logo Go to Home Page

Automobilová klimatizace

Nová chladiva s nízkým GWP

Evropská směrnice 2006/40/ES, známá jako směrnice MAC (Mobile Air Conditioning), ukládá přísná omezení používání chladicích plynů pro automobilovou klimatizaci, neboť zakazuje výrobu vozidel vybavených klimatizačními systémy obsahujícími fluorované skleníkové plyny s GWP vyšším než 150.

Směrnice MAC se týká vozidel vyráběných v Evropské unii a její uplatňování je povinné, od roku 2013 pro nové typy vozidel a od roku 2017 pro všechny typy.

R1234yf je chladivo s nízkým GWP, které může nahradit dříve používané chladivo R134a (GWP = 1430), které lze v garážích nadále používat pouze v případě, že se jedná o původní chladivo z výroby.

Větrací zařízenírere R1234yf

R1234yf (Solstice yf, Honeywell) ideální pro téměř ideální doplnění R134a en sistemas de aire acondicionado par automoción.

V souladu se směrnicí MAC (2006/40/ES)

Es respetuoso con el medioambiente (PCA menor de 1)

Snížení uhlíkové stopy

Starostka, starostlivá energetika a oxid uhličitý

Obzvláště a Altas temperaturas

Clasificación de seguridad A2L

Ne, tóxiko, hořlavé hořlavé látky

¿Máte nějaké problémy s plynem jako je vozidlo?

Při přepravě do vozidla je nutné provést homogenní chlazení. Llámanos a teesoraremos.

CONTACTAR

Zeptejte se odborníka na propagační akci

Ander Leoz

Zejména v oblasti plynů, chladiv a plyn v Carburos Metálicos

“¿Je přístroj vybaven dodatečnou nápravou (kabelem chladicího zařízení) a instalován do zařízení pro automatizovanou výrobu?”
Entr. Zařízení v elektroinstalaci a elektroinstalaci, která využívá teploměrů a výrobních závodů a výrobních závodů a výrobních závodů.

Plyny

Air Products plyny, které jsou obvykle dodávány v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Autorizovaný odpadový hospodář a člen AEFYT

Společnost Carburos Metálicos je oprávněným subjektem pro nakládání s odpady s kódem EU2/160/08. Stanovení prostupujícího respondenta a klientů provádějících diagnostiku nebo diagnostiku normativních změn u pacientů.

Zaměstnanci společnosti AEFYT (Asociación de Empresas del Frío Y sus Tecnologías), www.aefyt.com

MÁS INFORMACIÓN