logo Go to Home Page

Kyslík

Základní plyn pro sklářský průmysl

Kyslík lze použít k doplnění nebo nahrazení aplikací vzducho-palivového spalování pro zvýšení přenosu tepla a výsledkem:

  • Tavení nebo měknutí skla rychleji a efektivněji
  • řezání, leštění a tepelné zpracování skla efektivněji (mezi aplikace tepelného zpracování patří žíhání, temperování, zpevňování / tvrzení),

Lze jej také použít k nahrazení probublávání vzduchem, což může zlepšit kvalitu taveniny, protože kyslík je ve většině tavenin rozpustnější než vzduch.

Každý proces spalování vyžaduje určitý stupeň kyslíku. Přidání relativně čistého kyslíku ke zvýšení koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu může vést ke zvýšení teploty plamene, zlepšení rychlosti přenosu tepla a celkové účinnosti spalování.

Air Products je přední světový dodavatel kyslíku

  • Globální výrobce kyslíku
  • Spolehlivá dodávka technických plynů
  • Vynikající výsledky při plnění včasných potřeb
  • Přední společnost v oblasti bezpečnosti
  • Technická podpora, když ji potřebujete
  • Špičkové služby zákazníkům

Air Products „Technická řešení mohou pomoci optimalizovat vaši výrobu

Kyslíko-palivové tavení
Kyslíko-palivové tavicí pece na sklo poskytují nejflexibilnější a nejúčinnější prostředky pro tavení skla při velkých objemech výroby. Míra poskytovaných výhod ve srovnání s těmi, které jsou možné u kyslíko-palivové pece, do značné míry závisí na výběru hořáku. Provozní výhody, které přináší kyslík, lze maximalizovat úplnou konverzí: vyšší výroba, nižší spotřebu paliva a emise, vyšší kvalitu skla, nižší údržbu a delší životnost pece.
Kyslíko-palivové zvýšení
Kyslíko-palivové obohacení je flexibilní, účinná a nákladově efektivní technologie, která může pomoci zlepšit výkon pece přidáním kyslíko-palivových hořáků pro doplnění provozu vzducho-palivové pece. Kyslíko-palivová podpora může pomoci dosáhnout následujících výhod s minimální kapitálovou investicí: vyšší výroba, nižší spotřebu paliva a emise, vyšší kvalitu skla, nižší údržbu a prodlouženou životnost pece.
Obohacování kyslíkem
Obohacení kyslíkem je jednoduchá a nákladově efektivní technologie, která může pomoci zlepšit výkon pece nahrazením spalovacího vzduchu kyslíkem. Kyslík je předem vmíchán do hlavního proudu spalovacího vzduchu a rovnoměrně obohacuje celý spalovací proces. Při minimální kapitálové investici lze obohacením dosáhnout následujících výhod: zvýšení výroby, snížení spotřeby paliva a prodloužení životnosti pece.
Dmýchání kyslíku
Kyslíkové trysky jsou flexibilní a nákladově efektivní systém, který může pomoci zlepšit výkon pece použitím kyslíku nahrazujícího spalovací vzduch přesně tam, kde je nejvíce třeba. Kyslíkové trysky mohou s minimální kapitálovou investicí dosáhnout následujících výhod: zvýšení výroby, snížení spotřeby paliva a emisí, zlepšení kvality skla, snížení údržby a prodloužení životnosti pece.

Spolehněte se na odborné znalosti Air Products…

Dovolte, abychom vám pomohli určit optimální způsob používání kyslíku v provozu pro zlepšení efektivity a snížení nákladů.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Možnosti dodávek kyslíku

Lahve

Jedná se o tradiční řešení nízkoobjemových dodávek plynu. Lahve lze dodávat v celé řadě velikostí, tlaků a čistot plynů. Platí pro širokou škálu plynů a plynných směsí. Pro větší objemy máme k dispozici rozdělovače lahví.

Řešení CryoEase®

Možnost pro odběratele nižších objemů, kdy je plyn dodáván do malých zásobníků přímo u zákazníka namísto tlakových lahví a Dewarových nádob.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Výroba kyslíku v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a zlepšit vliv na životní prostředí. 

Kryogenní zařízení na dělení vzduchu

Společnost Air Products v současnosti vlastní a provozuje více než 300 zařízení na dělení vzduchu ve více než 40 zemích po celém světě, a to pro celou škálu aplikací. Kromě vlastních výroben plynu jsme prodali, navrhli a postavili více než 1 000 zařízení na separaci vzduchu po celém světě.

Dodávky potrubím

Dodávka potrubím ve významných průmyslových lokalitách po celém světě, nabízí zákazníkům s velkou poptávkou produktu řadu výhod, například spolehlivý, bezpečný a flexibilní přísun plynu hospodárným způsobem.

SDS Library

Our Safety Data Sheet (SDS) library allows you to search and find the SDS you need--in the language you select.

SDS LIBRARY

CENTRUM PODKLADŮ