logo Go to Home Page

Nauhličování, nitridování a tvrzení

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

Air Products „K dispozici jsou řešení atmosfér pro cementaci, neutrální tvrzení, karbonitridování, nitridování a nitrouhličování. Dusík, metanol a/nebo malé množství obohacujícího plynu jsou míseny v peci pro zajištění atmosféry pece, jejíž složení je v podstatě totožné s endotermickou atmosférou. Změnou množství obohacujícího plynu lze upravit uhlíkový potenciál pece tak, aby vyhovoval vašim specifickým požadavkům na atmosféru. Přínosem řešení atmosféry Air Products je vynikající kontrola atmosféry pro stálou kvalitu dílů, úspory provozních nákladů, významné zvýšení provozní produktivity a snadný provoz.
Stáhněte si brožuru Atmosphere Solutions for Metals Processing

Průmyslové plyny od globálního vedoucího pracovníka

 • Celosvětový přední výrobce dusíku, kyslíku a argonu
 • Přední světový výrobce a dodavatel vodíku a helia
 • Spolehlivá dodávka technických plynů
 • Vynikající výsledky při plnění včasných potřeb
 • Přední společnost v oblasti bezpečnosti
 • Technická podpora, když ji potřebujete
 • Špičkové služby zákazníkům

Řešení pro ošetření vytápění

Air Products nabízí širokou škálu technologií, plynů, zařízení a špičkových řešení pro průmysl tepelného zpracování.

Odborné znalosti a řešení pro cementaci, nitridování a tvrzení

Vyšší provozní účinnosti a bezpečnosti

Řídicí systém zvyšuje průtok pomocí proplachování dusíkem během plnění, kalení nebo závady pece, čímž zvyšuje účinnost a bezpečnost provozu

Snížení nákladů

Odstranění endotermické výroby a s ní spojené údržby má největší vliv na snížení nákladů

Přizpůsobené vysokotlaké zásobníky plynu

Vysokotlaké zásobníky plynu jsou navrženy a optimalizovány podle specifických požadavků procesu a frekvence kalení

Vysokotlaké řešení kalení plynem

K dispozici jsou systémy dodávek plynu do 40 bar pomocí dusíku, argonu nebo helia

Regulovaný uhlíkový potenciál pece

Uhlíkový potenciál pece lze upravit podle vašich specifických požadavků na atmosféru

Vyšší kvalita nauhličených, nitridovaných a tvrzených součástí

Air Products Řešení atmosfér pro cementaci, nitridování a tvrzení poskytují vynikající prostředky pro zlepšení kvality kovových výrobků

Zeptejte se odborníka

Guido Plicht

Manažer komerčních technologií pro Evropu

"Jak mohu dosáhnout homogennější povrchové tvrdosti při cementaci v řízené atmosféře?"
U dílů nauhličených atmosférou, zejména při velkoobjemových zásazích, se mohou objevit tvrdosti povrchu. To je běžný problém způsobený nedostatečnou cirkulací atmosféry uvnitř komory pece a skrze zátěž. Na adrese Air Products nám naše schopnosti modelovat proudění atmosféry umožňují simulovat a řešit tyto technické překážky. Naši specialisté s vámi mohou spolupracovat na nalezení nejlepšího způsobu úpravy nastavení zátěže a zlepšení výsledků cementace.

Stáhnout Dusík-propanové ochranné ovzduší pro žíhání a tvrzení v kontinuálních pecích

Každé řešení atmosféry je přizpůsobeno vašim potřebám

Naše společnost může pomoci vybrat správné složení atmosféry.

 • Vybrat a poskytnout zařízení pro míšení a řízení průtoku.
 • Provést analýzy atmosféry na pracovišti pro stálou rozměrovou kontrolu, řízení obsahu uhlíku a fyzické a hutnické vlastnosti.
 • Optimalizujte proces v peci pro snížení provozních nákladů
 • Provést nejmodernější metalografické a chemické analýzy (SEM, ESCA, SAM, ISS, SIMS).
 • Poskytnout bezpečnostní školení.
 • Provést zkoušky atmosfér pomocí vašich dílů v našich laboratorních pecích.
 • Předvést náš systém ve vašem závodu.
ZJISTĚTE VÍCE

Spojte se s našimi technickými odborníky.

Nechte pro sebe pracovat desetiletí zkušeností s průmyslovými plyny, výrobou, aplikacemi a vybavením.

KONTAKTUJTE NÁS

Možnosti dodávek plynu

Argon

Compressed argon gas and liquid argon in a variety of purities and in various modes of supply around the world thanks to our network of storage and transfill facilities.

Helium

Inertní plyn pro kryogenní aplikace, přenos tepla, použití v ochranné atmosféře, pro detekci netěsností a plnění balónků.

Vodík

Je ceněný pro své reaktivní a ochranné vlastnosti a používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako je elektronika, potravinářství, sklářství, chemický průmysl, rafinérství a jiné. Jeho jedinečné vlastnosti můžete využít ke zlepšení kvality, optimalizaci výkonu a snížení nákladů.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

CENTRUM PODKLADŮ