logo Go to Home Page

Tavení a rafinování železa a oceli

Průmyslové plyny a nákladově efektivní technologie pro všechny tavicí a rafinační operace

Air Products rozumí zásadní povaze dodávek technických plynů při výrobě železa a oceli, zejména při procesech tavení a rafinování. Nabízíme nejmodernější způsoby dodávek technických plynů, včetně kyslíku, dusíku, argonu, vodíku a oxidu uhličitého. Nicméně to, co nás odlišuje, jsou naše technické znalosti a zkušenosti. Naši výzkumníci a aplikační technici se zaměřují na efektivní a ekonomické využití našich plynů v procesech tavení a rafinování, aby vám pomohli dosáhnout vašich cílů v oblasti energie, kvality, životního prostředí a provozních nákladů.

Plnění současných potřeb a práce směrem k budoucím řešením

Náš tým oborových a technologických specialistů vám může poskytnout širokou škálu technických služeb a konzultací, které vám pomohou s veškerými procesy tavení a rafinování, včetně:

 • Odborné technické posouzení a návrh
 • Získávání dat a sledování procesu
 • Procesní uvedení do provozu a optimalizace
 • Řízení průtoku a procesní vybavení
 • Bezpečnostní školení

Výhody, které z našich nabídek a odborných znalostí můžete získat:

 • Spolehlivá a hospodárná dodávka plynu
 • Nižší spotřeba plynu a paliva a náklady díky optimalizaci
 • Vyšší bezpečnost
 • Zvýšení produktivity
 • Lepší výtěžnost a vyšší kvalita produktů
 • Nižší objem odpadních plynů a emise

Nákladově efektivní technologie plynů pro zlepšení výkonu při snížení celkových nákladů.

STÁHNOUT

Vysoká pec

Air Products nabízí řadu technologií na bázi plynů a kompletní sortiment technických plynů pro pomoc při provozu vysoké pece. Kyslík lze vstřikovat do vysoké pece k zlepšení spalování a usnadnění přídavného vstřikování drceného uhlí nebo zemního plynu pro snížení nákladů na koks. Optimální řešení pro daný proces závisí na mnoha faktorech, například provozních parametrech stávající vysoké pece, nákladech na koks a výrobních cílech. Naši aplikační technici vám mohou pomoci implementovat systémy na míru pro splnění vašich specifických potřeb.

Základní kyslíková pec (BOF)

Kyslík je vstřikován do BOF při vysokých dávkách a tlacích pro rafinování a oduhličení horkého kovu. Naše společnost vám může pomoci optimalizovat využití kyslíku pro základní provoz kyslíkové pece a může vám zajistit nejekonomičtější režim dodávky na základě spotřeby.

Elektrická oblouková pec (EAF)

Kyslík se běžně používá v moderních EAF k oduhličování, tavení s kyslíko-palivovou podporou a dodatečnému spalování s oxidem uhelnatým. Používání kyslíku v těchto aplikacích může zkrátit dobu odbočení a snížit spotřebu elektrické energie na tunu oceli. Naše společnost vám může pomoci optimalizovat využití kyslíku pro váš proces tavení a může vám zajistit nejekonomičtější režim dodávky na
 
 základě spotřeby.

Železná kupole

Air Products Řešení spalování s obohacením kyslíkem mohou pomoci dosáhnout vyšší spotřeby paliva, zvýšení výroby a rychlosti tavení, snížení spotřeby koksu, dosažení konzistentnější chemie tavení a zlepšení regenerace slitiny. Optimální řešení pro daný proces závisí na mnoha faktorech, například provozních parametrech stávající kupole, výrobních cílech a aktuálních podmínkách trhu. Naši aplikační technici vám mohou pomoci implementovat systémy na míru pro splnění vašich specifických potřeb.

Indukční pec

Pokud chcete zvýšit výrobu, mohou naše kyslíko-palivové systémy zajistit dodatečný ohřev pro rychlé roztavení vsázky. Správné řešení pro daný proces závisí na mnoha faktorech, například provozních parametrech indukční pece, výrobních cílech a aktuálních podmínkách trhu.

Alternativní výroba železa

Air Products Technologie spalování s obohacením kyslíkem vám může pomoci v DRI nebo jiných alternativních výrobách železa při zplyňování nebo částečné oxidaci odstraněním dávky dusíku obsaženého ve vzduchu. Naši průmysloví specialisté vám mohou pomoci vyhodnotit možnosti technologie a výhody spalování s obohacením kyslíkem.

Železná rotační pec

Air Products Řešení spalování s obohacením kyslíkem mohou pomoci zvýšit výrobu a rychlost tavení a snížit emise a náklady na palivo. Optimální řešení pro proces závisí na mnoha faktorech, například provozních parametrech stávající rotační pece, výrobních cílech, omezení čisticí stanice a aktuálních podmínkách trhu.

 

Osvědčená služba pro výpočetní dynamiku kapalin pro průmysl zpracování železa a oceli

Disponujeme rozsáhlými službami výpočetní dynamické kapaliny (CFD), která nám může pomoci při hledání zlepšení operací tavení a rafinování. Naše služby umožnily výrobcům železa a oceli zkoumat a vyhodnocovat způsoby, jak zvýšit produktivitu a snížit náklady, aniž by to ohrozilo jejich výrobní proces. Studie modelování poskytují rychlé a ověřené výsledky spolu s doporučeními pro typ systému, který je pro daný provoz nejvhodnější.

ZJISTĚTE VÍCE

LABORATOŘ POKROČILÉ ČISTÉ ENERGIE – VIRTUÁLNÍ UKÁZKY GLOBÁLNÍM UMÍSTĚNÍM

Laboratoř pokročilé čisté energie je naše nejnovější předváděcí zařízení, které je schopné usnadnit vývoj a testování v plném rozsahu spalovacích systémů s využitím skutečných zákaznických paliv. Vzdálený zobrazovací systém navíc umožňuje účast v reálném čase na testování prostřednictvím internetu.

Případové studie

 • Tlakové slévárny železa získají pomoc při prudkém stoupání cen koksu
 • Aktualizace technologie kupole se vyplatí šetří
 • Provozovatel kupole znovu předpokládá míru náhrady starého koksu
 • Analýza RFQ šetří čas a peníze oceláren
 • Řešení problémů s odléváním oceli

Spolehněte se na nás ...

Obraťte se na Air Products a poskytněte spolehlivé dodávky plynů a nákladově efektivní technologie.

Kontaktujte nás

CENTRUM PODKLADŮ