logo Go to Home Page

Vytápění pro železo a ocel

Průmyslové plyny a úsporné technologie pro všechny operace vytápění a ohřevu

Kyslík je vyžadován pro jakýkoli proces spalování. Celkový ohřev lze zlepšit přidáním nebo nahrazením spalovacího vzduchu kyslíkem při ohřevu nádob, pecí a ocelových hran nebo povrchů. Výsledný vyšší přenos tepla, vyšší teploty plamene a menší objem spalin umožňují rychlejší a efektivnější ohřev s nižšími emisemi. Air Products nabízí výpočetní dynamické modelování kapalin, vlastní hořáky a regulační technologie, které mohou pomoci přizpůsobit systém tak, aby vyhověl vašim jedinečným požadavkům na vytápění.

Nákladově efektivní technologie dodávek plynu pro zlepšení výkonu při snížení celkových nákladů

Stáhněte si přehled aplikací pro výrobu železa a oceli

Ohřívací pec

Předehřev pánve

Válcovna

NAMÁČENÍ JÁMOVÉ PECE PŘINÁŠÍ VÝRAZNÉ ÚSPORY

Ocelářský průmysl je dlouhodobě ochotným partnerem pro zkušební verze nových technologií spalování. Úmyslně sloužil jako prostředek k podpoře inovací přijetím nových objevů spalování ve snaze dosáhnout energetické účinnosti a ochrany životního prostředí. Spalování je zajímavá věda, která zkoumá přeměnu chemické energie z paliv na užitečné teplo využité v průmyslovém procesu.

Osvědčená služba výpočetního dynamického modelování kapalin pro průmysl zpracování železa a oceli

Disponujeme rozsáhlými interními funkcemi pro výpočetní dynamiku kapalin (CFD), které nám mohou pomoci při zlepšování procesů vytápění. Naše služby umožnily výrobcům železa a oceli zkoumat a vyhodnocovat způsoby, jak zvýšit produktivitu a snížit náklady, aniž by to ohrozilo jejich výrobní proces. Studie modelování poskytují rychlé a ověřené výsledky spolu s doporučeními pro typ systému, který je pro daný provoz nejvhodnější.

 
ZJISTĚTE VÍCE

Spolehněte se na nás…

Obraťte se na Air Products a poskytněte spolehlivé dodávky plynů a nákladově efektivní technologie.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

CENTRUM PODKLADŮ