logo Go to Home Page

Cisterny

Air Products dodává velká množství vysokotlakých plynů dodávaných v cisternových návěsech, které lze skladovat v závodu zákazníka. Tento skladovací systém se obvykle skládá z několika vysokotlakých ocelových nádob, které jsou spojeny dohromady, a mohou mít modulární konstrukci, která nejlépe odpovídá vaší spotřebě. Systémy dokáží zpracovat argon, oxid uhelnatý, stlačený vzduch, hélium, vodík, dusík a kyslík.

Více informací o dodávkách našich cisteren a jejich uskladnění?

Kontaktujte nás