logo Go to Home Page

Dusíku

Víceúčelový plyn pro průmysl zpracování kovů a materiálů

Dusík se používá v celé řadě aplikací pro zlepšení kvality a zvýšení efektivity a výtěžnosti při zpracování kovů a materiálů. Jeho inertní povaha umožňuje použití při ochraně většiny roztavených a zahřátých kovů.

Nabízíme stlačený plynný dusík a kapalný argon v různých čistotách a koncentracích.

Naše zkušené aplikační týmy z celého světa mohou díky svým znalostem oboru a aplikací zajistit dodávky stlačeného nebo kapalného dusíku a technologické řešení pro splnění vašich jedinečných potřeb.

Dusík pro zpracování kovů a materiálů

Dusík lze použít v celé řadě aplikací napříč výrobou kovů a materiálů a jejich součástí.

 • Inertní atmosféra
 • Práškové atomizace
 • Drážkování
 • Tepelný a plazmový nástřik
 • Tepelné zpracování
  • Pájení natvrdo
  • Žíhání
  • Cementace/nitridace
  • Neutrální tvrzení
  • Kalení
 • Spékání
 • Tisku ve formátu 3d
 • Ochranná atmosféra
 • Zchlazení
 • Kryogenní ošetření

poskytovat řadu výhod, například:

 • Omezení nebo eliminace povrchové oxidace
 • Zlepšení kvality výrobků
 • Zvýšení efektivity a výnosů
 • Snížení šrotu

Zeptejte se odborníka

Tom Philips

Aplikační inženýr

“Jakou čistotu dusíku potřebuji pro svůj proces tepelného zpracování?”
To záleží na vašem procesu. Atmosféry na bázi dusíku pro zpracování kovů byly po mnoho let úspěšně ověřeny a vzhledem k obrovskému rozsahu požadavků v pecích na různé materiály a povrchové potřeby je použití plynných směsí nyní průmyslovým standardem. Různé produkty mohou tolerovat různé koncentrace oxidačních složek v atmosféře pece v důsledku další redukční nebo reaktivní složky ve směsi. Z tohoto důvodu lze tolerovat použití dusíku na místě spotřeby se zbytkovým množstvím kyslíku. Tím, že porozumíme vašim úrovním tolerance kyslíku my můžeme pomoci snížit vaše náklady. Pro většinu materiálů, i když není volný kyslík přijatelný, mohou být povoleny některé oxidující nečistoty. V těchto případech může být komerčně realizovatelná výroba dusíku vysoké čistoty na místě pro tepelné zpracování velmi citlivých materiálů.

Možnosti dodávek

Air Products vám pomůže určit nejekonomičtější možnost dodání pro vaši konkrétní aplikaci a geografické umístění. Průmyslové plyny se obvykle dodávají v plynné nebo kapalné formě prostřednictvím různých systémů dodávek.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Řešení CryoEase®

Možnost pro odběratele nižších objemů, kdy je plyn dodáván do malých zásobníků přímo u zákazníka namísto tlakových lahví a Dewarových nádob.

Výroba plynu v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a zlepšit vliv na životní prostředí.

Výroba plynu v místě spotřeby

Možnosti dodávek generátorů dusíku zahrnují kryogenní, adsorpční a membránové technologie. Tyto nabídky nám umožňují vyhovět všem typickým požadavkům na průtok, tlak a čistotu tam, kde je nejlepší způsob dodávky dusík na místě.
ZJISTĚTE VÍCE

Spojte se s našimi technickými odborníky.

Dovolte nám, abychom vám pomohli optimalizovat využití dusíku pro zlepšení kvality, zvýšení efektivity a výtěžnosti.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ