logo Go to Home Page

Kyslík

Nabízíme stlačený nebo kapalný kyslík v různých čistotách a koncentracích

Air Products má vedoucí postavení v dodávkách kyslíku pro chemický průmysl při výrobě mnoha klíčových produktů, jako jsou etylen nebo propylenoxid. Kromě dodávky kyslíku může společnost Air Products zajistit klíčové odborné znalosti v oblasti obohacení kyslíkem pro zvýšení kapacity stávajících závodů, snížení jednotkových výrobních nákladů a zlepšení shody s požadavky na životní prostředí. To jsou běžné problémy, kterým čelí většina chemického průmyslu. Pro oxidační procesy je osvědčeným, ekonomickým a bezpečným způsobem řešení těchto problémů použití vzduchu obohaceného kyslíkem nebo čistého kyslíku místo vzduchu.

Kyslík pro chemický průmysl

Kyslík lze použít v celé řadě aplikací napříč chemickým průmyslem, například:

  • Obohacení kyslíkem
  • Chemické oxidační reakce
  • Zplyňování
  • Úprava odpadních vod

Chcete-li poskytnout výhody, jako je:

  • Bezpečné a ekonomické zvýšení kapacity či výroby
  • Zvyšte tepelnou účinnost, zvyšte rychlost a snižte nároky na energii procesu

ZLEPŠENÍ REAKCÍ SPALOVÁNÍ A OXIDACE: KDY POUŽÍT KYSLÍK?

V tomto článku se dozvíte, jak použití kyslíku místo vzduchu vede v mnoha případech k lepšímu výkonu.

Ohledně požadavků na kyslík se obraťte na naše technické odborníky

Dovolte nám pomoci při optimalizaci procesu pomocí kyslíku pro zlepšení vaší kapacity a zvýšení efektivity.

KONTAKTUJTE NÁS

CryoEase® Microbulk

Microbulk je moderní koncept, kdy je plyn dodáván plněním na místě oproti tradičnímu postupu pro menší objemy, kdy je plyn dodáván výměnou za prázdné lahve a Dewarovy nádoby. Systém Microbulk je dodáván se speciálně navrženými cisternovými vozidly s integrovanými ovládacími prvky a možnostmi flexibilní skladovací nádrže. Konečné použití lze zajistit ve formě čistých plynů, kryogenních kapalin nebo plynných směsí prostřednictvím mísiče instalovaného ve vašem závodě.

I v případě, že spotřebujete měsíčně pouhých deset lahví stejného plynu, mohou být mikrododávky v Cryoease® efektivním řešením.

VYŽÁDAT CENOVOU NABÍDKU

Výpočetní dynamické modelování tekutin

Zajišťujeme vlastní výpočetní dynamické modelování kapalin (CFD), což může pomoci při navrhování nebo zkoumání spalovacího výkonu.
ZJISTĚTE VÍCE

Možnosti dodávek kyslíku

Lahve

Jedná se o tradiční řešení nízkoobjemových dodávek plynu. Lahve lze dodávat v celé řadě velikostí, tlaků a čistot plynů. Platí pro širokou škálu plynů a plynných směsí. Pro větší objemy máme k dispozici rozdělovače lahví.

Řešení CryoEase®

Možnost pro odběratele nižších objemů, kdy je plyn dodáván do malých zásobníků přímo u zákazníka namísto tlakových lahví a Dewarových nádob.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Výroba kyslíku v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a zlepšit vliv na životní prostředí. 

Kryogenní zařízení na dělení vzduchu

Společnost Air Products v současnosti vlastní a provozuje více než 300 zařízení na dělení vzduchu ve více než 40 zemích po celém světě, a to pro celou škálu aplikací. Kromě vlastních výroben plynu jsme prodali, navrhli a postavili více než 1 000 zařízení na separaci vzduchu po celém světě.

Dodávky potrubím

Dodávka potrubím ve významných průmyslových lokalitách po celém světě, nabízí zákazníkům s velkou poptávkou produktu řadu výhod, například spolehlivý, bezpečný a flexibilní přísun plynu hospodárným způsobem.

SDS Library

Our Safety Data Sheet (SDS) library allows you to search and find the SDS you need--in the language you select.

SDS Library

CENTRUM PODKLADŮ