logo Go to Home Page

Systém pro sledování a řízení procesu

Dosažení konzistentní a spolehlivé kvality produktu, snížení počtu oprav a defektů a zvýšení bezpečnosti procesu

Systém pro sledování a řízení procesu vám umožňuje nepřetržitě sledovat a regulovat procesní proměnné, sledovat a zaznamenávat více datových toků z mnoha bodů v celém provozu a poté je převádět na použitelná data.

Systém pro sledování a řízení procesu

  • Optimalizujte spotřebu plynu a výkon pece sledováním rychlosti využití plynu a užitných plynů a proměnných pece, jako jsou čas, teplota a průtok a složení atmosféry.
  • Identifikujte a minimalizujte překážky pro zlepšení efektivity
  • Zrychlené řešení potíží
  • Snižte variabilitu procesu a snižte množství odpadu
  • Zvýšení bezpečnosti sledováním více procesů a aktivací automatických alarmů
  • Snížení nákladů na pracovní sílu odstraněním ručního sběru dat
  • Zlepšení řízení výroby prostřednictvím vylepšeného plánování produktů a preventivní údržby
  • Sledujte výrobu podle části, dávky, směny nebo času
  • Urychlete úsilí o neustálé zlepšování pomocí přesných informací v reálném čase
  • Analýza dat pomocí funkcí SPC/SQC

Zeptejte se odborníka

Guido Plicht

Manažer komerčních technologií pro Evropu

“Mohu na dálku sledovat, co se děje v pecích a dalším provozním vybavení, když jsem pryč od svého závodu?”
Pomocí správného přístrojového vybavení a ovládacích prvků můžete bezpečně sledovat a řídit své tepelné zpracování nebo tepelný proces z téměř kdekoli na světě! To je možné pomocí různých hardwarových a komunikačních metod, včetně internetu, telefonického připojení a mobilního telefonu. Můžete také aktivně dostávat výstražná a varovná oznámení, takže můžete reagovat na narušení, trendy a události dříve, než bude „příliš pozdě“. Je důležité identifikovat hlavní parametry, vybavení a přístroje, které chcete sledovat, a poté zvolit hardware a software, který nejlépe odpovídá vašim potřebám.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Mise splněna

Air Products Systém řízení procesů zlepšuje provoz sintrování

Audity technických plynů a detekce netěsností

Audity a služby detekce netěsností mohou být komplexní vyhodnocení celého systému dodávky plynu nebo specifické pro plyn nebo procesní zařízení, která plyn používají.
DODATEČNÉ SLUŽBY

Zjistěte více o našich systémech pro sledování procesu a řízení.

Naplánujte si bezplatnou konzultaci s jedním z našich odborníků na zpracování kovů

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ