Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Hydrogen Fueling Vehicle

Vodíková mobilita

Společnost Air Products má vedoucí postavení ve vývoji vodíkových technologií, které zajišťují spolehlivou energii snižující emise skleníkových plynů.

V roce 1993 jsme představili první vodíkovou čerpací stanici a vyvinuli rozsáhlé patentové portfolio v oblasti dodávek vodíku a technologie plnění. Ve využívání vodíku jako paliva pro dopravu i zdroje pro výrobu energie jsme dosáhli významného pokroku a pokračujeme v inovačních krocích i nadále. V Air Products máme více než 60leté zkušenosti s vodíkem a jsme na špici vývoje technologií pro výrobu energie z vodíku.


Pokročilé technologie vodíku

Jsme odpovědní za zavádění četného vývoje na trhu s vodíkovou energií. Zde je několik.  

ap0038-truck
Vysokotlaké kompozitní přívěsy

Nasazení prvního přívěsu o objemu 7500 psi pro dodávku vodíku do automobilových stanic, což umožňuje snížit náklady na distribuci a čerpací stanici

ap0038-truck
Dvoufázové přívěsy na kapalný vodík

Nasazení jediného přívěsu na vodík na světě, který dokáže dodávat kapalný i plynný vodík, což lze použít ke snížení nákladů na distribuci vodíku na vodík

ap0130-hydrogen-energy
Kryogenní dvoufázová komprese

Byl zkonstruován a instalován jediný dvoufázový kryogenní kompresor, který umožňuje snížit kapitál, snížit provozní náklady a vysoký výkon v čerpacích stanicích na kapalný vodík.

ap0130-hydrogen-energy
Vodíkové palivové protokoly

Vyvinuté a patentované protokoly pro doplňování paliva, které umožňují bezpečné, efektivní a spolehlivé dávkování vodíku pro vozidla

ap0001-plant
Malé lokální plynné reformátory metanu

Vyvinuli jsme nejmodernější generátor vodíku na místě, který umožňuje distribuovanou výrobu vodíkového paliva

ap0001-plant
Tři generace z elektrárny na výrobu palivových článků pro výrobu roztaveného uhličitanu

Vedl projektový tým pomocí hlavních Air Products technologií pro přeměnu biometanu na obnovitelné teplo, energii a vodík v komunální čistírně odpadních vod 

Eric Guter
Eric Guter

Viceprezident pro vodík pro mobilní řešení

Zobrazit Bio

Spojením naší nabídky řešení s celkovým obsahem vodíku, globálních zkušeností, předních místních možností dodávek a osvědčeného výkonu v oblasti bezpečnosti se neustále snažíme prosazovat průlomy a komercializovat toto ekologické palivo pro udržitelnější budoucnost.

Vodíkové energetické vedení

0851-calendar

1993

První projekt čerpání vodíku

ap0130-hydrogen-energy

> 9 milionů

Celkovém množství vodíku

ap0130-hydrogen-energy

1 miliarda

Běžného vodíku dodávaného do palivových článků

Nové přívěsy na kapalný vodík SmartFuel®

Naše nové přívěsy na 10 000 galonů na kapalný vodík používané v energetice a na dalších průmyslových trzích byly navrženy pro bezpečné vykládání kapalného vodíku, zejména v čerpacích stanicích v hustě osídlených oblastech. Díky novým přípojkám pro dávkování pro plnění a odebírání kapalného vodíku umožňují nové přívěsy SmartFuel® vykládání bez téměř odvětrávání, které splňuje všechny zákonné požadavky.

Přívěsy jsou postaveny v 30 stopovém kontejneru ISO, který vyhovuje specifikacím přenosné nádrže UN. Tyto přívěsy jsou navrženy tak, aby umožnily splnit požadavky na bezpečnou vzdálenost. Nové přívěsy SmartFuel® také splňují standardy ASME oddíl X11 a mají schválení ABS a DOT-SP třetích stran.

Vzdálené doplňování vodíku

Na základě našich rozsáhlých zkušeností s vodíkem a příspěvků k vývoji technologií palivových článků společnost Air Products navrhla přenosný vodíkový palivový zásobník Smartfuel®, který jej dodává do vodíku, kdykoli a kdekoliv je to potřeba. Náš přenosný vodíkový zásobník paliva, který je kompletně vybaven skladováním a výdejem pohonných hmot, lze přepravovat z místa na místo pro zajištění každodenní nepřetržité dostupnosti paliva pro vodík na vodík. Pomocí bezdrátové telemetrie dokážeme vzdáleně sledovat hladinu paliva a doplnit přenosný vodíkový zásobník, nebo jej vyměnit za plnou jednotku, když je skladovací množství vodíku nízké. V USA a po celém světě v současné době působí 17 Air Products přenosných vodíkových palivových tankerů.