logo Go to Home Page

Udržitelnost v akci

Jsme zavázáni pomáhat našim zákazníkům zlepšovat jejich udržitelnost, snižovat dopad na životní prostředí a podporovat naše zaměstnance, komunity a investory.
"Máme sen o budoucnosti a našimi činy se k němu přibližujeme. Chci vás ujistit o našem trvalém závazku a odhodlání stát bok po boku a společně se zasazovat o to, aby se náš svět měnil k lepšímu."
Seifi Ghasemi, předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Air Products
Zde je několik nedávných příkladů, které ukazují, jak realizujeme své závazky v oblasti udržitelnosti.

Skoro dokonalé skóre pro LGBTQ + pracovní rovnost

Březen 2024

Graphic illustrating diversity recognitionAir Products obdržela skóre 95 ze 100 v rámci 2023-2024 Index podnikové rovnosti (CEI) organizace Nadace pro lidská práva (HRI). Jedná se o přední národní srovnávací průzkum a zprávu, v rámci které se měří podnikové zásady a postupy související s LGBTQ + rovností na pracovišti. Air Products Je jedním z více než 1 000 hlavních amerických podniků zařazených do 2023-2024 CEI.

„Každodennost Air Products usiluje o vytvoření pracoviště, kde každý zaměstnanec ví, že patří a na čem záleží. Naším cílem je rozvíjet kulturu, ve které jsou zaměstnanci hrdí na své příspěvky, a mohou být volní, aby byli jejich skutečnými já, “říká Scott Brifo, Air Products, Senior Vice President a Chief Human Resources Officer. „Air Products si cení ocenění 2023-2024 Index nadace na podporu lidských práv v rámci nadace Corporate Equality Index, ale víme, že je stále třeba vykonat více práce.“

Index podnikové rovnosti nadace HRC hodnotí společnosti na základě podrobných kritérií spadajících do čtyř hlavních pilířů: zásady nediskriminace napříč obchodními jednotkami, spravedlivé výhody pro pracovníky LGBTQ + a jejich rodiny, podpora kultury začlenění a společenská odpovědnost firem.

Kromě účasti na indexu podnikové rovnosti Air Products “nedávno společnost Newsweek uznala také jako Největší americká pracoviště pro rozmanitost Pro rok 2024.

Air Products byl jednou ze sedmi velkých společností ve své oborové skupině, které od společnosti Newsweek obdržely hodnocení pěti hvězdičkami. Podle Newsweek tato publikace spolu s firmou Plant-A Insight Group, která se zaměřuje na analýzu dat o trhu, vytvořila bodovací proces s využitím veřejně dostupných dat, rozhovory s profesionály z oblasti lidských zdrojů a anonymní online průzkum provedený mezi rozmanitou skupinou zaměstnanců v respondentech v USA. sdíleli vhled do podnikové kultury, pracovního prostředí a dalších aspektů vlastních společností i ostatních, s nimiž se seznámili, což vedlo k hodnocení více než 1,5 milionu společností.

Keyper the robot supports safety and maintenance teams

January 2024

Keyper the robotAt our El Morrell plant in Tarragona, Spain, a Labrador-sized four-legged robot patrols a 12,000-square meter industrial plant.

The robot, called Keyper, is an innovative safety device used at the Carburos Metálicos industrial gas facility to detect and warn about issues at the facility that separates industrial gases such as oxygen, nitrogen and argon from the air.

Using advanced artificial intelligence, Keyper supports the safety and maintenance teams with its information processing capacity that allows it to detect and anticipate anomalies. Predictive actions that facilitate the normal operation of the plant are enabled through data analysis and tools such as cameras, microphones and sensors.

Keyper carries out maintenance rounds at the El Morell facility to collect, record and interpret data that could be significant for improving safety, such as thermal imaging, detection and reading of pressure gauges and meters, sound analysis of engines and equipment, and 3D mapping of the entire environment. Thanks to its advanced autonomous navigation technology, Keyper is able to warn in real time of any potential issues it detects during maintenance rounds.

The layout of the El Morell plant is another challenge that Keyper overcomes, given that facility has areas of grass, stones, asphalt, slopes and stairs. The plant also houses Carburos Metálicos' fleet of tankers in Tarragona, so Keyper coexists and interacts with lorries circulating inside the plant.

Miquel Lope, general manager of Carburos Metálicos, said "with this pioneering initiative in the industry, we are anticipating the future. Keyper, the most advanced robot of its kind in the world, will allow us to enhance the control capacity of the plant's operating parameters and its direct application in safety and predictive maintenance. This is not only important for Carburos Metálicos, but also represents a very important advance for the entire chemical sector."

Uznání úsilí o udržitelnost a rozmanitost

Listopad 2023 

Gold starsSpolečnost Air Products byla oceněna časopisem Time na jeho prvním seznamu nejlepších firem světa pro rok 2023. Časopis Time a společnost Statista sestavily žebříček společností na základě vzorce růstu tržeb, průzkumů spokojenosti zaměstnanců a rigorózních údajů o životním prostředí, sociálních aspektech a řízení společnosti.

Uznání časopisu Time je nejnovějším oceněním úsilí společnosti Air Products v oblasti udržitelnosti a rozmanitosti. Začátkem tohoto roku jsme také získali místo na seznamu Barron's 100 Most Sustainable Companies (100 nejudržitelnějších společností), a to již pátým rokem po sobě, přičemž v letošním roce jsme se umístili na 46. místě.

Při sestavování každoročního žebříčku nejudržitelnějších společností spolupracoval časopis Barron's se společností Calvert Research and Management, která analyzovala 1 000 největších veřejně obchodovaných společností podle tržní hodnoty. Calvert pak každou z nich seřadil podle toho, jak si vedla ve vztahu k pěti klíčovým skupinám: akcionářům, zaměstnancům, zákazníkům, komunitě a planetě. Konkrétně Calvert zkoumal více než 230 ukazatelů výkonnosti ESG (environmentální, sociální a správní) od sedmi ratingových společností včetně ISS, MSCI a Sustainalytics, spolu s využitím dalších dat a interního výzkumu Calvertu.

Společnost Air Products byla také oceněna časopisem Forbes jako Net Zero Leader a jako jeden z nejlepších amerických zaměstnavatelů pro ženy v roce 2023. Kromě zařazení společnosti Air Products na celkový seznam nejlepších zaměstnavatelů pro ženy jsme se umístili na druhém místě ve skupině stavebnictví, ropných a plynových operací, těžby a chemického průmyslu.

Při sestavování žebříčku Net Zero Leaders použil časopis Forbes údaje od výzkumných společností Sustainalytics a MorningStar, aby sestavil žebříček amerických společností, které mají nejlepší předpoklady pro dosažení nulové spotřeby do roku 2050.

Chcete-li se dozvědět více o organizacích, které ocenily úsilí společnosti Air Products v oblasti udržitelnosti a rozmanitosti, navštivte našistránku Uznávání udržitelnosti.

Krajinářský design s ohledem na udržitelnost

Září 2023

Sustainable landscaping design at Air Products' global headquarters in Lehigh Valley, PennsylvaniaTerénní úpravy v celosvětovém sídle společnosti Air Products jsou součástí projektu rozmanitého ekosystému a louky šetrné k opylovačům, jehož cílem je snížit spotřebu vody, pohonných hmot, hnojiv a pesticidů. Záměrně vypadá jinak než tradiční často sečené a ošetřované trávníky a má nabídnout rozmanité prostředí pro volně žijící živočichy a zároveň šetřit zdroje, což je v souladu s naším závazkem udržitelnosti.

Několikaletý projekt louky zahrnuje plochy osázené původními travinami a divokými květinami, které se nechají vyrůst do výšky, aby přilákaly volně žijící živočichy, podpořily opylovače (např. kolibříky, včely a motýly) a nabídly výhled měnící se v průběhu ročních období..

Více informací o tomto rostoucím trendu ve firemní krajinářské architektuře a další fotografie areálu naší globální centrály najdete v článku New York Times.

Dusík, řešení pro bezpečnější a udržitelnější pneumatiky

Červenec 2023

Carburos Metálicos, přední společnost v oboru průmyslových a zdravotnických plynů ve Španělsku, která je součástí skupiny Air Products Group, nainstalovala první dávkovač dusíku pro plnění pneumatik vozidel v servisní stanici El Cubillo ve španělském městě Gran Canaria.

Ve srovnání s běžně používaným stlačeným vzduchem je dusík inertním plynem bez prachu, oleje a vlhkosti, což jsou hlavní faktory předčasného stárnutí pneumatiky. Dusík je také stabilnější a oddaluje se ztráta tlaku, což znamená, že pneumatiky vydrží déle za optimálních podmínek, což prodlužuje jejich odolnost a životnost.

Společnost Carburos Metálicos s přidáním dávkovače dusíku nabízí řidičům produkt, který dosud používali především profesionálové v odvětvích, jako jsou letectví a závodní soutěže.

Dříve evropské předpisy omezující emise znečišťujících látek z motorových vozidel nezohledňovaly dopad pneumatik vozidel na životní prostředí a lidské zdraví. Budoucí norma Euro 7, která má vstoupit v platnost v roce 2025, však bude omezovat nejen emise znečišťujících plynů, ale také částice, které vznikají třením mezi pneumatikou a vozovkou. Nový předpis se bude vztahovat na všechna vozidla, včetně elektrických vozidel.

Pneumatiky naplněné dusíkem snižují spotřebu paliva, protože si déle udržují optimální úroveň tlaku, čímž snižují valivý odpor vozidla. To nakonec vede ke snížení emisí skleníkových plynů.

Dusík dodávaný společností Carburos Metálicos pro tuto čerpací stanici se vyrábí a balí na Kanárských ostrovech, konkrétně v závodě, kde společnost působí v Telde.

„Udržitelnost je základem činnosti společnosti Carburos Metálicos a podpora používání dusíku při huštění pneumatik je v souladu s naší touhou nabízet produkty, které řidičům umožní stále více snižovat emise znečišťujících látek. Proto tímto typem iniciativ spolupracujeme na vytvoření čistší budoucnosti, “řekl Miquel Lope, General Manager of Carburos Metálicos.

Zaměstnanci oslavují třetí výroční týden začlenění

Červen 2023

Air Products nedávno oslavil třetí výroční týden začlenění po celém světě. Letošní oslava byla zaměřena na téma „vlastnictví“ a roli, kterou hraje každý zaměstnanec při tvorbě pracoviště pro začlenění, které vyjadřuje naše odlišnosti.

Pro zahájení týdne uvítali vedení společnosti Air Products zaměstnance tím, že se podělili o své myšlenky a osobní pohledy na to, jak může každý podniknout kroky k vytvoření kultury začlenění na pracovišti podporující začlenění. Air Products Mezi vedoucí pracovníky, kteří se zúčastnili diskuze, patřili: Dr. Samir JJ Serhan, Chief Operating Officer; Scottie Brifo, viceprezidentka a vedoucí personálního oddělení; Francesco Maione, President, Americas; a Sean Major, výkonný viceprezident, vedoucí právního oddělení a tajemník. 

Zaměstnanci byli vyzváni, aby převzali aktivní roli při vytváření kultury začlenění a sounáležitosti. V průběhu týdne se zaměstnanci kromě tradičních kancelářských pracovišť zapojili do spolupráce se spolupracovníky i ve vzdálených provozech, závodech a terminálech a spolupracovali s nimi. 

V jednotlivých regionech po celém světě proběhlo několik osobních i virtuálních školení zaměřených na různá témata týkající se začlenění na pracovišti. Mezi nejdůležitější patří:

  • Asie: Vedoucí měli v rámci panelové diskuse na téma převzetí vlastnictví a akce za účelem dosažení našich cílů rozmanitosti specifickou přilákání a udržení talentů, psychologické překážky, kterým čelí ženy na pracovišti, a proč je rozmanitost, začlenění a sounáležitost (DIB) pro Air Products důležitou součástí diskuse. obchodu.
  • Evropa a Afrika: Panelová diskuze se zaměstnanci a vedoucími pracovníky ve věci vlastnictví DIB a strategií pro aktivaci DIB projevu.
  • Indie: Zveřejnil podcast na téma „Vlastnění začlenění a začlenění na pracovišti“, na kterém se zúčastnili někteří regionální lídři.
  • Blízký východ: Uspořádal různá školení v několika zemích o sebevědomí a projevech, mikroagresích, společném vytváření kultury začlenění a roli vůdce při vytváření psychologicky bezpečného prostředí.
  • Severní Americe: Hostil událost globálního hlavního projevu, na které se podílela Minda Hartsová, autorka, mluvčí a CEO společnosti Memo, společnosti zaměřené na profesní rozvoj. Schémata zvýrazňují kroky, které mohou zaměstnanci učinit pro vytvoření pracoviště podporujícího začlenění.  
  • Jižní Americe: Uspořádal seminář zaměřený na akce, které mohou zaměstnanci provést, aby byli více slučující s neslyšícími kolegy. Účastníci se dozvěděli od dvou neslyšících zaměstnanců a jejich vedoucích o jejich zkušenostech s prací Air Products, jejich každodenní interakci s ostatními zaměstnanci a jejich životní zkušenosti. Školení vedli dva tlumočníci ve znakové řeči pro zaměstnance z Ekvádoru a Čile. 

Air Products Foundation věnuje 25 000 USD organizaci WaterAid

Březen 2023

Voda je nezbytná pro život a dobré zdraví. V rámci Air Products „Globálního programu pocitu pohody dýchání *“ zaměstnanci obdrželi opakovaně plnitelnou láhev s vodou a byli vyzváni, aby ji denně používali pro osobní zdraví a hydrataci a aby vyměňovali plastové lahve na vodu pro jedno použití.

Pokaždé, když zaměstnanec použije opakovaně plnitelnou láhev, skenování kódu QR pomáhá odemknout dar v programu Fill it Forward, což je aplikace, která podporuje WaterAid. WaterAid je mezinárodní nezisková organizace zabývající se transformací životů zlepšením přístupu k čisté vodě, slušným toaletám a hygieně v zranitelných oblastech ve více než 25 zemích. 

K 22. březnu, Světovému dni vody, zaregistrovali zaměstnanci Air Products během několika měsíců více než 23 000 skenů lahví. Za tímto účelem nadace Air Products nadace věnuje $25,000 dar společnosti WaterAid.

Uvědomujeme si, že každý potřebuje přístup k čisté a hojné vodě. Jedním z příkladů toho, jak Air Products znamená změnu, je partnerství mezi bez dýchacích cest a Fill it Forward. Společnost Air Products rovněž realizuje víceletou iniciativu pro bezpečnou a zdravou pitnou vodu ve venkovských Číně. V rámci tohoto programu nadace Air Products spolupracovala s neziskovou organizací Shenzhen One nadace a věnovala zařízení pro čištění a dávkování vody spolu s opakovaně použitelnými zásobníky vody na poskytování čištěné pitné vody pro více než 115 škol s přínosem pro více než 80 000 dětí.

V rámci společnosti Air Products podniká také smysluplné kroky ke snížení spotřeby vody ve svých závodech zlepšením efektivity závodu, zvýšením recyklace vody a řízením využívání vody. 

Fotografie poskytnuta s laskavým svolením WaterAid /ernest Randriarimalala (fotograf)
* Dýchejte Freely je Air Products 'holistický program pocitu pohody, který se zaměřuje na čtyři klíčové piliere: harmonii pracovního a soukromého života, komunitu, bezpečnost a zdraví. Program bere v úvahu všechny aspekty pocitu pohody, od fyzického a duševního zdraví po sociální a finanční aspekty.

Demonstrace ukázky vodíkových palivových článků v Polsku následují po úspěšné ukázce vodíkových autobusů

Prosinec 2022

Air Products zajišťuje infrastrukturu vodíkového a mobilního doplňování paliva pro vůbec první polskou demonstraci vlaku poháněného vodíkem. Pokud jde o demonstraci, která má být zahájena v prosinci, byla na testovací dráze Železničního institutu v Łigród v Polsku provozována posunovací lokomotiva na bázi vodíku, kterou poskytla Pesa Bydgoszcz. 

Předvedení vlaku navazuje na úspěšného pilota městského autobusu na vodík, který v březnu 2022 provedl výrobce autobusů Solaris, Air Products, PKM Jaworzno a orgány města. Jacek Cichosz, polský prezident Air Products, prohlásil, že doufá, že ukázka autobusu bude inspirovat další entity v celém Polsku, aby braly v úvahu vodík jako součást přechodu na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi pro veřejnou dopravu. 

„Plánovaná ukázka vodíku s lokomotivou je pro společnost Pesa a Air Products vzrušujícím závazkem. Nedávná demonstrace sběrnice vodíkových palivových článků v Jaworzně byla konkrétním příkladem toho, jak může být čistý vodík efektivní a efektivní alternativou tradičních paliv pro těžkou přepravu, “uvedl Cichosz.

Vodíkový autobus Solaris Urbino 12 testovaný společností PKM Jaworzno je vozidlo zcela bez emisí. Elektrická energie se vyrábí z vodíku akumulovaného v nádržích na střeše autobusu pomocí vodíkového palivového článku. Jediným vedlejším produktem této reakce jsou vodní páry. Podle Jaworzna Pawela Silberta v Jaworzně používá autobus více než 80 procent obyvatel. 

Zvýšení našeho závazku k udržitelnosti

Červenec 2022

Průmysl průmyslových plynů je energeticky náročný a v důsledku toho generuje emise oxidu uhličitého (CO2). Po celá desetiletí Air Products zlepšovala energetickou účinnost svých zařízení a tím snižovala emise CO2 z provozu. Tato snaha spolu s několika již ohlášenými významnými projekty v oblasti vodíkové energie podporují Air Products „Třetí cíl do roku 30“, tj. Cíl na zvýšení emisí CO2, který byl zveřejněn v roce 2020. V červnu 2022 Air Products ohlásila další nové cíle v rámci svého závazku ke zlepšení udržitelnosti, včetně:


Rozšířit náš cíl „Třetí do roku 30“ o emise spadající do rozsahu 3
Stanovení nového cíle dosáhnout nulových čistých emisí z provozu do roku 2050
•https://230>
Spolupráce s vědeckou iniciativou cílů na vývoji rámce pro chemický sektor
Poskytnutí budoucích klimatických výhod plyne z vodíkových projektů, které během jejich životnosti sníží více než 500 milionů tun CO2e * 

Mnoho organizací se zavázalo dosáhnout nulové čisté emise nebo klimatické neutrality do roku 2050. Air Products 'závazek byl vytvořen po pečlivém zvážení mnoha faktorů. Například Air Products již podnikl hlavní kroky směrem k nulové čistotě u velkých projektů přeměny energie, které budou produkovat vodík s nulovým nebo nízkým obsahem uhlíku. Ve skutečnosti Air Products očekává, že do roku 2050 bude většina (pokud ne všechna) většina vodíku vyrábět v závodech s nulovým nebo velmi nízkým obsahem uhlíku. Společnost rovněž plánuje neustálé zvyšování využívání obnovitelné elektřiny a svůj vozový park s 2 000 nákladními vozidly převede na vozidla s vodíkovými palivovými články s nulovými emisemi.

* Předpokládá se, že veškerý vodík se používá na trhu těžkých nákladních vozidel> / rozpětí>

První v oboru vodíku v Číně

Květen 2022

V polovině dubna dokončil čínský tým Air Products 'první zásobování vodíkem na své první čerpací stanici na vodík v Číně. Nová čerpací stanice na vodík (HRS) je strategicky umístěna v zóně rozvoje vysokých a nových nových technologií v Changshu a je umístěna v Šanghaji pod vedením „Demonstrace městských částí s palivovými články“, který schválila ústřední vláda. HRS podporuje přechod k logistice nulových emisí a veřejnou dopravu v regionu a umožňuje Air Products přispívat svými odbornostmi a technologiemi k podpoře rozvoje vodíkové energie v městě a okolních oblastech. Stanice bude obsluhovat tři veřejné autobusové trasy a logistická vozidla v rozvojové zóně.

Jerry Hu, China Hydrogen for Mobility generální ředitel, poznamenal, že „udržitelnost je podstatou Air Productsových aktivit. Zahájení provozu systému HRS v Changshu je dalším milníkem pro urychlení vývoje našeho podnikání s vodíkem pro mobilitu a pro podporu cílů „dvojího uhlíku“ čínské vlády. umožňuje Air Products „nadále podporovat vývoj čistého vodíku ve městě a snižovat emise vozidel udržitelným způsobem“.

Net-Zero Hydrogen Energy Complex v Kanadě

Duben 2022

Eric Guter, Air Products 'Global Vice President - Vodík pro mobilitu, nedávno se z rozhovoru s Edmonton Global z Kanadské konference o vodíku na rozhovor opýtal Edmonton Global na plánovanou akci společnosti Čistý nulový energetický komplex vodíku Která bude postavena v Edmontonu v Albertě v Kanadě.

Air Products a její dceřiná společnost Air Products Canada, Ltd. ve spolupráci s vládou Kanady a provincie Alberta v loňském roce ohlásili plán miliard miliard dolarů na výstavbu nového komplexu čisté nulové vodíkové energie, díky kterému bude Edmonton v centru ekonomiky západní Kanady na výrobu vodíku a připravte se na Air Products, který zajistí provoz nejvíce konkurenceschopné vodíkové sítě s nejnižším obsahem uhlíku na světě. 

Projekt, ohlášený v loňském roce, bude zahájen transformačním závodem na výrobu, výrobu a zkapalňování vodíku a zkapalňovacím zařízení s miliardami čistých miliard miliard a plánovaným zahájením provozu v roce 2024. 

Guterův kompletní rozhovor s Edmonton Global je k nahlédnutí na Air Products 'YouTube .

Chcete-li se seznámit s kanadskou konvencí o vodíku ze strany Edmonton Global, navštivte stránku Edmonton Global na YouTube .

Máte nějaké dotazy?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich závazků nebo aktivit týkajících se udržitelnosti, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás na adresu: