logo Go to Home Page

Snímač hustoty plynu

Pro přesné měření spotřeby plynu na místě a v různých aplikacích tepelného zpracování kovů

Air Products Patentovaný snímač hustoty plynu je přínosný pro přesné, nenákladné měření na místě v celé řadě kovů. Znalost hustoty směsi dvou plynů, například vodíku a dusíku, ve spékacích pájkách, pájkách na pájení a v žíhacích pecích umožňuje přímý výpočet složení. Senzor je instalován přímo v pecích, potrubních systémech nebo v průběžných odběrných vedeních, a zajišťuje měření vaší atmosféry nebo ochranných plynů v reálném čase. Data z těchto snímačů umožňují optimalizovat spotřebu plynu, zlepšovat kvalitu, konzistentnost a produktivitu a dokumentovat shodu s průmyslovými standardy. Tento SMART systém obsahuje Air Products „Process Intelligence“ – náš internetový přístup řízený IIOT (Industrial internet of věci) k optimalizaci procesu, který využívá desetiletí zkušeností v oblasti dodávek plynu, aplikačních znalostí a bezpečnosti.
Stáhnout senzor hustoty plynu optimalizuje katalogový list účinnosti pece

Pro přesné, nenákladné měření plynu v místě při tepelné zpracování

  • Převeďte měření hustoty na složení plynu pro binární směsi
  • Instalujte jej do potrubí plynné směsi, na místě v pecích nebo do potrubí pro odběr vzorků atmosféry v peci
  • Rychlá odezva pro měření v reálném čase
  • Není třeba žádný referenční plyn
  • Umožňuje připojení IIoT (Industrial Internet of věcí) k vašim procesům
Data z těchto snímačů umožňují:
  • Optimalizujte spotřebu plynu
  • Zlepšete kvalitu, konzistenci a produktivitu dílů a materiálů
  • Dokumentace souladu s průmyslovými standardy (např. CQI-9 a NADCAP)
  • Zaznamenejte výrobní data pro dokumentaci

Spojte se s našimi technickými odborníky.

Dovolte nám pomoci s optimalizací a sledováním provozu pomocí snímačů hustoty plynu.

KONTAKTUJTE NÁS

Zeptejte se odborníka

Lgon He

Inženýr výzkumu a vývoje zpracování kovů, Severní Amerika

“Proč je řízení nutné pro ochrannou atmosféru?”
Nejjednodušší nereaktivní atmosférou pro tepelné zpracování kovu nebo materiálu je čistý inertní plyn nebo vakuum, avšak žádná neposkytuje ochranu proti stopovým nečistotám, jako je kyslík, voda a oxid uhličitý, které jsou téměř trvale přítomny v atmosféře pece pro tepelné zpracování.
Problém stopových nečistot se zhoršuje se zvyšující se teplotou. V závislosti na procesu a materiálu mohou i malé odchylky v teplotě nebo úrovni nečistot posunout redukční nebo neutrální atmosféru do oxidující, což má negativní dopad na kvalitu zpracovávaných částí.
Pro kompenzaci teplotního efektu lze k odstranění nečistot a udržení požadovaného potenciálu pro zpracovávaný materiál přidávat reaktivní složky (H2 a CxHy). Řídicí systémy získávaly v rostoucí míře přijetí regulaci přidaného množství reaktivních složek. Zajištění řádné kontroly však není jen otázkou instalace komplikovaného vybavení; to také vyžaduje přesnou znalost toho, které proměnné musí být řízeny a jak blízkost řízení musí být v daném případě.

HORKÁ ZÓNA, SLEDOVÁNÍ DUSÍKU A VODÍKU V ATMOSFÉŘE SE SNÍMAČEM HUSTOTY PLYNU

V spékací peci je stále důležitější průběžné měření a regulace atmosféry pece pro zlepšení řízení kvality, snížení nákladů a splnění požadavků předpisů. Současné měření rosného bodu a koncentrace vodíku umožňuje obsluze pece přesněji poznat složení atmosféry pece a model průtoku. Air Products vyvinul nový senzor hustoty plynu a úspěšně jej implementoval pro měření koncentrace vodíku v atmosféře dusík-vodík v horké zóně.