Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Dr. Samir J. Serhan

Vedoucí provozu

SamirJJ Serhan je provozní ředitel pro Air Products. 

Do společnosti Air Products nastoupil v roce 2016 na pozici Executive Vice President, ve které zastává funkci Technology, Engineering, realizations projektu, Procurement, Manufacturing, Construction and Start-up, a rovněž zodpovídá za zisk a ztrátu za Sales Equipment and Plant Support, Liquefied Natural # Plynové technologie a vybavení, Air Products Membrane Solutions, Gardner Cryogenics a Rotoflow. 

V roce 2018 byla role Dr. Serhana rozšířena o identifikaci, rozvoj a obchodní vyjednávání pro všechny velké projekty. V roce 2019 převzal plnou odpovědnost za obchodní činnosti společnosti na Středním východě. Začátkem roku 2020 převzal zodpovědnost za hlášení u divizí Americas Operations a franchise HyCO a za samostatné závody. V květnu 2020 byl jmenován vedoucím provozu a převzal plnou odpovědnost za zisk a ztrátu pro největší provozní region společnosti Americas, Air Products. Na konci roku 2020 převzal zodpovědnost za Global Product Offerings, indickou obchodní organizaci a provoz závodu v Koči a Global Operational Excellence. 

Předtím, než nastoupil do společnosti Air Products, byl Dr. Serhan zaměstnán ve společnosti Praxair, Inc., ve funkci President, Global HyCO. V letech 2000 až 2014 pracoval ve vedoucích pozicích v USA a Německu ve skupině The Linde Group, kde své působení zakončil v pozici generálního ředitele Linde Engineering. Dr. Serhan zahájil svoji kariéru v společnosti Parsons Corporation, kde zastával různé vedoucí pozice v inženýrství.

Dr. Serhan má titul Ph.D. ve strojírenské mechanice z Virginia Tech. Rovněž působil jako doplňkový profesor na Pensylvánské státní univerzitě a v chrámové univerzitě.

1/2022