logo Go to Home Page

Vodíku

Univerzální plyn pro sklářský průmysl

Vodík se používá při výrobě skla k regulaci atmosféry, aby se zabránilo nežádoucím reakcím, jako je oxidace. Používá se také ke zlepšení efektivity při řezání, leštění, tepelném zpracování a tavení a měknutí.

Air Products je přední světový dodavatel vodíku

  • Rozsáhlá potrubní síť
  • Klíčový faktor, který umožňuje globální výrobu energie
  • Velký vývoj zařízení zaměřených přímo na pracoviště
  • Velké závody na výrobu vodíku v místě spotřeby
  • Největší světový výrobce vodíku z outsourcingu pro ropné rafinérie
  • Přední společnost v rozvoji infrastruktury vodíkových paliv
  • Přední společnost v oblasti bezpečnosti
  • Špičkové služby zákazníkům
Stáhněte si článek Powerhouse Hydrogen

Díky jedinečným vlastnostem má vodík mnoho využití ve výrobě skla:

Řezání a leštění
Doplnit nebo nahradit aplikace vzducho-palivového spalování pro zvýšení přenosu tepla a efektivnější řezání nebo leštění skla
Tepelné zpracování
Doplnit nebo nahradit aplikace vzducho-palivového spalování pro žíhání, temperování, zpevňování a zušlechťování pro zvýšení přenosu tepla a efektivnější tepelné zpracování skla.
Tavení a měknutí
Doplnění nebo nahrazení aplikací vzducho-palivového spalování pro zvýšení přenosu tepla a rychlejší tavení nebo měknutí skla
Řízení ovzduší
Prevence škodlivých reakcí, jako je tvorba vad skla, a pomoc při ochraně komor / zařízení, kde se vytváří sklo

Spolehněte se na Air Products odborné znalosti. . .

Nechte naše aplikační specialisty pomoci určit, zda je vodík vhodný pro váš provoz.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Možnosti dodávek

Společnost Air Products vám může pomoct určit nejekonomičtější možnost dodávky pro vaši konkrétní aplikaci a geografickou polohu. Průmyslové plyny se obvykle dodávají v plynné nebo kapalné formě prostřednictvím různých systémů dodávek.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Lahve

Jedná se o tradiční řešení nízkoobjemových dodávek plynu. Lahve lze dodávat v celé řadě velikostí, tlaků a čistot plynů. Platí pro širokou škálu plynů a plynných směsí. Pro větší objemy máme k dispozici rozdělovače lahví.

Výroba plynného vodíku v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a zlepšit vliv na životní prostředí. 

Dodávky potrubím

Dodávka potrubím ve významných průmyslových lokalitách po celém světě, nabízí zákazníkům s velkou poptávkou produktu řadu výhod, například spolehlivý, bezpečný a flexibilní přísun plynu hospodárným způsobem.

SDS Library

Our Safety Data Sheet (SDS) library allows you to search and find the SDS you need--in the language you select.

SDS Library

CENTRUM PODKLADŮ