Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Frozen pastry cakes

Dusík pro potraviny

Vysoce účinný plyn pro zpracovatele potravin a nápojů

Sedmdesát osm procent vzduchu, který dýcháme, sestává z dusíku. Plynný dusík je široce používán pro jeho inertní nereaktivní vlastnosti. Kapalný dusík se používá pro své kryogenní vlastnosti umožněné extrémně nízkým bodem varu (−196 ° C / −320 ° F).

Naše zařízení pro potravinářský dusík a potravinářský dusík vyhovují mnoha příslušným bezpečnostním, kvalitativním a hygienickým předpisům.

Bez ohledu na množství potřebného potravinářského dusíku, od výroby jedné lahve po svazky lahví, výroby velkoobjemových dodávek v kapalném skupenství nebo výroby v místě spotřeby, jsme schopni a schopni dodávat plyny.

1093-lightning-bolt
Vyšší výkon, rychlé mražení či chlazení s vysokou rychlostí

Rychle zmrazte nebo zchlaďte libovolný typ potravinářského výrobku. Při kryogenní technologii se kratší doba chlazení nebo mražení rovná kratší době procesu, tedy více jednotek ve stejném množství.

0818-flower-pot
Vyšší výtěžnost, menší množství odpadu a delší trvanlivost

Dusík se často používá při balení v modifikované atmosféře k odstranění oxidačního kyslíku nebo vlhkosti přítomné kolem potravinářských výrobků po delší dobu trvanlivosti. Rychlé chlazení / mražení umožňuje zachovat si kvalitu většího množství výrobku, protože brání dehydrataci a rozpadání se rychlým zpevněním produktu.

0706-cloud
Zadržování vlhkosti, natlakování obalu

Použitím extrémně chladného dusíku pro snížení teploty potravin vystavíte potraviny suchému vzduchu po kratší dobu. Rychlejší mrazení znamená menší ztráty vlhkosti. Dusík se často používá k natlakování obalu nebo lahve a prevenci jejího zborcení.

0864-rain-cloud
Odvzdušňování kapalin, zachování textury

Kryogenní technologie omezují krystalizaci vody, ke které dochází při mražení potravin. Výsledkem je lepší kvalita tání a zachována textura. Dusík se také používá k odstraňování nežádoucích rozpuštěných plynů z kapalin pro zlepšení dalšího zpracování nebo prodloužení trvanlivosti.

0959-thermometer
Zachovaná chuť a chuť, bezpečnostní prevence

Rychlé zmrazení nebo chlazení pomocí kryogenní technologie zajišťuje lepší vůni a chuť potravin. Dusík se používá do inertních skladovacích prostor obsahujících hořlavé látky nebo k ochraně před výbuchem prachu. 

Zeptejte se odborníka

Justin Ruggiero
Justin Ruggiero

Specialista na potravinářské aplikace, Severní a Jižní Amerika

Jak mohu lépe porozumět spotřebě dusíku?

Měření množství kapalného dusíku (LIN používaný při mražení a chlazení potravin je zásadní pro udržení provozní konkurenceschopnosti). Na rozdíl od jiných materiálů může být měření obtížné měřit nepřetržitě, proto je důležité zavést denní program sledování využití LIN. Tato data poskytují referenční hodnotu, na základě které můžete měřit využití LIN. Množství LIN používané průběžně je méně prozrazující než změny ve použití s postupem času. Přispěl nový provozní postup spuštění ke zvýšení účinnosti procesu mražení? Zajistily letos přechod z izolovaného potrubí na potrubí s vakuovým pláštěm skutečně náklady? Otázky podobné těmto lze zodpovědět za účelem neustálého zlepšování, pokud se LIN sleduje každý den.

Jak můžete začít sledovat využití LIN? Air Products „Specialisté na technologie potravinářství spojují zákazníky na straně nákladů používání LIN pomocí nástrojů pro denní sledování, přičemž zajišťují podporu a školení pro zlepšení využití. Air Products Řešení Freshline® odrážejí náš neustálý závazek k potravinářskému průmyslu a poskytují zákazníkům jediný referenční bod.

Read More Link Text