Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

BIP – časté otázky

Potřebuji k připojení k tlakové láhvi pomocí technologie BIP® speciální zařízení pro regulaci plynu? plus minus

Ne. BIP® Ventily lahví obsahují mnoho jedinečných funkcí navržených pro dodávku vysoce čistého plynu, ale výstupní připojení je stejné jako u běžných lahví s plynem. To znamená, že můžete okamžitě přejít na technologii BIP®, aniž by bylo nutné používat stávající zařízení.

Samozřejmě zkontrolujte, zda je zařízení určeno pro použití s vysoce čistými plyny. Kontaktujte nás a v případě potřeby požádejte naše odborníky o radu ohledně vybavení pro regulaci plynu.

Ano! Přímé čističe mohou být ve skutečnosti zdrojem kritických nečistot, zejména pokud nejsou příliš dobře udržovány. Oddělovací ventily a přípojky potrubí jsou obklopeny vzduchem a jsou náchylné k vniknutí atmosférického kyslíku a vlhkosti.

BIP® technologie je mnohem efektivnější. Dva kritické parametry, které ovlivňují účinnost čisticího zařízení, jsou tlak (model Langmuir adsorpce) a lineární rychlost proudu plynu, který jimi proudí. Účinnost čisticího zařízení je optimalizována při vysokém tlaku plynu a při nízké lineární rychlosti plynu.

BIP® Uvnitř vysokotlaké plynové lahve se nacházejí čisticí zařízení, která jsou po celou dobu své životnosti zcela obklopena vysoce čistým plynem. Běžné čističe do potrubí jsou umístěny po proudu za jakýmkoli zařízením pro regulaci plynu v nízkotlakém prostředí. To znamená, že BIP® technologie je mnohem účinnější při odstraňování kritických nečistot, kyslíku a vlhkosti z proudu plynu.

Lineární rychlost plynu procházejícího dočišťovačem, když je uvnitř lahve, je velmi nízká. Nečistoty stráví velmi dlouho v čisticím médiu, kde se mohou snadno zachytit. Lineární rychlost plynu na straně za zařízením pro regulaci plynu je výrazně vyšší, což znamená, že nečistoty se vyskytují v libovolném externím čisticím zařízení po velmi krátkou dobu.

Mít v lahvi čistič je ideální kombinace. Uživatelé BIP® technologie může také eliminovat veškeré náklady a komplikace spojené s údržbou řadových dočišťovačů.

Ano. Ve skutečnosti jsou certifikáty shody k dispozici pro všechny naše plyny s velmi vysokou čistotou na vyžádání. Pokud potřebujete certifikaci produktu, kontaktujte nás.