logo Go to Home Page

Velké procesy a zařízení závodu na LNG

(> 2 miliony tun tun ročně (MTPA))

Air Products Procesy zkapalňování zemního plynu a hlavní kryogenní tepelné výměníky jsou světovým standardem pro základní závody na výrobu LNG. Poskytujeme kompletní řadu produktů a služeb pro úspěšný návrh, výstavbu, spuštění a provoz zařízení na LNG, včetně:
 • Studie proveditelnosti a vývoje projektu
 • Podrobný návrh procesu zkapalňování
 • Konstrukce a výroba vinutého tepelného výměníku
 • Plná modularizace a předběžný obvaz
 • Poradenství v oblasti montáže a uvádění do provozu
 • Služby technické podpory během provozu zařízení
 • Studie odstraňování překážek
 • K dispozici jsou možnosti dekarbonizace
Stáhněte si katalogový list kapacit pro výrobu LNG ve velkém

Výhody pro naše zákazníky

Ekonomická výroba

Výroba LNG ve velkých velikostech souprav pro úspory z rozsahu

Lepší provoz

Snadnější uvedení do provozu pro minimalizaci doby dosažení plné kapacity

Vysoká spolehlivost

Vysoká spolehlivost demonstrována záznamy o provozu v závodě

Možnosti modularizace

Řízení projektových rizik, nákladů a harmonogramu

Technologie

Mezi technologie zkapalňování zemního plynu pro kapacitu> 2 MTPA patří následující procesy:

 • AP-C3MR™ (2.0-7.0 + MTPA)
 • AP-DMR™ (2.0-7.0 + MTPA)
 • AP-X® (6.0-11.0 + MTPA)

Port Manatee, Florida Facility

At our Port Manatee facility, Air Products manufactures heat exchangers to support the LNG market. Air Products' heat exchangers produce the majority of the world's LNG to fuel our planet cleanly and sustainably.

Zařízení

 • Vinuté tepelné výměníky (CWHE) pro spolehlivé zkapalňování
 • Kryogenní počítače pro výpočet dusíku pro vysoce efektivní strojní vybavení s robustní konstrukcí
 • Chlazené boxy s deskovými žebrovými tepelnými výměníky v provozu ekonomizéru
MODULARIZOVANÁ ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE PRO ZKAPALŇOVÁNÍ LNG

Hlavní výhody Air Products pro cykly zkapalňování C3MR™ a AP-X®

Air Products technologie může pro váš projekt LNG nabídnout svět výhod pro vyšší ziskovost a úspěch.

Přední poskytovatel technologií a zařízení pro LNG

Air Products je přední globální poskytovatel technologií, zařízení a služeb pro LNG. Naše jedinečná schopnost integrovat návrh procesu zkapalňování a vybavení kritického zkapalňování vede k optimalizaci výkonu, nákladů, provozuschopnosti a spolehlivosti, která se stala standardem v oboru výroby LNG.
Stáhněte si spirálové vinuté výměníky tepla společnosti Air Products: nejlepší volba pro aplikace LNG datový list

Chcete nejlepší vybavení a procesní technologie v oboru výroby LNG?

KONTAKTUJTE NÁS

RESOURCE CENTER