sklo, barevné kovy a ocel, cement, celulóza a papír, čištění vody a dalších průmyslových odvětvích.

Air Products, od místních aplikačních inženýrů na místě po prodej a podporu závodu, spolupracuje globální tým odborníků na místě se zákazníky napříč odvětvími a aplikacemi na vývoji systémů přívodu kyslíku, které zdůrazňují bezpečnost, spolehlivost a provozní efektivitu a přispívají k nákladově efektivnímu kyslíku dodávkami, vyšší produktivitou a zlepšením ekologického provozu.

Stáhněte si brožuru PRISM® Oxygen VSA

Výroba kyslíku v místě spotřeby přizpůsobená vašim potřebám

Stáhněte si katalogový list sledování digitálního provozu závodu

Globální tým místních odborníků vyhodnotí vaše specifické požadavky na průtok, čistotu a tlak a spolu s vámi navrhnou systém pro výrobu kyslíku přizpůsobený vašim potřebám
Modulární konstrukce a standardní součásti minimalizují dobu instalace, maximalizují provozní efektivitu a údržbu a minimalizují dobu instalace a celkové náklady na dodávaný kyslík
Plně automatizované a vzdáleně monitorované kyslíkové zařízení společnosti Air Products v místě spotřeby nabízí nejvyšší úroveň bezpečnosti a spolehlivosti
Průběžná poprodejní podpora a služby pro modernizaci příslušenství, správu náhradních dílů, plány preventivní údržby, provozní podporu a služby digitální analýzy pomáhají optimalizovat výkon po celou dobu životnosti zařízení

SNÍŽENÍ EMISÍ A ZÍSKÁNÍ VÝHOD DÍKY INTEGROVANÝM KYSLÍKOVÝM ŘEŠENÍM SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS

„Od prvního dne bylo jasné, že Air Products nasazuje tým skutečných odborníků na spalovací techniku, kteří sklářský průmysl důvěrně znali.“

Lee KeunHaeng, projektový manažer, Techpack Solutions
Stáhněte si brožuru

RESOURCE CENTER