Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Nitrogen FAQs

Jaká je identifikace látky v dusíku? plus minus
 • Chemický vzorec: N₂
 • Synonyma: Liquid dusík, LIN, plynný dusík, plynný dusík, GAN
 • Registrační číslo REACH: uvedeno v příloze IV / V REACH, vyňato z registrace
 • Plyny pod tlakem – Stlačený plyn. H280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřátí může explodovat.
 • Číslo UN/ID: UN 1066
 • Správný přepravní název: DUSÍK, třída nebo divize STLAČENÉ: 2
 • Kód tunelu: (E) Štítky: 2.2
 • ADR / RID č. Nebezpečí: 20
 • Látka znečišťující moře: č
Které osobní ochranné pomůcky je třeba nosit při manipulaci s kapalným dusíkem? plus minus

Pracovníci se musí důkladně seznámit s vlastnostmi a bezpečnostními opatřeními ještě před manipulací s kapalným dusíkem a/nebo s ním souvisejícím zařízením. Oči jsou nejcitlivější na extrémní chlad kapalného dusíku a jeho par.

Doporučené osobní ochranné pomůcky:

 • Celý obličej přes ochranné brýle
 • Volné tepelné izolace nebo kožené rukavice
 • Košile s dlouhým rukávem a kalhoty bez manžety, zejména všude, kde je možnost vystavení se nebo rozlití.

Kromě toho se pro osoby, které manipulují s nádobami s kapalným dusíkem, doporučuje bezpečnostní obuv. V nouzových situacích je nutné použít samostatný dýchací přístroj (SCBA).

Proč se ve sklářském průmyslu používá dusík? plus minus

Dusík lze použít při výrobě skla pro regulaci atmosféry a laminování plochého skla. Při procesu tvarování skla může zabránit nežádoucím reakcím a ochránit zařízení, kde se sklo formuje.

Zjistěte více o aplikaci dusíku v dokumentu sklářského průmyslu .

Dusík se běžně používá ve výrobních operacích železa a oceli a neželezných kovů. Jeho použití a výhody se liší v jednotlivých slévárnách, integrovaných ocelárnách, ocelárnách, speciálních/nerezových ocelích a výrobních operacích neželezných kovů. Udržování správného průtoku a tlaku je zásadní pro snížení nákladů a zajištění konzistentních výsledků.

Zjistěte více o aplikacích dusíku v výroba kovů .

Dusík je inertní plyn a používá se k vyloučení vzduchu, zejména kyslíku. Rovněž se používá jako inertní plyn pro doplnění směsi plynů, aby se předcházelo deformaci balení obsahujících potraviny s vysokým obsahem vody a tuku, jelikož tyto potraviny pohlcují atmosférický oxid uhličitý. Pro balení sušených výrobků rychlého občerstvení v modifikované atmosféře se používá 100% dusík jako prevence oxidačního žluknutí.

Zjistěte více o naší společnosti MAP.

Díky jeho extrémně nízké teplotě může kapalný dusík umožnit kryogennímu systému (například potravinářskému tunelu) zmrazit jídlo během několika minut namísto hodin běžně vyžadovaných jinými mechanickými systémy. Rychlejší mražení způsobuje tvorbu malých ledových krystalů, které pomáhají zajistit delší vlhkost a kvalitu produktu.

Zjistěte více o naší společnosti mražení potravin nabídky.

Mimořádně chladný, inertní dusík lze použít k chlazení a regulaci teploty produktu nebo mlýnu, abyste mohli efektivněji mlýn v inertní atmosféře. Může vám pomoci zvýšit rychlost výroby, zlepšit kvalitu produktu, dosáhnout jemnější velikosti částic a rovnoměrnější distribuci částic. Použití dusíku může rovněž usnadnit obtížnou separaci materiálu a zabránit výbuchům.

Zjistěte více o našich kryogenních mlecích systémech.

Kapalný dusík zajišťuje stálé mražení pod bodem skelného přechodu −132 ° C. Nízká teplota udržuje dlouhodobou životaschopnost struktury článku a zajišťuje spolehlivé dlouhodobé skladování, protože systémy nejsou citlivé na výpadky elektrického proudu.

Zjistěte více o naší společnosti kryogenní konzervaci nabídnout.

Kapalný dusík se používá ke kondenzaci a zmrazení výparů těkavých organických látek, které poté tvoří zmražené částice, které se odstraňují, což zajišťuje čistý tok procesního plynu, který by měl odpovídat legislativě v oblasti životního prostředí a může být vypouštěn do atmosféry.

Zjistěte více o naší společnosti CryoCondap® technologie.