logo Go to Home Page

Heliová lahev BIP®

Velmi čistý plyn s bezkonkurenčními parametry

Řada speciálních plynů Experis společnosti Air Products zahrnuje několik heliových produktů s velmi vysokou čistotou (UHP) a parametry, které vám zajistí vysokou kvalitu při jejich použití v jakékoliv aplikaci.

Řada BIP® byla původně vyvinuta za účelem odstranění hlavní příčiny některých z největších problémů, se kterými se analytici setkávají při práci v plynové chromatografii (GC) a spektroskopii s indukčně vázaným plazmatem (ICP), a to odstraněním kritických nečistot, kyslíku a vlhkosti z nosných plynů, detekčních plynů, doplňkových plynů a palivových plynů přístrojů. 

 

Každá láhev má vlastní čisticí systém sestávající ze speciálně navrženého ventilu a čisticího lože, což umožňuje dodávat jeden z nejčistších UHP plynů na současném trhu.


BIP® Heliumn s obsahem nečistot nižším než 10 ppb pro kyslík, 20 ppb pro vlhkost a 10 ppb pro celkové uhlovodíky je proto ideální pro všechny analytické aplikace nebo procesy, kde tyto sloučeniny ve větších koncentracích mohou mít nepříznivý vliv na výsledky nebo samotné zařízení.

Přehled

Speciální analytické a průmyslové aplikace vyžadují jistotu čistoty plynu v místě použití. Plyny BIP® zaručují nejvyšší úroveň čistoty. Velmi nízká úroveň nečistot zajišťuje přesnost vašich výsledků.

Technologie BIP® znamená bezpečné analýzy pro všechny uživatele GC, protože plyny mají hladiny nečistot pouhých 10 ppb THC, 10 ppb O₂ a 20 ppb H₂O. Každá lahev vybavená technologií BIP® přináší uživatelům GC výhodu lepšího výchozího bodu, lepší separace píků, nižších detekčních limitů a vyšší citlivosti. Dále je to vyšší životnost kolon, detektorů a minimalizace nutné údržby.

Plyn BIP® je plyn s nulovým výskytem vad. 

Stáhněte si katalogový list technologie vestavěného zařízení BIP®

Výhody technologie BIP®

Lepší analýza

Technologie BIP® poskytuje plyny, které jsou až 300krát čistší než běžné nosné plyny

Nižší náklady

Nižší obsah kyslíku a vlhkosti může prodloužit životnost GC kolon. Úspora nákladů na výměnu a kratší prostoje analytických.

Eliminace externích vestavěných dočišťovačů

Žádné počáteční náklady na nákup nebo údržbu a méně prostojů analyzátoru

Perfektní nosný plyn pro plynovou chromatografii (GC)

Bezkonkurenční nečistoty s nízkým obsahem O₂ a H₂O snižují šum nulové linie a vypouštění z kolony a zlepšují analytická měření

Šetrné k životnímu prostředí

Čističe BIP® se na konci své životnosti obnovují aregenerují.

Více využitelného plynu na lahev

Technologie BIP® zachycuje stopovou vlhkost, která se obvykle snižuje při snížení tlaku u tradičních lahví

Koupit online

K dispozici stávajícím zákazníkům prostřednictvím služby MyAirProducts℠

Máte dotaz? Rádi vám odpovíme.

KONTAKTUJTE NÁS

Přejete si objednat heliovou lahev BIP®?

NAKOUPIT

Zeptejte se odborníka

Trish Lees

Specialista na obchodní rozvoj

"Proč je čistota plynu kritická pro mé analytické použití?"
Některé nečistoty mohou poškodit analytické přístroje a ovlivnit přesnost výsledků. Kyslík a vlhkost jsou kritickými nečistotami mnoha analytických technik.

RESOURCE CENTER