logo Go to Home Page

Membrány PRISM®

Úprava regenerace a čištění vodíku, purifikace CO a poměr syntetického plynu. Dodáváno na malé nosné plošině.

Systémy jsou škálovatelné a lze je přizpůsobit specifickým provozním nebo kapitálovým požadavkům.

V případě rafinérských provozů membránové systémy PRISM regenerují vodík v aplikacích vodního zpracování v ropných rafinériích. Odmítají inertní sloučeniny, které se hromadí v smyčkách pro recyklaci vodíku. To znamená, že k udržení rovnováhy vodíku v systému je třeba méně vyrobeného vodíku a provoz procesu je méně nákladný.

V petrochemických závodech využívají membránové systémy PRISM regeneraci vodíku a úpravu toků syntézního plynu pro zajištění maximální účinnosti. K procesům patří: regenerace vodíku z čisticích toků metanolu, úprava poměru syntézního plynu, čištění oxidu uhelnatého, čisticí toky hydrogenace a regenerace vodíku z čisticího plynu PSA.

Procesy syntézy čpavku jsou výhodné, když jsou ze smyčky syntézního plynu odstraněny inertní vedlejší produkty. Toto složení plynu zahrnuje vodík a vysoké koncentrace metanu a argonu, které se akumulují za normálních provozů. Molekuly vodíku pronikají přes membránu a migrují ven a upravený proud vodíku se vrací do syntézní smyčky, aby doplňoval vstupní surovinu syntetického plynu. To znamená, že k udržení rovnováhy vodíku v systému je třeba méně vyrobeného vodíku a provoz procesu je méně nákladný.

 
Stáhněte si brožuru PRISM® Membrane Systems pro petrochemické aplikace

Výhody používání membrán PRISM

Nízké celkové náklady

  • Široký provozní rozsah umožňuje flexibilní návrh a optimalizaci.
  • Více než 35 let zkušeností s navrhováním nákladově nejefektivnějších systémů.

Kvalita a spolehlivost

  • Výroba v USA s systémy jakosti certifikovanými podle norem AS9100 a ISO9001.
  • Důvěryhodné v kritických aplikacích, jako je inertizace palivových nádrží letadel, lodní / námořní systémy a rafinérské operace.
  • Nejdelší prokázaná životnost.

Technická podpora

  • Přístup k odborníkům získáte na adrese membrane@airproducts.com nebo +1-314-995-3300.
  • Specializované zkušenosti v oblasti řešení potíží a podpory vývoje.
  • Možnosti přizpůsobení nebo vývoje nových membránových produktů

Dostupné jako kompletní systémy nebo prostřednictvím řešení OEM.

Prodáváme a distribuujeme membránové separátory prostřednictvím smluv OEM. Pokud stavíte systémy pro výrobu plynu, kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ