logo Go to Home Page

Dusíku

Inertní a nehořlavý plyn pro chemický průmysl

Dusík je ceněn jako plyn pro své inertní vlastnosti, tak jako kapalina pro chlazení a mražení. Protože dusík je inertní plyn (a s většinou materiálů snadno nereaguje), chrání citlivé materiály a brání požárům a výbuchům.

Naše zkušené aplikační týmy na celém světě vám mohou díky svým znalostem oboru a aplikačních znalostí zajistit dodávku dusíku a technologické řešení pro splnění vašich jedinečných potřeb.

Přehled

Dusík je nejběžnějším plynem dodávaným v chemickém průmyslu, protože bezpečnost a kvalita výrobků se může spoléhat na jeho použití. Běžná použití dusíku jsou:

Dusík může mít následující výhody:

  • Pomoc při eliminaci nebezpečí požáru může způsobit snížení obsahu kyslíku v prostoru nebo nádrži
  • Prevence vstupu vzduchu, vlhkosti a dalších znečišťujících látek do nádrží nebo skladovacích kontejnerů
  • Ochrana citlivých materiálů před zhoršením kvality

PŘÍPAD PRO INERTIZACI DUSÍKU HOŘLAVÝMI A HOŘLAVÝMI KAPALINAMI

Ochrana proti plynnému, kyslíku a vznícení nečekaně, výbušně.

Obraťte se na naše technické odborníky a zjistěte, jak může dusík pomoci při provozu.

Air Products vyvinul nejlepší postupy pro optimalizaci dusíku, které zákazníkům pomohou minimalizovat množství dusíku, které potřebují pro svůj provoz, a poskytnout doporučení ohledně bezpečnosti a technických aplikací.

KONTAKTUJTE NÁS

CryoEase® Microbulk

Microbulk je možnost, kdy je plyn dodáván plněním na místě oproti tradičnímu způsobu pro menší objemy spotřeby, kdy je plyn dodáván výměnou za prázdné lahve a Dewarovy nádoby. Microbulk je dodáván se speciálně navrženými cisternovými vozidly s integrovanými ovládacími prvky a pružnou zásobní nádrží. možností. Konečné použití lze zajistit ve formě čistého plynu, kryogenních kapalin nebo plynných směsí prostřednictvím mísicího zařízení ve vašem závodě.

I v případě, že spotřebujete až 10 lahví jednoho plynu za měsíc, tanky Microbulk v systému CryoEase mohou nabídnout nákladově efektivní řešení.

ŘEŠENÍ CRYOEASE® PRO SYPKÉ MATERIÁLY

SDS Library

Our Safety Data Sheet (SDS) library allows you to search and find the SDS you need--in the language you select.

SDS LIBRARY

CENTRUM PODKLADŮ