logo Go to Home Page

Konfliktní materiály

Air Products má obavu, že obchod s konfliktními minerály těženými ve východních provinciích Demokratické republiky Kongo (DRC) může v tomto regionu podporovat krutosti lidských práv. Tyto minerály a jejich rafinované kovy – tantal, cín, wolfram a zlato (3TG) – se široce používají na koncových trzích, na kterých obsluhuje Air Products. Výsledkem je, že podporujeme kroky vlád a organizací, které mají zvýšit transparentnost dodavatelského řetězce a umožnit společnostem získávat nerušené suroviny.

Dne 22. Srpna 2012 americká komise pro cenné papíry a trhy (SEK) schválila poslední pravidlo týkající se získávání konfliktních minerálů podle části 1502 Dodd-Frankova Wall Street Reformy a zákona o ochraně spotřebitele. Podle tohoto pravidla musí společnosti, s nimiž se obchoduje na veřejném trhu, ohlašovat SEK, kde se vyskytují konfliktní minerály pocházející z DRC nebo přilehlých zemí v produktech, které vyrábějí, nebo s nimiž je smluvně vyrobena, pokud jsou konfliktní minerály nezbytné pro funkčnost nebo výrobu produktu. Tyto zprávy je třeba každoročně archivovat do 31. května počátkem roku 2014.

Více než 90 procent nabídek společnosti Air Products (podle výnosů) neobsahuje minerály 3TG. U našich dalších produktů, včetně zařízení a speciálních plynů, jsme vyvinuli proces ke stanovení, které produkty obsahují minerály 3TG, a pracujeme na tom, abychom zajistili, že zdroj je z konfliktních dolů.

Air Products se zavazuje získávat materiály od společností, které sdílejí naše hodnoty týkající se lidských práv, etiky a odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Očekáváme, že naši dodavatelé budou dodržovat naše Zásady chování a setkat se s našimi udržitelnosti, včetně zdrojů bez konfliktů. Rovněž podporujeme průmyslové snahy, jako je Responsible Business Alliance a Global e-Sustainability Initiative (GeSI), které společnostem umožní získávat bezkonfliktní minerály.

Air Products bude řešit veškeré obavy nebo potenciální porušení těchto zásad, které lze hlásit pomocí našich Řada celistvosti. Každý rok budeme zveřejňovat informace o našem postupu při implementaci těchto zásad pro konfliktní minerály prostřednictvím veřejných zpráv zprávy o udržitelnosti, a Zasílání zpráv v systému SEK.