Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Vodík – časté otázky

Vím, že průtokoměr říká, že mám určitý průtok plynu, ale jak si mohu být jistý? plus minus

Průtokoměry musí být správně dimenzovány pro každou konkrétní aplikaci, typ plynu, tlak plynu a provozní rozsah. Nejprve se ujistěte, že je průtokoměr zkalibrován na měrnou hustotu odměřovaného plynu. Zkontrolujte štítek nebo skleněnou trubici průtokoměru nebo se obraťte na výrobce. Zadruhé, používejte průtokoměr pouze při tlaku, pro který byl kalibrován. Jako příklad lze uvést, že průtokoměr s proměnlivou plochou, kalibrovaný na 80 psi a hodnotu 1 000 m³/h, bude skutečně dodávat 760 m³/h, pokud bude používán při 40 psi. Jedná se o chybu 24 %! Za třetí, pro dosažení nejlepší přesnosti a zajištění prostoru pro nastavení změřte průtokoměr tak, aby normální průtok poklesl na 30 až 70 % plného rozsahu stupnice. Tyto tři kroky pomohou zajistit dobrou kontrolu průtoků plynu a v konečném důsledku procesu.

John Dwyer
John Dwyer
Aplikační inženýr Microbulk, Severní Amerika

Průmyslové plyny (např. Dusík, vodík a argon) pro atmosféry v pecích se vyznačují velmi vysokou čistotou (> 99,995%). Typické úrovně nečistot jsou mnohem menší než 10 objemových dílů kyslíku (ppmv) a méně než 3 ppmv vlhkosti (rosný bod <- 90 ° F). Tato čistota je obvykle dostatečná pro mnoho procesů vyžadujících širokou škálu materiálů. Některé materiály, i když, kvůli jejich vysoké reaktivitě, mohou vyžadovat dodatečné čištění, aby dosáhly ještě nižších úrovní nečistot, zejména s plyny dodávanými ve velkoobjemových nebo trubkových přívěsových režimech. V některých závodech jsou jako dodatečné bezpečnostní opatření proti nečistotám nashromážděným v domácí instalaci instalována čisticí zařízení zařazená do potrubí. Přímé čištění obvykle zahrnuje odstranění kyslíku a vlhkosti. Někdy je při dodávce argonu nutné odstranit stopové nečistoty z dusíku. Volba čisticího zařízení závisí na plynu a typu a množství nečistot, které mají být odstraněny.

John Dwyer
John Dwyer
Aplikační inženýr Microbulk, Severní Amerika

Existuje mnoho aspektů regulace průtoku nebo směsového panelu, které vyžadují pravidelnou údržbu, aby byla zajištěna správná funkčnost – zejména ty, které se týkají jeho bezpečného provozu. Měli byste zkontrolovat činnost solenoidů, aby bylo možné ověřit, že se proud hořlavých plynů automaticky vypíná a čištění inertního plynu se zapíná automaticky. Testy by měly být prováděny v souladu s doporučenou četností údržby – obvykle každých šest měsíců. Navíc byste měli solenoidy podle potřeby znovu vybudovat. Rovněž je důležité zkontrolovat nastavenou hodnotu časovače čištění, aby bylo možné potvrdit, že je možné dostatečně vyčistit pec. Dále byste měli ověřit a zdokumentovat nastavené alarmy nízkého průtoku pro čištění inertního plynu a procesní průtoky. To jsou jen některé z položek, které je třeba pravidelně kontrolovat.

Don Bowe
Don Bowe
Applications Engineer