logo Go to Home Page

Střední Procesy a vybavení závodu na LNG

(> 0,25 až> 2,0 MTPA)

Středně velké LNG elektrárny poskytují prostředky k obsluze specializovaných trhů s LNG, k monetizaci menších objemů plynu při snížených vlastnických nákladech a k umožnění postupných investic do velkých zařízení LNG.  Společnost Air Products splňuje potřebu středně velkých zařízení na LNG s vlastními procesy zkapalňování a vybavením pro jednoduchost a zároveň přináší nižší jednotkové náklady.

Stáhněte si katalogový list zařízení pro výrobu LNG střední velikosti

Výhody pro naše zákazníky

Air Products Procesní cykly samostatného směsného chladiva (AP-SMR™) a předchlazeného směsného chladiva propanu (AP-C3MR™) mohou podporovat specifické požadavky zákazníků na projekty v segmentu středně velkého objemu prodeje na pevnině.

Zakázkový design

Vinuté tepelné výměníky navržené podle vašich ekonomických faktorů, složení napájecího plynu, okolních podmínek a specifikací produktů LNG

Efektivita

Efektivnější zkapalňování a zadržení uhlovodíků, jak LNG, tak chladiv

Zaručený výkon

Dodává se s výkonovými zárukami výroby LNG, měrné energie a kvality

Možnosti modularizace

Řízení projektových rizik, nákladů a harmonogramu

Technologie

Mezi technologie zkapalňování zemního plynu pro kapacitu z 0.25-2.0 MTPA patří následující procesy:

  • AP-C3MR (1,0 - 2,0 a více MTPA)
  • AP-DMR (1,0 - 2,0 a více MTPA)
  • AP-SMR (0,3 - 1,8 a více MTPA)
  • AP-C1 (0,05 - 2,0+ MTPA)
  • AP-N (0,05 - 1,8 a více MTPA)

Zařízení

  • Vinuté výměníky tepla (CWHE), které lze plně modularizovat pro minimalizaci práce v terénu
  • Kryogenní počítače na výrobu dusíku a uhlovodíků, což jsou vysoce účinné stroje pro turbínovýrobu s robustní konstrukcí
  • Chlazené boxy s deskovými žebrovými tepelnými výměníky v provozu ekonomizéru
Modularizovaná zařízení a technologie pro zkapalňování LNG

Potřebujete vlaky LNG střední velikosti?

Air Products splňuje potřebu závodů na LNG střední třídy s procesy zkapalňování a vybavením navrženým pro jednoduchost při zajištění nižších jednotkových nákladů.

Přední poskytovatel technologií a zařízení pro LNG

Air Products je přední globální poskytovatel technologií, zařízení a služeb pro LNG. Naše jedinečná schopnost integrovat návrh procesu zkapalňování a vybavení kritického zkapalňování vede k optimalizaci výkonu, nákladů, provozuschopnosti a spolehlivosti, která se stala standardem v oboru výroby LNG.
Stáhněte si spirálové vinuté výměníky tepla společnosti Air Products: nejlepší volba pro aplikace LNG datový list

Hledáte zkapalňovací technologii a vybavení, které je efektivní a robustní?

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ