logo Go to Home Page

Řízení atmosféry a procesní inteligence

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

Zvyšte svou provozní efektivitu pomocí systémů dodávky a procesního řízení atmosféry Air Products. Tyto nejmodernější systémy sledují parametry složení a zajišťují provoz pece s požadovanou atmosférou plynu a poskytují výstrahu pro případnou nutnou údržbu nebo úpravy. Jsou k dispozici Air Products „Process Intelligence“ (procesní inteligence) – náš přístup k optimalizaci procesů zaměřený na IIoT (průmyslový internet věcí) využívající desetiletí zkušeností se zpracováním kovů v dodávkách plynu, aplikačních znalostech a bezpečnosti. Časté nebo nepřetržité monitorování ovzduší pomáhá výrobcům vyhovět požadavkům CQI-9 a NADCAP a umožňuje operátorům plánovat předem odstavení a preventivní údržbu pecí. Změny atmosféry a provozu pece lze hlásit prostřednictvím místního monitorování/alarmů nebo vzdáleně prostřednictvím přístupu cloudového serveru, aby se umožnilo rychle a efektivně řešit provozní problémy pece.
Stáhněte si brožuru Intelligent Atmosphere Analyzers

Optimalizujte své operace konzistentnějším provozem

 • Zvyšuje spolehlivost produktu
 • Zachycuje relevantní atmosféru a data procesu
 • Analyzuje potenciál pro úspory optimalizací
 • Poskytuje výstrahy pro provedení preventivní údržby
 • Umožňuje soulad s požadavky CQI-9 a NADCAP
 • Snižuje provozní riziko
 • Zlepšuje zkušenosti obsluhy

Spojte se s našimi technickými odborníky.

Využijte Air Productsových desetiletí zkušeností s kontrolou atmosféry, aby vám vyhovovaly.

KONTAKTUJTE NÁS

Zeptejte se odborníka

Tom Philips

Applications Engineer

“Jak mohu poskytnout dokumentaci zákazníka prokazující, že můj proces tepelné úpravy byl řízen při zpracování produktů zákazníků?”

Programy kvality, které vyžadují informace o tom, jak zpracováváte součást pro své zákazníky, jsou stále běžnější. Pochopení toho, jaké proměnné kontrolujete a jaký mají vliv na vaše součásti, je důležitým krokem při zahájení tohoto úsilí. Proměnné, jako je teplota, čas, průtoky atmosféry a složení a spotřeba v síti, jsou dobrým místem pro začátek sledování.

Systém sledování usnadňuje tento úkol každý den a zvyšuje přesnost zaznamenaných dat. Air Products systémy pro řízení dodávek a řízení procesů Air Products „Inteligentní analyzátory atmosféry“ automatizují sledování a sběr dat a poskytují další výhody, jako je dálkové sledování procesů, alarmující signalizující problémy a vytváření vlastních zpráv pro dokumentaci zákazníka. Naši technici vám pomohou určit, které proměnné jsou pro vás důležité a monitorovat a pak upravit systém, který bude vyhovovat vašim specifikacím i specifikacím vašich zákazníků.

Výhody, jako je menší počet zmetků, odstranění ručního sběru dat, rychlejší řešení potíží s problémy a vyšší kvalita produktu, mohou zlepšit vztah se zákazníkem a přispět ke konečnému výsledku.

MISE: SPLNĚN – AIR PRODUCTS SYSTÉM ŘÍZENÍ PROCESŮ ZLEPŠUJE PROVOZ SPÉKÁNÍ

Společnost ASCO využila Air Products k rozsáhlému porozumění provozu pece a implementaci přizpůsobených systémů pro lepší porozumění jejich pecím pro souvislé spékání a integrálním kalicím a vypalovacím pecím.

Kontaktujte nás pro pomoc při sledování, získávání a uchovávání dat pro:

 • Rosný bod
 • Kyslík
 • Uhlíkový potenciál
 • Vodíku
 • Stav nádrže v nádrži
 • Údržba a doporučení pro úpravu
 • Složení binárních plynů
 • Hustota
 • Teplota
 • Tlak
ZJISTĚTE VÍCE

CENTRUM PODKLADŮ