logo Go to Home Page

Vodíková mobilita

Společnost Air Products má vedoucí postavení ve vývoji vodíkových technologií, které zajišťují spolehlivou energii snižující emise skleníkových plynů.

V roce 1993 jsme představili první vodíkovou čerpací stanici a vyvinuli rozsáhlé patentové portfolio v oblasti dodávek vodíku a technologie plnění. Ve využívání vodíku jako paliva pro dopravu i zdroje pro výrobu energie jsme dosáhli významného pokroku a pokračujeme v inovačních krocích i nadále. V Air Products máme více než 60leté zkušenosti s vodíkem a jsme na špici vývoje technologií pro výrobu energie z vodíku.


Hydrogen for Mobility: Generating a Cleaner Future

Air Products’ higher purpose includes addressing the world’s need for clean energy and materials while reducing environmental impacts. Hydrogen is key to rising to these challenges, and our H2fM® Hydrogen for Mobility solutions cover the entire value chain for hydrogen fueling.

Generating a cleaner future involves experience, investment and innovation on a world scale. We have the technology, the track record, the capital and the ambition to be a first-mover in bringing the hydrogen economy to scale.

Learn More

Přelomový komplex čisté energie Louisiana Blue Hydrogen v USA za 4,5 miliardy dolarů

Společnost Air Products investuje 4,5 miliardy dolarů do výstavby a provozu největšího závodu na výrobu modrého vodíku na světě, který bude v americké Louisianě produkovat více než 750 mil. m3 modrého vodíku. Část modrého vodíku bude stlačována a dodávána zákazníkům naší potrubní sítí na pobřeží Mexického zálivu v USA; zbytek bude použit k výrobě modrého čpavku, který bude přepravován po celém světě a přeměněn zpět na modrý vodík pro dopravu a další trhy.

Megaprojekt bude rovněž zachycovat více než pět milionů tun CO₂ ročně, což z něj činí největší zařízení na zachycování a sekvestraci uhlíku na světě. Četné studie prokázaly, že geologické podmínky v Louisianě patří k nejlepším na světě pro trvalé geologické zachycování.

Očekává se, že projekt bude uveden do provozu v roce 2026.

Největší Projekt Bezuhlíkového Vodíku na Světě

Společnost NEOM Green Hydrogen Company (NGHC), která je rovnocenným výrobním společným podnikem společností ACWA Power, Air Products a NEOM založeným v srpnu 2021, vytváří největší světové zařízení na výrobu čpavku na bázi ekologického vodíku využívajícího obnovitelnou energii. Tento megazávod bude vyrábět až 600 tun bezuhlíkového vodíku ve formě zeleného čpavku denně jako nákladově efektivní řešení pro dopravu po celém světě.

Společnost Air Products je hlavním dodavatelem EPC a bude výhradním odběratelem zeleného čpavku a hodlá jej přepravovat po celém světě, kde bude disociován za účelem výroby zeleného vodíku pro dopravní trh.

Nový Přelomový Vodíkový Bezemisní Komplex v Kanadě

Společnost Air Products a její dceřiná společnost Air Products Canada Ltd. ve spolupráci s kanadskou vládou a provincií Alberta plánují výstavbu nového přelomového vodíkového bezemisního energetického komplexu.

Projekt bude zahájen transformačním zařízením na výrobu a zkapalňování vodíku v hodnotě 1,3 miliardy kanadských dolarů, jehož uvedení do provozu se očekává v roce 2024. Společnost Air Products nasadí pokročilou vodíkovou technologii a inovativní konstrukci, která zajistí nulové emise. Nové zařízení bude zachycovat více než 95 % oxidu uhličitého (CO₂) ze vstupního zemního plynu a bezpečně jej ukládat zpět pod zem. Zbývajících pět procent emisí bude kompenzovat elektřina vyráběná z vodíku.

Komplex čisté energie pomůže zákazníkům z rafinérské a petrochemické výroby, kteří využívají služeb Air Products Heartland Hydrogen Pipeline, snížit jejich uhlíkovou náročnost. Komplex rovněž představuje první krok v širším využití vodíku v Albertě, neboť umožní výrobu kapalného vodíku jako bezemisního paliva v dopravě a výrobu čisté elektřiny. Očekává se, že to bude mít pozitivní dopad na snižování emisí uhlíku v Albertě.


Pokročilé technologie vodíku

Jsme odpovědní za zavádění četného vývoje na trhu s vodíkovou energií. Zde je několik.

Vysokotlaké kompozitní přívěsy

Nasazení prvního přívěsu o objemu 7500 psi pro dodávku vodíku do automobilových stanic, což umožňuje snížit náklady na distribuci a čerpací stanici

Dvoufázové přívěsy na kapalný vodík

Nasazení jediného přívěsu na vodík na světě, který dokáže dodávat kapalný i plynný vodík, což lze použít ke snížení nákladů na distribuci vodíku na vodík

Kryogenní dvoufázová komprese

Byl zkonstruován a instalován jediný dvoufázový kryogenní kompresor, který umožňuje snížit kapitál, snížit provozní náklady a vysoký výkon v čerpacích stanicích na kapalný vodík.

Vodíkové palivové protokoly

Vyvinuté a patentované protokoly pro doplňování paliva, které umožňují bezpečné, efektivní a spolehlivé dávkování vodíku pro vozidla

Malé lokální plynné reformátory metanu

Vyvinuli jsme nejmodernější generátor vodíku na místě, který umožňuje distribuovanou výrobu vodíkového paliva

Tři generace z elektrárny na výrobu palivových článků pro výrobu roztaveného uhličitanu

Vedl projektový tým pomocí hlavních Air Products technologií pro přeměnu biometanu na obnovitelné teplo, energii a vodík v komunální čistírně odpadních vod

Palivový Systém na bázi Elektrolyzéru v Místě Provozu

Vyvinutý nejmodernější systém pro tankování vodíku na místě, který umožňuje výrobu vodíkového paliva z obnovitelných zdrojů a nízký celkový uhlíkový index systému.

Zleva doprava: Dr.sahel M. Abduljauwad, rektor univerzity krále Fahda, Petroleum and Minerals University (KFUPM) a předseda, Dhahran Techno Valley Holding Company (DTVC); Seifi Ghasemi, Chairman, President and CEO Air Products; a Amin H. Nasser, prezidentka a Chief Executive Officer společnosti Saudi Aramco

První čerpací stanice pro vodík v Saudské Arábii

Saudská Aramco a Air Products postavili společně první Saunskou Arábii s čerpací stanicí pro vodík, což je první krok k rozvoji dopravy vodíku na bázi ropy v rámci Království. Čerpací stanice spojuje technické a technologické zkušenosti společnosti Saudi Aramco s naším know-how a zkušenostmi s používáním vodíku. 

Nová stanice se nachází v Technologickém středisku Air Products v vědeckém parku Valley Techno Valley v Dahranu. Zahrnuje vlastní patentovanou technologii pro vodík s pohonem SmartFuel®, díky které se dodává první vozový park šesti elektrických vozidel s palivovými články od společnosti palivových článků od společnosti VIP Miura s vysoce čistým stlačeným vodíkem. Data shromážděná během pilotní fáze tohoto projektu poskytnou cenné informace pro vyhodnocení budoucích aplikací této nově vznikající a rozmanité dopravní technologie v místním prostředí. 
PŘEČTĚTE SI TISKOVÉ ZPRÁVY

VODÍKOVÉ ENERGETICKÉ VEDENÍ

1993

První projekt čerpání vodíku

> 10 milionů

Celkový počet vodíkových plniček

20+

Země s jedinečnou nabídkou produktů pro tankování vodíku

Zařízení pro Přepravu Kapalného Vodíku Navržená s Ohledem na Bezpečnost

Naše nové přívěsy na 10 000 galonů na kapalný vodík používané v energetice a na dalších průmyslových trzích byly navrženy pro bezpečné vykládání kapalného vodíku, zejména v čerpacích stanicích v hustě osídlených oblastech. Díky novým přípojkám pro dávkování pro plnění a odebírání kapalného vodíku umožňují nové přívěsy vykládání bez téměř odvětrávání, které splňuje všechny zákonné požadavky.

Přívěsy jsou postaveny v 30 stopovém kontejneru ISO, který vyhovuje specifikacím přenosné nádrže UN. Tyto přívěsy jsou navrženy tak, aby umožnily splnit požadavky na bezpečnou vzdálenost. Nové přívěsy také splňují standardy ASME oddíl X11 a mají schválení ABS a DOT-SP třetích stran.

VZDÁLENÉ DOPLŇOVÁNÍ VODÍKU

Na základě našich rozsáhlých zkušeností s vodíkem a příspěvků k vývoji technologií palivových článků společnost Air Products navrhla přenosný vodíkový palivový zásobník Smartfuel®, který jej dodává do vodíku, kdykoli a kdekoliv je to potřeba. Náš přenosný vodíkový zásobník paliva, který je kompletně vybaven skladováním a výdejem pohonných hmot, lze přepravovat z místa na místo pro zajištění každodenní nepřetržité dostupnosti paliva pro vodík na vodík. Pomocí bezdrátové telemetrie dokážeme vzdáleně sledovat hladinu paliva a doplnit přenosný vodíkový zásobník, nebo jej vyměnit za plnou jednotku, když je skladovací množství vodíku nízké. V USA a po celém světě v současné době působí 17 Air Products přenosných vodíkových palivových tankerů.

Náš vodík vám může dodávat energii do budoucna.

Nabízíme dodávky kapalného a plynného vodíku a široké portfolio řešení infrastruktury čerpacích stanic.

ZJISTĚTE VÍCE