Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Vodíková mobilita

Společnost Air Products má vedoucí postavení ve vývoji vodíkových technologií, které zajišťují spolehlivou energii snižující emise skleníkových plynů.

V roce 1993 jsme představili první vodíkovou čerpací stanici a vyvinuli rozsáhlé patentové portfolio v oblasti dodávek vodíku a technologie plnění. Ve využívání vodíku jako paliva pro dopravu i zdroje pro výrobu energie jsme dosáhli významného pokroku a pokračujeme v inovačních krocích i nadále. V Air Products máme více než 60leté zkušenosti s vodíkem a jsme na špici vývoje technologií pro výrobu energie z vodíku.