Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Inside furnace

Kyslík

Základní plyn pro sklářský průmysl

Air Products „Technická řešení mohou pomoci optimalizovat vaši výrobu

Kyslíko-palivové tavení

Kyslíko-palivové tavicí pece na sklo poskytují nejflexibilnější a nejúčinnější prostředky pro tavení skla při velkých objemech výroby. Míra poskytovaných výhod ve srovnání s těmi, které jsou možné u kyslíko-palivové pece, do značné míry závisí na výběru hořáku. Provozní výhody, které přináší kyslík, lze maximalizovat úplnou konverzí: vyšší výroba, nižší spotřebu paliva a emise, vyšší kvalitu skla, nižší údržbu a delší životnost pece.

Kyslíko-palivové zvýšení

Kyslíko-palivové obohacení je flexibilní, účinná a nákladově efektivní technologie, která může pomoci zlepšit výkon pece přidáním kyslíko-palivových hořáků pro doplnění provozu vzducho-palivové pece. Kyslíko-palivová podpora může pomoci dosáhnout následujících výhod s minimální kapitálovou investicí: vyšší výroba, nižší spotřebu paliva a emise, vyšší kvalitu skla, nižší údržbu a prodlouženou životnost pece.

Obohacování kyslíkem

Obohacení kyslíkem je jednoduchá a nákladově efektivní technologie, která může pomoci zlepšit výkon pece nahrazením spalovacího vzduchu kyslíkem. Kyslík je předem vmíchán do hlavního proudu spalovacího vzduchu a rovnoměrně obohacuje celý spalovací proces. Při minimální kapitálové investici lze obohacením dosáhnout následujících výhod: zvýšení výroby, snížení spotřeby paliva a prodloužení životnosti pece.

Dmýchání kyslíku

Kyslíkové trysky jsou flexibilní a nákladově efektivní systém, který může pomoci zlepšit výkon pece použitím kyslíku nahrazujícího spalovací vzduch přesně tam, kde je nejvíce třeba. Kyslíkové trysky mohou s minimální kapitálovou investicí dosáhnout následujících výhod: zvýšení výroby, snížení spotřeby paliva a emisí, zlepšení kvality skla, snížení údržby a prodloužení životnosti pece.