logo Go to Home Page

Práva zaměstnance a žadatele

Air Products je zaměstnavatel se stejnými příležitostmi (USA). Všichni kvalifikovaní uchazeči obdrží odměnu za zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, národnostní původ, věk, státní příslušnost, pohlaví, rodinný stav, těhotenství, sexuální orientaci, pohlavní identitu a projev, zdravotní postižení nebo status veterána. Společnost Air Products se rovněž zavázala ke společnosti Employment Equity Canada. Jednotlivci, kteří mohou mít ubytování související s podáním žádosti o pozice ve společnosti Air Products v USA a v Kanadě, by měli kontaktovat společnost Air Products na adrese crtlstff@airproducts.com. Pokud si chcete prohlédnout kopii plánu pozitivní akce společnosti nebo prohlášení o zásadách, zašlete e-mail na DIBGL@airproducts.com.

Znát svá práva
Stáhnout (PDF, 540 kB)

Transparentnost plateb – nediskriminační ustanovení
Stáhnout (PDF, 62 kB)

E-Verify
Společnost Air Products and Chemicals, Inc. ověřuje totožnost a pracovní způsobilost osob najatých k práci ve Spojených státech pomocí databáze E-Verify. Společnost Air Products a Chemicals, Inc. poskytne Správě sociálního zabezpečení (SSA) a v případě potřeby i Ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS) informace o každém novém zaměstnanci uvedené ve formuláři č. 9 k potvrzení pracovního povolení. Podrobnosti viz plakáty níže.

Plakát E-Verify (PDF, 852 kB, anglicky)
Plakát E-Verify (PDF, 634 kB, španělsky)

Plakát Right-to-Work (PDF, 85 kB, anglicky)
Plakát Right-to-Work (PDF, 143 kB, španělsky)