logo Go to Home Page

Vodíku

Víceúčelový plyn pro průmysl zpracování kovů a materiálů

Vodík se používá ve zpracování kovů a materiálů pro snížení množství oxidů kovů a prevenci oxidace během procesů tepelného zpracování a výroby kovového prášku. Vodík se používá ve vysokorychlostních kyslíko-palivových procesech (HVOF) pro výrobu vysokého tepla, nízké oxidace a vysokých rychlostí částic. Lze jej také použít jako procesní plyn v aplikacích plazmového nástřiku atmosféry. Aplikační specialisté naší společnosti vám mohou pomoci vybrat napájecí systém, který splní vaše požadavky na tlak a objem.

Air Products nabízí kapalný vodík a plynný vodík v celé řadě čistot a různých způsobů dodávek po celém světě díky naší síti skladovacích zařízení a zařízení pro převoz a přepravu plynu.

Stáhněte si brožuru Atmosphere Solutions for Metals Processing

Vodík pro zpracování kovů a materiálů

Vodík lze použít v celé řadě aplikací napříč výrobou kovů a materiálů, při výrobě součástí:

 • Žíhání
 • Drážkování
 • Tepelný a plazmový nástřik
 • Spékání
 • Tepelné zpracování
 • Výroba kovových prášků

poskytovat řadu výhod, například:

 • Omezení nebo eliminace povrchové oxidace
 • Zlepšení kvality dílu
 • Zvýšení efektivity a výnosů
 • Snížení šrotu

Air Products je přední světový dodavatel vodíku

Rozsáhlá potrubní síť

Přední společnost v oblasti bezpečnosti

Špičkové služby zákazníkům

Spolehlivá a bezpečná dodávka

Zeptejte se odborníka

Mark Lanham

Aplikační inženýr, Severní Amerika

"Jaké jsou výhody používání vodíku jako palivového plynu v porovnání s tradičními uhlovodíky pro provoz s HVOF?"

Existuje pouze několik typů paliv používaných ke spalování v tradičních systémech HVOF (vysokorychlostní kyslíko-palivové), tj. Vodík, petrolej, metan (zemní plyn), propan a propylen. Ačkoliv má každé palivo některé zřetelné výhody, vodík nabízí několik jedinečných výhod:

 • Díky své vyšší tepelné vodivosti dosahuje vodík nejlepšího přenosu tepla z plamene na částice prášku, i když má v porovnání s běžnými uhlovodíkovými palivy celkově nižší teplotu plamene.
 • Výkon procesu HVOF závisí na typu paliva, stechiometrickém poměru a tlaku spalování a také na konstrukcích pistole. Schopnost provádět bohaté toky vodíku vytváří redukční atmosféru, což snižuje produkci oxidů a dále zlepšuje kvalitu potahu.
 • V důsledku úplného spalování stechiometrických reakčních složek vodíku a kyslíku nevznikají na povlaku žádné nespálené zbytky.
 • Kromě toho lze vodík dodávat v trubkách a nádržích pro velkoobjemové dodávky kapalin s dostatečným tlakem, které nevyžadují v zimních měsících ohřívací plošiny, aby byl zajištěn dostatečný průtok paliva do kabiny HVOF.

Možnosti dodávek

Air Products vám pomůže určit nejekonomičtější možnost dodání pro vaši konkrétní aplikaci a geografické umístění. Průmyslové plyny se obvykle dodávají v plynné nebo kapalné formě prostřednictvím různých systémů dodávek

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Řešení CryoEase®

Možnost pro odběratele nižších objemů, kdy je plyn dodáván do malých zásobníků přímo u zákazníka namísto tlakových lahví a Dewarových nádob.

Výroba plynu v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a zlepšit vliv na životní prostředí. 

Dodávky potrubím

Dodávka potrubím ve významných průmyslových lokalitách po celém světě, nabízí zákazníkům s velkou poptávkou produktu řadu výhod, například spolehlivý, bezpečný a flexibilní přísun plynu hospodárným způsobem.

Spojte se s našimi technickými odborníky.

Dovolte nám, abychom vám pomohli optimalizovat využití vodíku pro zlepšení kvality, zvýšení efektivity a výtěžnosti.

KONTAKTUJTE NÁS

SDS Library

Our Safety Data Sheet (SDS) library allows you to search and find the SDS you need--in the language you select.

SDS LIBRARY

CENTRUM PODKLADŮ