Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Electronics manufacturing worker in a clean suit inspecting an electronic chip

Balení, montáž a testování integrovaných obvodů

Využití našich jedinečných a inovativních technologií, které vám pomohou zvýšit konkurenceschopnost

Obalový a montážní průmysl elektroniky se neustále přizpůsobuje požadavkům nejnovější generace polovodičů. Menší velikosti zařízení s půdorysem, použití 2,5D a balení ve standardních nákladních vozidlech jsou jen některé ze změn, k nimž došlo.

S těmito změnami přicházejí i výzvy ve výrobním procesu, takže použití a řízení atmosféry na bázi dusíku nebo vodíku je pro dosažení nejlepšího výkonu kritické.

Air Products Odborné znalosti, technologie a výhody dodávek plynů mohou zajistit lepší výkon a dobu provozuschopnosti při snížení defektů a celkových nákladů na vlastnictví pro procesy montáže a testování desky s integrovanými obvody.

Zeptejte se odborníka

Docházelo k nedostatečnému průtoku spodního plnění v sestavách sklápěcích třísek. Jaká je možná příčina a jaké řešení lze zavést ke zlepšení procesu vyplnění?

Špatný tok pod náplní je běžný problém při montáži sklápěcích třísek a je způsoben několika problémy. Převažujícím problémem jsou nečistoty zanechané za sestavou po přeformátování. Primárním znečištěním jsou zbytky tavidla. I když můžete vyčistit sestavu po přeplnění, pravděpodobnost nezanechaného tavidla je vysoká. Většina tavidel polymeruje během přeformátování ve vzduchu nebo při vysoké koncentraci ppm ppm (> 500O₂ ppm). Současné procesy čištění nemusejí být dostatečně účinné na to, aby odstranily všechny zbytky pod klopným čipem. Klíčové je použití inertní atmosféry, například dusíku nebo argonu, k eliminaci vysokých koncentrací kyslíku. Vysoká koncentrace O₂ způsobí polymeraci tavidla a bude obtížné jej vyčistit.

Nejlepší procesní praxí je použít hladinu O₂ ppm okolo 100 ppm. To vám poskytne dvě výhody: (1) sníží pravděpodobnost polymerace tavidla a umožní dobré výsledky po čištění a (2) umožní tok zůstávat aktivní déle, zvýší tavicí vlastnosti pro zajištění dobrého smáčení a zajištění spolehlivého pájeného spoje.

Air Products vám může pomoci vyhodnotit vaše procesy a nabídnout řešení vašich problémů v této oblasti.

Read more...