Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Tepelné zpracování

Nauhličování, nitridování a tvrzení

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

Air Products „K dispozici jsou řešení atmosfér pro cementaci, neutrální tvrzení, karbonitridování, nitridování a nitrouhličování. Dusík, metanol a/nebo malé množství obohacujícího plynu jsou míseny v peci pro zajištění atmosféry pece, jejíž složení je v podstatě totožné s endotermickou atmosférou. Změnou množství obohacujícího plynu lze upravit uhlíkový potenciál pece tak, aby vyhovoval vašim specifickým požadavkům na atmosféru. Přínosem řešení atmosféry Air Products je vynikající kontrola atmosféry pro stálou kvalitu dílů, úspory provozních nákladů, významné zvýšení provozní produktivity a snadný provoz.

Odborné znalosti a řešení pro cementaci, nitridování a tvrzení

ap0008-safety
Vyšší provozní účinnosti a bezpečnosti

Řídicí systém zvyšuje průtok pomocí proplachování dusíkem během plnění, kalení nebo závady pece, čímž zvyšuje účinnost a bezpečnost provozu

ap0088-dollar-sign
Snížení nákladů

Odstranění endotermické výroby a s ní spojené údržby má největší vliv na snížení nákladů

ap0037-tanks
Přizpůsobené vysokotlaké zásobníky plynu

Vysokotlaké zásobníky plynu jsou navrženy a optimalizovány podle specifických požadavků procesu a frekvence kalení

ap0001-plant
Vysokotlaké řešení kalení plynem

K dispozici jsou systémy dodávek plynu do 40 bar pomocí dusíku, argonu nebo helia

ap0133-metals-and-materials-processing
Regulovaný uhlíkový potenciál pece

Uhlíkový potenciál pece lze upravit podle vašich specifických požadavků na atmosféru

0977-check-box
Vyšší kvalita nauhličených, nitridovaných a tvrzených součástí

Air Products Řešení atmosfér pro cementaci, nitridování a tvrzení poskytují vynikající prostředky pro zlepšení kvality kovových výrobků

Nabídky

Zeptejte se odborníka

Guido Plicht
Guido Plicht

Manažer komerčních technologií pro Evropu

Jak mohu dosáhnout homogennější povrchové tvrdosti při cementaci v řízené atmosféře?

U dílů nauhličených atmosférou, zejména při velkoobjemových zásazích, se mohou objevit tvrdosti povrchu. To je běžný problém způsobený nedostatečnou cirkulací atmosféry uvnitř komory pece a skrze zátěž. Na adrese Air Products nám naše schopnosti modelovat proudění atmosféry umožňují simulovat a řešit tyto technické překážky. Naši specialisté s vámi mohou spolupracovat na nalezení nejlepšího způsobu úpravy nastavení zátěže a zlepšení výsledků cementace.

Stáhnout Dusík-propanové ochranné ovzduší pro žíhání a tvrzení v kontinuálních pecích

Read more...