Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Oxy-fuel burner flames in non-ferrous metals production furnace
Kovovýroba

Tavení při výrobě neželezných kovů

Inovativní technologie pro nízkonákladové a vysoce efektivní tavení

Air Products řada kyslíko-palivových technologií umožňuje provozům tavení neželezných kovů používat méně paliva, dosáhnout vyšší rychlosti výroby a omezit přenos spalin a pevných částic. Úplnou nebo částečnou náhradou spalovacího vzduchu kyslíkem lze v procesu snížit nebo odstranit dusík ve vzduchu, což znamená, že nemůže přenášet cenné teplo do svazku a uvolňovat více tepla pro tavení vašich neželezných materiálů.

Při tavení neželezných kovů se používá mnoho různých typů pecí, včetně věžových pecí, kolébek, indukčních, rotačních a rebelů. Každá z těchto pecí vyžaduje odlišný přístup ke konstrukci kyslíko-palivového hořáku, aby splňovala požadavky na konstrukci a potřebu tepelného vstupu.

Nabídky

Případové studie

  • Vztah vytváří o 25% více produktu pro regenerační plamennou pec
  • Vysoké výtěžky dosahované pro do budoucna uvažujícího sekundárního výrobce hliníku
  • Hotter a čistší proces pro hliník RSI výrobce
  • Zvýšení výtěžnosti a výroby v úspěšné sekundární hliníkárně
  • Maximalizace produktivity drahých kovů
  • Nepřetržitý výrobce lité měděné tyče zvyšuje spotřebu šrotu
  • Sekundární zpracovatel hliníku pozoruje celopodnikové zlepšení po důkladné revizi