Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Different size ball bearings

Systém neutrální tvrzení v atmosféře

Splnění přísných specifikací kvality produktu pomocí čistého, spolehlivého systému atmosféry s nízkou údržbou.

Air Products Atmosféra neutrálního tvrzení na bázi dusíku může ekonomicky nahradit nespolehlivé prostředí generátoru s vysokou údržbou. Při výrobě dílů, které vyžadují vysokou pevnost a houževnatost, používají tepelní zpracovatelé neutrální proces tvrzení. Neutrální atmosféra pro tvrzení musí mít dostatečný uhlíkový potenciál, aby se zabránilo oduhličení, a musí být dostatečně redukovaná, aby se zabránilo oxidaci povrchu. Air Products toho dosahuje pomocí atmosféry na bázi dusíku smíchané s nízkou koncentrací uhlovodíků, jako je propan nebo metan. Díky přesnému systému míšení plynů od společnosti Air Products mohou teplárenské společnosti vyrábět čisté a konzistentní kvalitní díly, které splňují jejich náročné specifikace.

Zeptejte se odborníka

Liang He - Metals Processing R&D Engineer
Lgon He

Inženýr výzkumu a vývoje zpracování kovů, Severní Amerika

Mohu pro neutrální tvrzení ocelových dílů použít atmosféru „dusík + propan“?

Při neutrálním nebo kaleném kalení ocelových dílů hraje atmosféra pece velmi důležitou roli při zajišťování mechanických vlastností a kvality povrchu. Uhlíkový potenciál atmosféry je přizpůsoben koncentraci uhlíku ošetřené součásti, což umožňuje, aby se chemické složení povrchu oceli nezměnilo. Bez adekvátní kontroly ovzduší se na povrchu oceli mohou vyskytnout nežádoucí chemické reakce, jako je oxidace, oduhličení nebo nauhličování.

Air Products úspěšně vyvinul neutrální atmosféru tvrzení „dusík + propan“ s pokročilým systémem řízení procesu. Propan reaguje se zbytkovým nebo unikajícím kyslíkem v peci a vytváří atmosféru s požadovaným uhlíkovým potenciálem. Řídicí systém atmosféry měří průtok dusíku a propanu na základě zjištěných hodnot snímačů kyslíku a rosného bodu. Tato nabídka poskytuje stabilnější a konzistentnější složení atmosféry a může být ekonomickou alternativou k tradičním endotermickým plynům nebo dusíku a metanolu díky optimalizaci využití plynu při snížení nákladů na údržbu zařízení a náklady na bezpečnost.

Read more...