Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Metal cogs, bearings, and gear shafts.

Chytrá tryska dusík-metanol

Smart Lance vás upozorní na nutnost údržby, snížení prostojů a zajištění špičkového výkonu systému

Air Products „Smart Nitrogen-Metanol Lance vás v reálném čase informuje o teplotě a tlaku. Znalost stavu trysky umožňuje aktivní plánování údržby, zkrácení prostojů a udržení provozu systému na špičkový výkon.

Zeptejte se odborníka

Liang He - Metals Processing R&D Engineer
Lgon He

Inženýr výzkumu a vývoje zpracování kovů, Severní Amerika

Jak mohu vypočítat množství metanolu, který potřebuji pro své cementační prostředí?

Atmosféry nauhličování a další regulaci uhlíku vyžadují zdroj CO, který usnadňuje difuzi uhlíku do povrchu kovu. Jedním ze zdrojů je tvorba endotermické atmosféry, kdy vzduch a zemní plyn reagují ve vnějším generátoru za vzniku plynu složeného z 20% CO, 40% H2 a 40% N₂ se stopovými množstvími CO₂ a vlhkosti.

Dalším zdrojem CO je zavedení směsi 40% dusíku a 60% metanolu do pece, která vytváří plyn stejného složení endotermicky. Teplo v peci rozděluje metanol (CHOH) do CO a H2, které se pak mísí s dusíkem. Zde je postup, jak vypočítat potřebné množství metanolu. Pro 1000 scf atmosféry bude například 40% nebo 400 scf tvořen dusíkem podle výše uvedených poměrů. Zbývajících 60% nebo 600 scf bude tvořeno disociovaným metanolem. Protože jeden galon metanolu disociuje na přibližně 240 scf plynu, bylo by zapotřebí 2,5 galonů metanolu, aby došlo k disociaci na požadovaný atmosférický tlak.

Read more...