Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Snímač hustoty plynu

Pro přesné měření spotřeby plynu na místě a v různých aplikacích tepelného zpracování kovů

Zeptejte se odborníka

Liang He - Metals Processing R&D Engineer
Lgon He

Inženýr výzkumu a vývoje zpracování kovů, Severní Amerika

Proč je řízení nutné pro ochrannou atmosféru?

Nejjednodušší nereaktivní atmosférou pro tepelné zpracování kovu nebo materiálu je čistý inertní plyn nebo vakuum, avšak žádná neposkytuje ochranu proti stopovým nečistotám, jako je kyslík, voda a oxid uhličitý, které jsou téměř trvale přítomny v atmosféře pece pro tepelné zpracování.
Problém stopových nečistot se zhoršuje se zvyšující se teplotou. V závislosti na procesu a materiálu mohou i malé odchylky v teplotě nebo úrovni nečistot posunout redukční nebo neutrální atmosféru do oxidující, což má negativní dopad na kvalitu zpracovávaných částí.
Pro kompenzaci teplotního efektu lze k odstranění nečistot a udržení požadovaného potenciálu pro zpracovávaný materiál přidávat reaktivní složky (H2 a CxHy). Řídicí systémy získávaly v rostoucí míře přijetí regulaci přidaného množství reaktivních složek. Zajištění řádné kontroly však není jen otázkou instalace komplikovaného vybavení; to také vyžaduje přesnou znalost toho, které proměnné musí být řízeny a jak blízkost řízení musí být v daném případě.

Read more...

Horká zóna, sledování dusíku a vodíku v atmosféře se snímačem hustoty plynu

V spékací peci je stále důležitější průběžné měření a regulace atmosféry pece pro zlepšení řízení kvality, snížení nákladů a splnění požadavků předpisů. Současné měření rosného bodu a koncentrace vodíku umožňuje obsluze pece přesněji poznat složení atmosféry pece a model průtoku. Air Products vyvinul nový senzor hustoty plynu a úspěšně jej implementoval pro měření koncentrace vodíku v atmosféře dusík-vodík v horké zóně.