Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Helium

Univerzální plyn pro sklářský průmysl

Díky svým jedinečným vlastnostem má hélium mnoho uplatnění ve výrobě skla. Například po zatažení optického skla do jemných pramenů se toto sklo opatří héliem, zatímco se aplikuje opláštění, aby se nově vytvořený skleněný povrch zabránilo reakci se znečišťujícími látkami přítomnými v okolním vzduchu. Helium lze také použít během procesu probublávání taveného skla pro zlepšení rafinování, protože má nejrychlejší dobu náběhu bublin u jakéhokoli plynu.