Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Stainless Steel Vaporizer for outdoor nitrogen gas supply system

Dusíku

Víceúčelový plyn pro průmysl zpracování kovů a materiálů

Dusík se používá v celé řadě aplikací pro zlepšení kvality a zvýšení efektivity a výtěžnosti při zpracování kovů a materiálů. Jeho inertní povaha umožňuje použití při ochraně většiny roztavených a zahřátých kovů.

Nabízíme stlačený plynný dusík a kapalný argon v různých čistotách a koncentracích.

Naše zkušené aplikační týmy z celého světa mohou díky svým znalostem oboru a aplikací zajistit dodávky stlačeného nebo kapalného dusíku a technologické řešení pro splnění vašich jedinečných potřeb.

Zeptejte se odborníka

​Tom Philips
Tom Philips

Aplikační inženýr

Jakou čistotu dusíku potřebuji pro svůj proces tepelného zpracování?

To záleží na vašem procesu. Atmosféry na bázi dusíku pro zpracování kovů byly po mnoho let úspěšně ověřeny a vzhledem k obrovskému rozsahu požadavků v pecích na různé materiály a povrchové potřeby je použití plynných směsí nyní průmyslovým standardem. Různé produkty mohou tolerovat různé koncentrace oxidačních složek v atmosféře pece v důsledku další redukční nebo reaktivní složky ve směsi. Z tohoto důvodu lze tolerovat použití dusíku na místě spotřeby se zbytkovým množstvím kyslíku. Tím, že porozumíme vašim úrovním tolerance kyslíku my můžeme pomoci snížit vaše náklady. Pro většinu materiálů, i když není volný kyslík přijatelný, mohou být povoleny některé oxidující nečistoty. V těchto případech může být komerčně realizovatelná výroba dusíku vysoké čistoty na místě pro tepelné zpracování velmi citlivých materiálů.

Read more...