Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Copper heat exchanger
Svařování a řezání| Tepelné zpracování

Pájení natvrdo

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

Plynné atmosféry pro pájení na tvrdo se mohou lišit podle vašich základních materiálů, procesu, kvality dílů a zvážení nákladů. Mezi běžně používané atmosféry technických plynů pro pájení natvrdo patří dusík, vodík, směsi dusíku s vodíkem, směsi dusíku s metanolem, argon a směsi argonu a vodíku. Air Products aplikační technici vám mohou pomoci vybrat tu správnou pájecí atmosféru přizpůsobenou vašim procesním požadavkům pro snížení potenciálu, smáčivost, prevenci sazí a také pro zachování vynikající a opakovatelné kvality pájky. ​

Odbornost a řešení pájení na tvrdo

0977-check-box
Přizpůsobené složení atmosféry pro optimalizaci pevnosti a integrity dílu.

Povrchy výrobků zůstávají čisté bez obětování kvality a pevnosti produktu. Smáčivost lze řídit

ap0055-stock-check
Přísná regulace atmosféry

Variabilita poměru rosného bodu k vodíku umožňuje pájení vysoce uhlíkových ocelí, nerezových ocelí a neželezných kovů

ap0051-install
Zlepšete mechanickou pevnost a kvalitu povrchu

Neustálé řízení průtoku kovu výplní zvyšuje pevnost pájeného spoje a kvalitu povrchu

0740-gear
Optimalizujte smáčitelnost pájky

Flexibilita rosného bodu pece a flexibilita obsahu vodíku umožňují regulovat potenciál snižování atmosféry

0726-star
Očistěte povrchy pájení

Air Products „Řešení atmosfér mohou vytvářet zvlhčené atmosféry pro zlepšení povrchu pájení

ap0093-no-sign
Zabraňte oduhličení

Pro pájení dílů se středním nebo vysokým obsahem uhlíku jsou atmosféry dusíku příznivé pro prevenci oduhličení

Nabídky

Zeptejte se odborníka

​Tom Philips
Tom Philips

Aplikační inženýr

Jaký je optimální systém atmosféry pro pájení komponentů z nerezové oceli?

V atmosféře používané při pájení nerezové oceli bylo tradičně disociováno čpavek. Ovšem kvůli nákladům, bezpečnosti a ochraně životního prostředí při skladování a používání bezvodého čpavku přecházejí společnosti na směs plynů se směsí dusíku a vodíku. Atmosféra dusíku/vodíku může také pomoci zvýšit flexibilitu vašeho provozu a minimalizovat potenciál nitridace. Pokud potřebujete vyrábět vysoce kvalitní, jasné komponenty z nerezové oceli, složení atmosféry s minimální koncentrací vodíku by mělo postačovat. Nebo můžete dosáhnout vyšší odolnosti proti korozi a lepšího hermetického těsnění ocelových součástí atmosférou obsahující až 80% vodíku. Pro výrobu pájeného spoje je důležité, aby pájka měla kovovou mufli a aby byl rosný bod v horké zóně pece udržován na hodnotě nižší než −40 °F. Rovněž je důležité udržet obsah kyslíku v chladicích zónách pod 15 ppm (ppm), aby se zabránilo oxidaci a změně zabarvení nerezové oceli.

Read more...