Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Nitrogen FAQs

Je čistota plynu dostatečná pro můj proces? plus minus

Průmyslové plyny (např. Dusík, vodík a argon) pro atmosféry v pecích se vyznačují velmi vysokou čistotou (> 99,995%). Typické úrovně nečistot jsou mnohem menší než 10 objemových dílů kyslíku (ppmv) a méně než 3 ppmv vlhkosti (rosný bod <- 65 °C). Tato čistota je obvykle dostatečná pro mnoho procesů vyžadujících širokou škálu materiálů. Některé materiály, i když, kvůli jejich vysoké reaktivitě, mohou vyžadovat dodatečné čištění, aby dosáhly ještě nižších úrovní nečistot, zejména s plyny dodávanými ve velkoobjemových nebo trubkových přívěsových režimech. V některých závodech jsou jako dodatečné bezpečnostní opatření proti nečistotám nashromážděným v domácí instalaci instalována čisticí zařízení zařazená do potrubí. Přímé čištění obvykle zahrnuje odstranění kyslíku a vlhkosti. Někdy je při dodávce argonu nutné odstranit stopové nečistoty z dusíku. Volba čisticího zařízení závisí na plynu a typu a množství nečistot, které mají být odstraněny.

Guido Plicht
Guido Plicht
Manažer komerčních technologií pro Evropu

Průtokoměry musí být správně dimenzovány pro každou konkrétní aplikaci, typ plynu, tlak plynu a provozní rozsah. Nejprve se ujistěte, že je průtokoměr zkalibrován na měrnou hustotu odměřovaného plynu. Zkontrolujte štítek nebo skleněnou trubici průtokoměru nebo se obraťte na výrobce. Zadruhé, používejte průtokoměr pouze při tlaku, pro který byl kalibrován. Jako příklad lze uvést průtokoměr s proměnlivou plochou, kalibrovaný na 5,5 bar a hodnotu 28,3 m³/h, který bude skutečně dodávat 21,5 m³/h, pokud bude provozován při tlaku 2,8 bar. Jedná se o chybu 24 %! Za třetí, pro dosažení nejlepší přesnosti a zajištění prostoru pro nastavení změřte průtokoměr tak, aby normální průtok poklesl na 30 až 70% plného rozsahu stupnice. Tyto tři kroky pomohou zajistit dobrou kontrolu průtoků plynu a v konečném důsledku procesu.

Guido Plicht
Guido Plicht
Manažer komerčních technologií pro Evropu

Tradičně jsou vysokotlaké plynové lahve režimem dodávky pro uživatele v sortimentu nízkých až středních objemů. To znamená, že společnosti jsou zranitelné vůči bezpečnostním rizikům spojeným s přemisťováním lahví a vystavením vysokému tlaku. Konsolidace na centralizovaný systém Microbulk eliminuje nutnost manipulace s lahvemi a snižuje riziko jejich promíchání. Mezi další výhody patří nižší vystavení vysokotlakým nádobám a nižší dopravní zácpy při méně častých dodávkách dodavateli. Air Products vyvinul možnost dodávky mikrobrušem jako ekonomickou a spolehlivou alternativu vysokotlakých lahví pro dodávky dusíku, argonu, kyslíku a oxidu uhličitého. Kromě efektivních a flexibilních skladovacích systémů jsou k dispozici inovativní řešení potrubí, která přispívají k hladkému přechodu od lahví k mikrozásobníku.

Guido Plicht
Guido Plicht
Manažer komerčních technologií pro Evropu

To záleží na vašem procesu. Atmosféry na bázi dusíku pro zpracování kovů byly po mnoho let úspěšně ověřeny a vzhledem k obrovskému rozsahu požadavků v pecích na různé materiály a potřeby povrchu je použití plynných směsí nyní průmyslovým standardem. Různé produkty mohou tolerovat různé koncentrace oxidačních složek v atmosféře pece v důsledku další redukční nebo reaktivní složky ve směsi. Z tohoto důvodu lze tolerovat použití dusíku na místě spotřeby se zbytkovým množstvím kyslíku. Tím, že porozumíme vašim úrovním tolerance kyslíku my můžeme pomoci snížit vaše náklady.

Guido Plicht
Guido Plicht
Manažer komerčních technologií pro Evropu

Existuje mnoho aspektů regulace průtoku nebo směsového panelu, které vyžadují pravidelnou údržbu, aby byla zajištěna správná funkčnost – zejména ty, které se týkají jeho bezpečného provozu. Měli byste zkontrolovat funkci solenoidů, abyste ověřili, zda se proud hořlavých plynů automaticky vypíná a čištění inertního plynu se zapíná automaticky. Testy by měly být prováděny v souladu s doporučenou četností údržby – obvykle každých šest měsíců. Navíc byste měli solenoidy podle potřeby znovu vybudovat. Rovněž je důležité zkontrolovat nastavenou hodnotu časovače čištění, aby bylo možné potvrdit, že je možné dostatečně vyčistit pec. Dále byste měli ověřit a zdokumentovat nastavené alarmy nízkého průtoku pro čištění inertního plynu a procesní průtoky. To jsou jen některé z položek, které je třeba pravidelně kontrolovat.

Guido Plicht
Guido Plicht
Manažer komerčních technologií pro Evropu

Přístupnost výroby plynu v místě spotřeby zahrnuje mnoho faktorů – nejdůležitější jsou tok a čistota dusíku. Průtoky se stabilní nebo dostatečnou základní hodnotou mohou být výborně vhodné pro pracoviště. Pravidelné nebo nepravidelné charakteristiky průtoku mohou být přístupné, pokud jsou objemy, tlak a čistota dostatečné pro umožnění skladování plynu, které pokrývá špičkové průtoky. Rovněž platí, že čím nižší je požadavek na čistotu, tím větší je zpracovatelnost – i když vysoká čistota je umožněna při vyšších objemech. K dalším faktorům patří místní náklady na energii a požadovaný tlak. Neexistují žádná pevná pravidla, která určují, kdy přejít z dodávky na pracoviště. K dispozici jsou různé možnosti použití na místě, které splňují vaše požadavky na dusík, včetně adsorpce se změnou tlaku, membrán nebo kryogenních látek. Spolehněte se na Air Products rozsáhlé zkušenosti v oblasti technologií na místě, které vám pomohou určit optimální režim dodávky.

Guido Plicht
Guido Plicht
Manažer komerčních technologií pro Evropu

V kapalném skupenství má dusík teplotu −195 °C! Díky tomu je jedním z nejúčinnějších dostupných chladicích kapalin. V závislosti na vašem procesu může kapalný dusík zajistit regulaci teploty, zkrátit dobu cyklu a zlepšit kvalitu produktu. Dusík je také zeleným produktem, protože nezanechává žádné zbytky, a je získáván ze vzduchu, který dýcháme. Používá se v mnoha průmyslových procesech a lze jej použít pro tepelné zpracování, obrábění, tepelné nástřiky a mnoho dalších aplikací, které mají problémy související s přebytečným teplem.

Guido Plicht
Guido Plicht
Manažer komerčních technologií pro Evropu

Dusík – DA může být nákladově efektivní alternativou 100% DA. Jelikož řada zpracovávaných materiálů nevyžaduje 75% podíl vodíku v DA, můžete snížit náklady na atmosféru použitím méně nákladného dusíku pro zředění DA. Použití dusíku rovněž představuje úsporný prostředek proplachování a úsporu při volnoběhu pece. Rovněž použití přiváženého vodíku dusíkem, kterým je nahrazen DA, může být nákladově konkurenceschopné a zcela odstranit čpavek – toxický a nákladnější plyn.

Air Products aplikační technici vám mohou pomoci porovnat náklady na atmosféru a doporučit způsoby, jak snížit spotřebu atmosféry a dále snížit vaše celkové náklady na vlastnictví.

Liquid nitrogen storage tanks and vaporizers

Guido Plicht
Guido Plicht
Manažer komerčních technologií pro Evropu