logo Go to Home Page

Dotazy na účty

MyAirProducts | Payment Inquiry | Invoice Submission Instructions

Abychom lépe uspokojili vaše potřeby, Air Products nabízí několik způsobů, jak mohou dodavatelé komunikovat s organizací zabývající se závazky. 
 

MyAirProducts

Tento snadno použitelný samoobslužný nástroj poskytuje dodavatelům přístup k platebním informacím v reálném čase. Tato zabezpečená webová stránka vám umožní přístup pouze k informacím souvisejícím s vaší stránkou dodavatele. 

Zaregistrujte Můj účet

Please refer to the Supplier Training documents to help you register and navigate in the tool.

Můžete si prohlédnout:
 • Přijaté faktury
 • Platby odeslány 
 • Faktury po splatnosti 
 • Historie plateb
 

Dotaz na platbu

V případě dotazů na fakturu po splatnosti nebo problémů, na které MyAccount neodpovídá, můžete kontaktovat naši organizaci pro závazky. 

For questions about whether an order is legitimate, please visit our order verification page.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených formulářů nebo prostřednictvím e-mailu v každé zemi, kde působíme.

Oblast Ameriky
Air Products Dodavatelé z amerického regionu s dotazy na fakturu/platbu po splatnosti nebo problémy, na které neodpověděl Můj účet nebo časté dotazy, mohou zasílat dotazy americkému oddělení pro platby z účtů prostřednictvím jedné z následujících možností:
Severní Amerika
Platební dotazy
Dotazy na faktury
Jiné problémy
Daňové otázky
Jižní Amerika
Colombia, Perú, Argentina, Ecuador (TESORSSC@airproducts.com)
Brazil (PAGOSBR@airproducts.com)
Chile (PROVEECL@airproducts.com)

Asijsko-pacifický region
Air Products Asia Pacific Region suppliers with overdue invoice questions or issues which are not answered by MyAccount or the FAQ's may contact the Accounts Payable desk at accpayas@airproducts.com.

Region Evropa/Střední východ/Afrika
Air Products Dodavatelé z regionu EMEA s dotazy na faktury po splatnosti nebo problémy, které nejsou zodpovězeny portálem pro dotazy na faktury, se mohou obrátit na oddělení podpory pro závazky prostřednictvím e-mailu podle regionu, ve kterém se nacházíte.

Air Products Entities you are Invoicing
Located in Below Countries 

Kontaktní schránky 
Belgium and Luxembourg  ACCPAYBE@airproducts.com
Czech Republic ACCPAYCS@airproducts.com
Germany APDE@airproducts.com
Spain ACCPAYSE@airproducts.com
France ACCPAYFR@airproducts.com
Great Britain ACCPAYUK@airproducts.com
Ireland ACCPAYUK@airproducts.com
Italy ACCPAYSE@airproducts.com
Netherlands ACCPAYNL@airproducts.com
Poland ACCPAYPL@airproducts.com
Portugal ACCPAYSE@airproducts.com
Slovakia ACCPAYCS@airproducts.com
Middle East APUAE@airproducts.com
Saudi Arabia APKSA@airproducts.com
Oman APUAE@airproducts.com
Egypt ACCPAYUK@airproducts.com
India APINDIA@airproducts.com

Access our Supplier FAQs page here.
 

Pokyny pro předkládání faktur

Air Products se zavazuje platit vaše faktury v souladu se smluvními podmínkami, ale k tomu potřebujeme vaši pomoc. Pokud byste chtěli dostávat výplaty včas, zde jsou věci, které můžete udělat, aby nám to pomohly:

1. Své faktury zasílejte na doručovací adresu uvedenou v objednávce
 • Odeslání faktur na jakoukoli jinou Air Products adresu zdrží platbu a může vyžadovat, abyste své faktury znovu správně odeslali. 
2. Ujistěte se, že vaše faktura je v souladu s obchodními podmínkami objednávky 
 • Na faktuře je uveden odkaz na správnou entitu Air Products; toto najdete v objednávce.
 • Air Products' Číslo objednávky (vždy začíná číslem '45' nebo '49' a bude mít 10 číslic) musí být uvedeno na vaší faktuře a musí být uvolněno v Air Products' systému SAP.
 • Na fakturu lze odkazovat pouze na jednu Air Products nákupní objednávku.
 • Na faktuře musí být uvedeno datum a číslo faktury.
 • Čísla řádkových položek faktury se musí shodovat s čísly v Air Products nákupní objednávce.
 • Fakturované množství by nemělo překročit množství na naší objednávce. Fakturační ceny by neměly překročit ceny na naší objednávce 
 • Název faktury „Poslat komu“ se musí shodovat se jménem dodavatele, jak je uvedeno v nákupní objednávce Air Products. 

Pokud jsou na objednávce nutné nějaké opravy, kontaktujte před odesláním faktury kupujícího/specialistu na zdroje. 

Dodavatelské faktury, které nebudou splňovat výše uvedené požadavky, budou odmítnuty a vráceny Dodavateli k opravě, což nevyhnutelně zpozdí platby.