logo Go to Home Page

Kalení

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

Zvolený proces kalení/médium závisí na slitině, požadované mikrostruktuře a vlastnostech konečného produktu. Kromě rychlého zchlazení součástí musí chladicí médium zabránit oxidaci během ochlazování a zajistit rovnoměrné a konzistentní chlazení, aby se minimalizovalo zbytkové pnutí, deformace nebo možnost praskání.

Jako chladicí médium se ve vakuových pecích obvykle používají plyny. dusík, argon a hélium. Klíčovým faktorem při určování toho, který plyn se používá, je požadavek na minimální rychlost chlazení. Helium se používá v případech, kdy je požadována vysoká míra chlazení. Rychlost chlazení lze rovněž zvýšit s vyšším tlakem a rychlostí plynu.

Air Products schopnosti kalení plynem umožňují stanovit a vybrat optimální plyn nebo směs plynu pro libovolný specifický provoz. Plynné kalení vytváří čistší povrch než kalení olejem nebo jinými kapalinami a eliminuje potřebu čištění po kalení. Procesy po proudu, jako je rovnání nebo obrábění, lze snížit nebo eliminovat s menšími deformacemi v důsledku rovnoměrného chlazení. Eliminace oleje jako „kalicího činidla“ má pozitivní dopad na životní prostředí ve vztahu k likvidaci odpadního oleje a souvisejících výparů v pracovní oblasti pece. Rovněž jsou odstraněny bezpečnostní otázky související s požáry oleje.

Air Products schopnosti kalení plynem umožňují stanovit a vybrat optimální plyn nebo směs plynu pro libovolný specifický provoz. Regenerace plynu a recyklační systémy jsou dalším možným řešením pro snížení celkových provozních nákladů tam, kde se jako kalné médium používá hélium nebo argon.

Naši aplikační technici naší společnosti s vámi mohou plně porozumět vašim konkrétním potřebám a poté mohou doporučit technologie na bázi průmyslových plynů a řešení pro zlepšení procesů, která vám mohou pomoci provozovat efektivněji.

 

Fotografii poskytla společnost Air Atmospheres

Stáhněte si brožuru Atmosphere Solutions for Metals Processing

Průmyslové plyny od přední světové společnosti

 • Přední světový výrobce dusíku, kyslíku a argonu
 • Přední světový výrobce a dodavatel hélia a vodíku
 • Spolehlivá dodávka průmyslových plynů
 • Vynikající výsledky při plnění vašich požadavků včas
 • Vedoucí postavení v oblasti bezpečnosti
 • Technická podpora, když ji potřebujete
 • Špičkový zákaznický servis

Odborné znalosti v oblasti kalení

Naší hlavní silnou stránkou je aplikace inovací a našich odborných znalostí k řešení problémů našich zákazníků

Vysokotlaké řešení kalení plynem

Dokáže splnit náročné požadavky technologií nízkotlaké vakuové cementace

Možnost kalení plynem

K dispozici může být dusík, argon nebo helium až do 40 bar

Vysokotlaké zásobníky plynu

Lze přizpůsobit na míru a optimalizovat tak, aby vyhověly specifickým požadavkům procesu a četnosti kalení

Kompletní nabídka možností dodávek plynů a technická služba

Air Products nabízí kompletní sortiment dodávek plynu a technické služby pro odběratele malých i velkých objemů

Optimalizujte využití plynu a zlepšete kvalitu produktu

Naši aplikační technici s vámi mohou spolupracovat na porozumění vašemu procesu kalení a doporučit zlepšení

Vytvořte čistší povrch

Kalení plynem vytváří čistý povrch a odstraňuje nutnost čištění po kalení

Vytvářejí menší deformace

Jednotného chlazení lze dosáhnout kalením plynem

Pozitivní dopad na životní prostředí a vyšší bezpečnost

Eliminace oleje, protože chladicí činidlo má pozitivní dopad na životní prostředí a bezpečnost – žádná likvidace odpadního oleje nebo související výpary

Spojte se s našimi technickými odborníky.

Obraťte se na nás s žádostí o desítky let zkušeností s průmyslovými plyny, výrobou, použitím a vybavením.

KONTAKTUJTE NÁS

Zeptejte se odborníka

Mark Lanham

Aplikační inženýr, Severní Amerika

“Plynové kalení pomocí Air Products „plynné směsi pro rychlé kalení plynu“”
Vzhledem k bezpečnosti a ochraně životního prostředí je kalení plynu atraktivní alternativou kalení kapalinou. Mezi výhody kalení plynem patří čistší produkt, minimální deformace a odstranění problémů životního prostředí spojených s kalením plynu. Kalení plynem však nebylo často používáno kvůli omezené rychlosti chlazení. Air Products „Směs plynů RGQ zvyšuje rychlost chlazení plynu na 100% helia při daném tlaku a rychlosti plynu.

PLYNOVÉ KALENÍ POMOCÍ AIR PRODUCTS „PLYNNÉ SMĚSI PRO RYCHLÉ KALENÍ PLYNU“

Vzhledem k bezpečnosti a ochraně životního prostředí je kalení plynu atraktivní alternativou kalení kapalinou. Mezi výhody kalení plynem patří čistší produkt, minimální deformace a odstranění problémů životního prostředí spojených s kalením plynu. Kalení plynem však nebylo často používáno kvůli omezené rychlosti chlazení. Air Products „Směs plynů RGQ zvyšuje rychlost chlazení plynu na 100% helia při daném tlaku a rychlosti plynu.

Každé řešení kalení je přizpůsobeno vašim potřebám

Naše společnost může pomoci vybrat správnou možnost kalení:
 • Vyberte a poskytněte správné zařízení pro regulaci tlaku a průtoku
 • Provádět analýzy ovzduší na pracovišti
 • Optimalizujte proces v peci pro snížení provozních nákladů
 • Provést nejmodernější metalografické a chemické analýzy (SEM, ESCA, SAM, ISS, SIMS).
 • Poskytnout bezpečnostní školení.
 • Vyzkoušejte součásti v našich laboratorních pecích
 • Předvést náš systém ve vašem závodu.

Plyny

Air Products plyny, které jsou obvykle dodávány v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Argon

Plynný i kapalný argon v různých čistotách a s různými možnostmi celosvětového dodání díky naší síti skladů a vzduch dělících zařízení.

Helium

Inertní plyn pro kryogenní aplikace, přenos tepla, použití v ochranné atmosféře, pro detekci netěsností a plnění balónků.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

CENTRUM PODKLADŮ