Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Flat sheets of glass

Vodíku

Univerzální plyn pro sklářský průmysl

Vodík se používá při výrobě skla k regulaci atmosféry, aby se zabránilo nežádoucím reakcím, jako je oxidace. Používá se také ke zlepšení efektivity při řezání, leštění, tepelném zpracování a tavení a měknutí.

Díky jedinečným vlastnostem má vodík mnoho využití ve výrobě skla:

Řezání a leštění

Doplnit nebo nahradit aplikace vzducho-palivového spalování pro zvýšení přenosu tepla a efektivnější řezání nebo leštění skla

Tepelné zpracování

Doplnit nebo nahradit aplikace vzducho-palivového spalování pro žíhání, temperování, zpevňování a zušlechťování pro zvýšení přenosu tepla a efektivnější tepelné zpracování skla.

Tavení a měknutí

Doplnění nebo nahrazení aplikací vzducho-palivového spalování pro zvýšení přenosu tepla a rychlejší tavení nebo měknutí skla

Řízení ovzduší

Prevence škodlivých reakcí, jako je tvorba vad skla, a pomoc při ochraně komor / zařízení, kde se vytváří sklo