Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Nitrogen truck at Air Products campus, Allentown, PA.

Dusíku

Inertní a nehořlavý plyn pro chemický průmysl

Dusík je ceněn jako plyn pro své inertní vlastnosti, tak jako kapalina pro chlazení a mražení. Protože dusík je inertní plyn (a s většinou materiálů snadno nereaguje), chrání citlivé materiály a brání požárům a výbuchům.

Naše zkušené aplikační týmy na celém světě vám mohou díky svým znalostem oboru a aplikačních znalostí zajistit dodávku dusíku a technologické řešení pro splnění vašich jedinečných potřeb.

Případ pro inertizaci dusíku hořlavými a hořlavými kapalinami

Ochrana proti plynnému, kyslíku a vznícení nečekaně, výbušně.