logo Go to Home Page

Dusík pro potraviny

Vysoce účinný plyn pro zpracovatele potravin a nápojů

Sedmdesát osm procent vzduchu, který dýcháme, se sestává z dusíku.

Plynný dusík je široce používán pro jeho inertní nereaktivní vlastnosti. Kapalný dusík se používá pro své kryogenní vlastnosti umožněné extrémně nízkým bodem varu (−196 ° C / −320 ° F).

Naše zařízení pro potravinářský dusík vyhovují mnoha příslušným bezpečnostním, kvalitativním a hygienickým předpisům.

Bez ohledu na množství potřebného potravinářského dusíku, od výroby jedné lahve po svazky lahví, dodávky v kapalném skupenství nebo výroby v místě spotřeby, jsme schopni dodávat plyny a plnit vaše požadavky.

Air Products je přední světový dodavatel dusíku

  • Globální výrobce dusíku
  • Spolehlivá dodávka technických plynů
  • Vynikající výsledky při plnění včasných potřeb
  • Přední společnost v oblasti bezpečnosti
  • Technická podpora, když ji potřebujete
  • Špičkové služby zákazníkům

Vyšší výkon, rychlé mrazení či chlazení s vysokou rychlostí

Rychle zmrazte nebo zchlaďte libovolný typ potravinářského výrobku. Při kryogenní technologii se kratší doba chlazení nebo mražení rovná kratší době procesu.

Vyšší výtěžnost, menší množství odpadu a delší trvanlivost

Dusík se často používá při balení v modifikované atmosféře k odstranění kyslíku nebo vlhkosti přítomné kolem potravinářských výrobků pro provloužení doby trvanlivosti. Rychlé chlazení/mrazení umožňuje zachovat si kvalitu většího množství výrobku, protože brání dehydrataci a rozpadání struktury produktu rychlým procesem mrazení.

Ochrana obalu

Dusík se často používá k natlakování obalu nebo lahve jako prevence jejího zborcení.

Odvzdušňování kapalin, zachování textury

Kryogenní technologie minimalizuje krystalizaci vody, ke které dochází při mražení potravin. Výsledkem je lepší kvalita mrazení a zachování textury. Dusík se také používá k odstraňování nežádoucích rozpuštěných plynů z kapalin pro zlepšení dalšího zpracování nebo prodloužení trvanlivosti.

Zachovává vůni a chuť, má inertní vlastnosti

Rychlé zmrazení nebo chlazení pomocí kryogenní technologie zajišťuje lepší vůni a chuť potravin. Dusík se používá do inertních skladovacích prostor obsahujících hořlavé látky nebo k ochraně před výbuchem prachu.

Zeptejte se odborníka

Justin Ruggiero

Specialista na potravinářské aplikace, Severní a Jižní Amerika

"Jak mohu lépe porozumět spotřebě dusíku?"
Měření množství kapalného dusíku (LIN používaný při mražení a chlazení potravin je zásadní pro udržení provozní konkurenceschopnosti). Na rozdíl od jiných materiálů může být měření obtížné měřit nepřetržitě, proto je důležité zavést denní program sledování využití LIN. Tato data poskytují referenční hodnotu, na základě které můžete měřit využití LIN. Množství LIN používané průběžně je méně prozrazující než změny ve použití s postupem času. Přispěl nový provozní postup spuštění ke zvýšení účinnosti procesu mražení? Zajistily letos přechod z izolovaného potrubí na potrubí s vakuovým pláštěm skutečně náklady? Otázky podobné těmto lze zodpovědět za účelem neustálého zlepšování, pokud se LIN sleduje každý den.

Jak můžete začít sledovat využití LIN? Air Products „Specialisté na technologie potravinářství spojují zákazníky na straně nákladů používání LIN pomocí nástrojů pro denní sledování, přičemž zajišťují podporu a školení pro zlepšení využití. Air Products Řešení Freshline® odrážejí náš neustálý závazek k potravinářskému průmyslu a poskytují zákazníkům jediný referenční bod.

Proč se k mrazení nebo chlazení produktů používá kapalný dusík?

Kapalný dusík díky své velmi nízké teplotě umožňuje chlazení či zmrazení potravin za mnohem kratší dobu, než běžné mechanické mrazení. Jedná se o nejrychlejší a zároveň i nejkvalitnější způsob mrazení.

Kvalita produktu:

  • Extrémně rychlý proces mrazení umožňuje, aby voda uvnitř produktu zmrzla na mnohem menší ledové krystaly, čímž se snižuje poškození stěn produktu. To znamená, že se lépe zachová textura, chuť a úroveň vlhkosti výrobku.
  • Přesné a opakovatelné rychlé zchlazení vám pomůže dosáhnout konzistentního výsledku pro rychlejší zpracování a lepší kvalitu produktu.

Prostorově nenáročný: systémy na bázi kapalného dusíku zabírají méně prostoru než jiné chladící systémy.. v některých případech až o polovinu méně

Flexibilita: Mrazicí a chladicí systémy s dusíkem mají krátký cooldown a dokáží se vypořádat s různými objemi výroby.

Náklady: různé možnosti pronájmu vybavení umožňující minimální investiční náklady.

Potravinářská řešení Freshline®

Nejenže dodáváme plyny a zařízení, ale především vám chceme pomoci. Proto jsme také světovou špičkou v oblasti inovací v potravinářském průmyslu, provádíme pro vás zkoušky na místě nebo v jedné z našich laboratoří, nabízíme poradenství včetně vyhodnocování a optimalizace procesů, analytické služby a podporu při školení.

ZJISTĚTE VÍCE

Je pro vás důležitá kvalita a dodržování předpisů?

Záleží nám na bezpečnosti a kvalitě. Naše plyny a vybavení splňují veškeré příslušné potravinářské předpisy.

VÍCE INFORMACÍ

Zjistěte více o tom, jak může dusík zlepšit vaše potravinářské aplikace.

Naplánujte si analýzu bezplatné hodnoty s jedním z našich odborníků na potraviny.

KONTAKTUJTE NÁS

Možnosti dodávek dusíku

Řešení CryoEase®

Možnost pro odběratele nižších objemů, kdy je plyn dodáván do malých zásobníků přímo u zákazníka namísto tlakových lahví a Dewarových nádob.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Membrány PRISM®

Membránové separátory PRISM generují plyn v místě spotřeby. Používají se pro aplikace, jako je výroba dusíku, dehydratace vzduchu, rekuperace vodíku, úprava bioplynu a výroba vzduchu obohaceného kyslíkem.

Výroba plynného dusíku v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a minimalizovat vliv na životní prostředí.

Kryogenní zařízení na dělení vzduchu

Společnost Air Products v současnosti vlastní a provozuje více než 300 zařízení na dělení vzduchu ve více než 40 zemích po celém světě, a to pro celou škálu aplikací. Kromě vlastních výroben plynu jsme prodali, navrhli a postavili více než 1 000 zařízení na separaci vzduchu po celém světě.

Dodávky potrubím

Dodávka potrubím ve významných průmyslových lokalitách po celém světě, nabízí zákazníkům s velkou poptávkou produktu řadu výhod, například spolehlivý, bezpečný a flexibilní přísun plynu hospodárným způsobem.