logo Go to Home Page

Transakční informace

Při běžném podnikání Air Products mnoha způsoby spolupracuje s našimi dodavateli po celém světě. Pochopení těchto transakcí a toho, jak Air Products funguje, nám pomáhá navázat vítězné vztahy s každou z nich.

Abychom lépe uspokojili vaše potřeby, Air Products nabízí několik způsobů, jak mohou dodavatelé komunikovat s organizací zabývající se závazky.