logo Go to Home Page

Systém sledování rosného bodu

Zachování složení atmosféry vyžadovaného k dosažení vysoké kvality a konzistence produktu.

Systém sledování rosného bodu umožňuje výrobcům plnit požadavky CQI-9 a NADCAP nepřetržitým sledováním atmosféry pece. Systém udržuje přesnou konzistenci měřeného rosného bodu začleněním konstrukčních prvků, jako je automatizovaný proces samočištění a kalibrace snímače, spolu s regulací teploty snímače a vzorkovacím systémem. Přesuny a změny rosného bodu, které jsou hlášeny prostřednictvím místního monitorování/alarmů nebo vzdáleně prostřednictvím přístupu cloudového serveru, mohou také pomoci rychle a efektivně řešit provozní problémy pece.
Stáhněte si brožuru Systém průběžného sledování rosného bodu

Vyhodnocuje ukazatel teploty vody správně?

Podívejte se na video a seznamte se s důležitými faktory pro konzistentní a přesné měření rosného bodu v peci.

Zkušenosti s plynným vybavením

Naší hlavní silnou stránkou je aplikace inovací a našich odborných znalostí k řešení problémů našich zákazníků

Nepřetržité místní a online monitorování

Váš rosný bod pece je vždy k dispozici v peci nebo kdekoliv jinde prostřednictvím zabezpečeného serveru cloudu

Spolehlivá a nenáročná na údržbu

Automatická samočisticí a kalibrace snímačů

Umožňuje dodržování programu jakosti

Pomáhá výrobcům dodržovat normy CQI-9, NADCAP a další průmyslové programy jakosti nebo programy jakosti specifické pro zákazníka

Zlepšuje plánování výroby

Rosný bod může předvídat provozní problémy pece, což umožňuje operátorům naplánovat preventivní údržbu

Typická instalace se Air Products Systémem pro sledování rosného bodu

Řešení sledování rosného bodu Air Products umožňuje odebírat vzorky atmosféry v zóně horkého pásma pomocí vzorkovacího čerpadla.

Zjistěte více o našem systému pro sledování rosného bodu.

Naplánujte si bezplatnou konzultaci s jedním z našich odborníků na zpracování kovů.

KONTAKTUJTE NÁS

Zeptejte se odborníka

Don Bowe

Applications Engineer

"Provádí měření rosného bodu správně?"

Rosný bod (DP) je míra složení vlhkosti v atmosféře pece. V různých zónách spékací pece se atmosféra může značně lišit od relativně vlhké oxidační atmosféry v zóně předehřevu do suché, redukční atmosféry v horké a chladicí zóně. Udržování odpovídajícího složení atmosféry v každé zóně je zásadní pro dosažení požadovaného promazání a konzistence spékaného výrobku.

V horké zóně jsou obvykle žádány rosné body −35 až −45 °C (−31 až −49 °F), aby se zajistila regulace obsahu uhlíku a dobrý spék. Nepřetržité sledování rosného bodu v horké zóně může být náročné. Znečištěné částice a částice v plynné fázi v proudu vzorku plynu se mohou potenciálně hromadit ve filtračních systémech a na snímačích. V důsledku toho se mohou hodnoty rosného bodu výrazně posunnout, což způsobí chybné měření a vyžaduje časté čištění, opětovnou kalibraci a výměnu snímače. Změny teploty v jednotce pro odběr vzorků mohou také ovlivnit přesnost snímačů.

Tyto problémy lze vyřešit zavedením procesu automatického čištění a kalibrace snímačů. Pro zachování konzistence je rovněž nezbytná regulace teploty snímače a systému pro odběr vzorků. Toho lze dosáhnout prostřednictvím různých konstrukčních prvků. Přesun a změny rosného bodu, které jsou hlášeny prostřednictvím místního monitorování/alarmů nebo vzdáleně prostřednictvím přístupu cloudového serveru, mohou také pomoci rychle a efektivně řešit provozní problémy pece.

Nepřetržité sledování rosného bodu pomáhá výrobcům plnit požadavky CQI-9 a NADCAP a umožňuje operátorům plánovat předem odstavení a preventivní údržbu pecí.

Air Products nedávno vyvinul systém pro sledování rosného bodu, který tyto problémy řeší. 

SYSTÉM PRŮBĚŽNÉHO MĚŘENÍ ROSNÉHO BODU SPÉKACÍ PECE

„Zákazníci používající naši technologii nepřetržitého sledování rosného bodu zjišťují, že tento systém umožňuje nepřetržité používání bez nutnosti kalibrace nebo údržby a upozorňuje na posuny procesu a potřebu údržby.“

Tom Philips, Applications Engineer

Kontaktujte nás pro pomoc při zlepšení provozu pece.

Naši průmysloví odborníci aplikují své technické znalosti ve spolupráci se zákazníky na nalezení řešení, která optimalizují výkon a snižují náklady.

ZJISTĚTE VÍCE