logo Go to Home Page

Tavení při výrobě neželezných kovů

Inovativní technologie pro nízkonákladové a vysoce efektivní tavení

Air Products řada kyslíko-palivových technologií umožňuje provozům tavení neželezných kovů používat méně paliva, dosáhnout vyšší rychlosti výroby a omezit přenos spalin a pevných částic. Úplnou nebo částečnou náhradou spalovacího vzduchu kyslíkem lze v procesu snížit nebo odstranit dusík ve vzduchu, což znamená, že nemůže přenášet cenné teplo do svazku a uvolňovat více tepla pro tavení vašich neželezných materiálů.

Při tavení neželezných kovů se používá mnoho různých typů pecí, včetně věžových pecí, kolébek, indukčních, rotačních a rebelů. Každá z těchto pecí vyžaduje odlišný přístup ke konstrukci kyslíko-palivového hořáku, aby splňovala požadavky na konstrukci a potřebu tepelného vstupu.

Využívání zkušeností a inovativní technologie pro optimalizaci široké škály tavicích operací

Přizpůsobením kyslíko-palivového řešení pro váš konkrétní provoz dokážeme přizpůsobit vstupní teplo, tvar a délku plamene a profil uvolňování tepla potřebám pece, na kterou se aplikuje, a pomůžeme vám dosáhnout provozních cílů této pece. . Běžné je zvýšení rychlosti výroby o 25–40%, se zvýšenou účinností paliva a sníženým objemem spalin o 50% a více. To umožňuje mnohem menší následnou manipulaci a nižší teploty spalin.

Air Products může dodávat hořáky navržené pro vlastní potřebu i řízení toku, získávání dat a chytrou analytiku pro optimalizaci a sledování výkonu pece. Pro zvýšení výroby se často dosahuje velmi krátkých výnosů kratších než 6 měsíců.

Kyslíko-palivový hořák s přechodným ohřevem

Pomocí Air Products 'patentovaného hořáku pro přechodný ohřev můžete dosáhnout rovnoměrnějšího ohřevu v celé plamenné peci, eliminovat chladné zóny a maximalizovat rychlost tavení.

Pomoc výrobcům hliníku při optimalizaci výroby a ekonomiky

Lehkého kovu 'Ann Marie Fellomová se sešla s Air Products' Rusellem Hewertsonem na veletrhu ALUMINIUM USA v Detroitu v Michiganu jako součást rozhovoru pro časopis s významnými členy z hliníkového průmyslu. Ve svém rozhovoru Americas Commercial Technology Manager v Air Products hovořil o důležitosti úzké spolupráce s výrobci hliníku pro pomoc při optimalizaci jejich provozu prostřednictvím našich odborných znalostí, plynů a technologií.

Podívejte se na krátké videozáznamy z celého rozhovoru, které odpovídají na časté otázky.

INDIVIDUÁLNÍ OTÁZKY

Možnosti dodávek plynu

Air Products vám pomůže určit nejekonomičtější možnost dodání pro vaši konkrétní aplikaci a geografické umístění. Průmyslové plyny se obvykle dodávají v plynné nebo kapalné formě prostřednictvím různých systémů dodávek.

Kyslík

Kyslík může zlepšit spalování díky vyššímu přenosu tepla, vyšším teplotám plamene a sníženému objemu spalin při operacích výroby kovů.

Vodík

Je ceněný pro své reaktivní a ochranné vlastnosti a používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako je elektronika, potravinářství, sklářství, chemický průmysl, rafinérství a jiné. Jeho jedinečné vlastnosti můžete využít ke zlepšení kvality, optimalizaci výkonu a snížení nákladů.

Případové studie

  • Vztah vytváří o 25% více produktu pro regenerační plamennou pec
  • Vysoké výtěžky dosahované pro do budoucna uvažujícího sekundárního výrobce hliníku
  • Hotter a čistší proces pro hliník RSI výrobce
  • Zvýšení výtěžnosti a výroby v úspěšné sekundární hliníkárně
  • Maximalizace produktivity drahých kovů
  • Nepřetržitý výrobce lité měděné tyče zvyšuje spotřebu šrotu
  • Sekundární zpracovatel hliníku pozoruje celopodnikové zlepšení po důkladné revizi

Spolehněte se na odborné znalosti Air Products…

Projednejte provozní problémy s našimi zkušenými aplikačními inženýry a nechte si přizpůsobit řešení, které vašemu provozu pomůže dosáhnout jeho cílů.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

CENTRUM PODKLADŮ