Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Charlese I Cogut

Partner ve výslužbě, Simpson Thacher & Bartlett LLP
Ředitel společnosti od roku 2015

Charles „Casey“ Cogut je partnerem na penzi ve společnosti Simpson Thacher & Bartlett LLP (STB). Pan Cogut nastoupil do právnické kanceláře v New Yorku v roce 1973 a působil jako partner v STB na adrese 1980-2012. Po mnoho let byl předním členem STB v oblasti fúzí a akvizic a v soukromých investicích. Specializoval se na tuzemské, mezinárodní a přeshraniční fúze a akvizice, zastupoval speciální výbory představenstev a odkoupení a jiné transakce týkající se soukromých kapitálových společností. Kromě toho pravidelně radil představenstvu s ohledem na záležitosti správy a řízení společnosti a svěřené odpovědnosti. V letech 1990–1993 pracoval jako partner s trvalým pobytem v londýnské kancelářské budově.

Pan Cogut získal titul JD v roce 1973 na právnické fakultě univerzity v Pensylvánii poté, co v roce 1969 absolvoval summa kum laude na univerzitě Lehigh University. Je členem dozorčí rady právnické fakulty University of Pennsylvania. Spolupředseda dozorčí rady Institutu práva a ekonomiky univerzity a členem doplňkové fakulty právnické fakulty. Rovněž je ředitelem společnosti Williams Products, Inc. a je členem dozorčí rady a výkonného výboru laboratoře Cold Spring Harbour Laboratory.

Pan Cogut přináší představenstvu odborné znalosti v oblasti řízení a svěřenecké odpovědnosti členů představenstva. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti fúzí a akvizic ve více jurisdikcích a dalších složitých transakcích. Je považován za jednoho z předních podnikových právníků ve Spojených státech.