Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Metal spring over black background

Vodíku

Víceúčelový plyn pro průmysl zpracování kovů a materiálů

Vodík se používá ve zpracování kovů a materiálů pro snížení množství oxidů kovů a prevenci oxidace během procesů tepelného zpracování a výroby kovového prášku. Vodík se používá ve vysokorychlostních kyslíko-palivových procesech (HVOF) pro výrobu vysokého tepla, nízké oxidace a vysokých rychlostí částic. Lze jej také použít jako procesní plyn v aplikacích plazmového nástřiku atmosféry. Aplikační specialisté naší společnosti vám mohou pomoci vybrat napájecí systém, který splní vaše požadavky na tlak a objem.

Air Products nabízí kapalný vodík a plynný vodík v celé řadě čistot a různých způsobů dodávek po celém světě díky naší síti skladovacích zařízení a zařízení pro převoz a přepravu plynu.

Air Products je přední světový dodavatel vodíku

ap0048-tonnage
Rozsáhlá potrubní síť

ap0008-safety
Přední společnost v oblasti bezpečnosti

0974-users
Špičkové služby zákazníkům

ap0040-cylinder-truck
Spolehlivá a bezpečná dodávka

Zeptejte se odborníka

Mark Lanham
Mark Lanham

Aplikační inženýr, Severní Amerika

Jaké jsou výhody používání vodíku jako palivového plynu v porovnání s tradičními uhlovodíky pro provoz s HVOF?

Existuje pouze několik typů paliv používaných ke spalování v tradičních systémech HVOF (vysokorychlostní kyslíko-palivové), tj. Vodík, petrolej, metan (zemní plyn), propan a propylen. Ačkoliv má každé palivo některé zřetelné výhody, vodík nabízí několik jedinečných výhod:

  • Díky své vyšší tepelné vodivosti dosahuje vodík nejlepšího přenosu tepla z plamene na částice prášku, i když má v porovnání s běžnými uhlovodíkovými palivy celkově nižší teplotu plamene.
  • Výkon procesu HVOF závisí na typu paliva, stechiometrickém poměru a tlaku spalování a také na konstrukcích pistole. Schopnost provádět bohaté toky vodíku vytváří redukční atmosféru, což snižuje produkci oxidů a dále zlepšuje kvalitu potahu.
  • V důsledku úplného spalování stechiometrických reakčních složek vodíku a kyslíku nevznikají na povlaku žádné nespálené zbytky.
  • Kromě toho lze vodík dodávat v trubkách a nádržích pro velkoobjemové dodávky kapalin s dostatečným tlakem, které nevyžadují v zimních měsících ohřívací plošiny, aby byl zajištěn dostatečný průtok paliva do kabiny HVOF.

Read more...