Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Industrial ladle pouring molten metal into a furnace in a metal production operation.

Kyslík

Základní plyn pro operace při výrobě kovů

Kyslík je vyžadován pro jakýkoli proces spalování. Doplněním nebo nahrazením spalovacího vzduchu kyslíkem lze celkové spalování zlepšit zvýšením přenosu tepla, vyššími teplotami plamene a snížením objemu spalin. Výsledkem je, že lze dosáhnout vyšší účinnosti paliva a zvýšení rychlosti výroby zavedením vstřikování kyslíku, obohacením nebo úplným kyslíko-palivovým spalováním.